ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 5 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
1 ปีกับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง / จัดทำโดย กองแผนงาน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย.

by พีรพล ไตรทศาวิทย์ | กรมที่ดิน. กองแผนงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2549Other title: หนึ่งปีกับงานกรมที่ดิน : วิเคราะห์บทบาทการบริหารการเปลี่ยนแปลง.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD890.55.ฮ63 พ64 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัด / สุจิต จงประเสริฐ.

by สุจิต จงประเสริฐ, 2499- | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549 [2006]Other title: Strategy for the implementation of the good governance policy for the Department of Land : a case study of the Provincial Land Office.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.55 .ส72 2549 (1).

ห้องสมุด:
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนากรมที่ดิน และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ ปีโครงการที่ 6 (พ.ศ. 2533) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ฝ่ายติดตามและประเมินผล สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินฯ (สพร.)

by สำนักงานบริหารโครงการพัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน. ฝ่ายติดตามและประเมินผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย, 2535Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD890.572 .ส63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD890.572 .ส63 (1).

ห้องสมุด:
ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : กรณีการนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปฏิบัติ = [Effectiveness of implementing good governance policy in the Department of Land : the case study of adapting public sector management quality award (PMQA) / โดย ชไมพร เทือกสุบรรณ.

by ชไมพร เทือกสุบรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: ประสิทธิผลของการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : กรณีการนำตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาปฏิบัติ | Effectiveness of implementing good governance policy in the Department of Land : the case study of adapting public sector management quality award (PMQA).Availability: Available for loan (2)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544