ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 129 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานอพยพในจังหวัดสมุทรปราการ = Quality of life : a study of migrant workers in Samutprakarn Province / โดย ฉวีวรรณ เรืองอุทัย.

by ฉวีวรรณ เรืองอุทัย, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สมุทรปราการ] : สาขาการจัดการโครงการสวัสดิการสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5856 .ฉ56 (1).

ห้องสมุด:
สุรชาติ สมบัติเจริญ. ชุด สายเดี่ยวเสียวหลุด [วัสดุบันทึกเสียง].

by สุรชาติ สมบัติเจริญ | รุ่งเรือง ดาวสุรินทร์.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อาร์.เอส. โปรโมชั่น 1992 จำกัด, 2542Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ส7235 (1). :

รายงานการวิจัยเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับคุณภาพชีวิตของราษฎร ในชนบท : ศีกษาโครงการส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อการผลิตในโครงการก่อสร้าง ถนนโดยใช้แรงงานเป็นหลัก / โดย กิ่งแก้ว อินหว่าง, สุคนธ์ จตุชัย.

by กิ่งแก้ว อินหว่าง | สุคนธ์ จัตุชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการและแผนงาน และ กองพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2536Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 ก66 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG2039.ท9 ก66 (1).

ห้องสมุด:
สังคมไทยกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต / เรียบเรียงโดย รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์.

by รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2542Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .ร6424 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.565 .ร6424 (3).

ห้องสมุด:
การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย = Impact of obesity on economics and quality of life in Thailand : รายงานการวิจัย / จัดทำโดย มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554 [2011]Other title: Impact of obesity on economics and quality of life in Thailand.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: WD210 .ก645 2554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WD210 .ก645 2554 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WD210 .ก645 2554 (1).

ห้องสมุด:
Khunnaphāp chīwit læ khwāmtō̜ngkān sanapsanun thāng sangkhom khō̜ng phū dūlǣ phūpūai rōk mareng raya sutthāi / คุณภาพชีวิตและความต้องการสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย / โดย อรรถกาญจน์ ธนทวีสกุล.

Attakarn Tanataveesakul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt. by อรรถกาญจน์ ธนทวีสกุล, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Quality of life and social support need of caregivers of end-stage cancer patients.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประเมินภายในการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัย / โดย ศิริวรรณ ศิริบุญ, บุศริน บางแก้ว, ชเนตตี มิลินทางกรู.

by ศิริวรรณ ศิริบุญ | บุศริน บางแก้ว | ชเนตตี มิลินทางกรู | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 ศ646 2556 (1).

ห้องสมุด:
รายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ระดับประเทศ ประจำปี 2549 / ประสาน รวบรวม เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล ยุภาผล สระน้อย, มารศรี ภู่พานิช.

by ยุภาผล สระน้อย | มารศรี ภู่พานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก85 ย746 (1).

ห้องสมุด:
ไปให้ถึง-- ซึ่งจินตนาการ : บันทึก 2 ปี ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ / บรรณาธิการ นิรชรา อัศวธีรากุล ... [และคนอื่นๆ].

by นิรชรา อัศวธีรากุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), [2546?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.JT3 ป959 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W84.JT3 ป959 (2).

ห้องสมุด:
ลูกทุ่งซูเปอร์ฮิต. 3 [วัสดุบันทึกเสียง].

by เขียว ดวงสดใส | บ่าว ภูจำปา | ดวงจันทร์ สุวรรณี | สลา คุณวุฒิ | เอกพล มนต์ตระการ | ฉัตรชัย มงคลธรรม | เพทาย ถนอมจิตร | ไข่ ทองคำ | อรทัย ดาบคำ, 2523- | ต้องตา ยาใจ | พรพจน์ อันทนัย | อาจารียา พรหมพฤกษ์ | สุรกิต กิติศักดิ์ | ศิริมา อำเคน | ธนพล สัมมาพรต | สุภาพร ปั้นปรือ | นวพร ห่อกาญจนา | ศร สินชัย | จักรพรรณ์ อาบครบุรี | ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล | ศิวพล เพชรทอง | อาภาพร นครสวรรค์ | ชัยยะ ชัยแก้ว | สิทธิพร สุนทรพจน์ | สุดา ศรีลำดวน | ดอย อินทนนท์.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), 2547Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ล7224/3 (2). :

รวมฮิตสนั่นเมือง. 2 [วัสดุบันทึกเสียง].

by สันติ ดวงสว่าง | นิพนธ์ ไพรวัลย์ | สดใส ร่มโพธิ์ทอง | เอกชัย ศรีวิชัย | ดาว มยุรี | จริยา มิตรชัย | สุรชาติ สมบัติเจริญ | สรเพชร ภิญโญ | เฉลิมพล มาลาคำ.

Material type: Music Music Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอาร์. เอส. โปรโมชั่น 1992 จำกัด, 2543Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDS .ร5475/2 (1). :

ตัวชี้วัดความสุข : กลยุทธ์การสร้างและการใช้เพื่อชุมชนเป็นสุข = Sustainable community happiness indicators / พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ ; ปาริชาติ วลัยเสถียร บรรณาธิการ.

by พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2510- | เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ | ปาริชาติ วลัยเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2553Other title: Sustainable community happiness indicators.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก85 พ46 2553 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.55.ก85 พ46 2553 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก85 พ46 2553 (3).

ห้องสมุด:
คุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย นิภาพรรณ ยนต์สุวรรณ์.

Nipaphun Yonsuwan, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by นิภาพรรณ ยนต์สุวรรณ์, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Khana Sangkhomsongkhro̜sāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Quality of life of ethnic labor group in Chiangmai province.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD6957.ท9 น646 2557 (1).

ห้องสมุด:
Bot sangkhro̜ ngānwičhai khunnaphāp chīwit khō̜ng khon Thai 2553-2555 / บทสังเคราะห์งานวิจัยคุณภาพชีวิตของคนไทย 2553-2555 / สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt (Thailand). Samnak Wičhai. by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักวิจัย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Wičhai, Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Khunnaphāp chīwit khō̜ng khon Thai 2553-2555 Other title: คุณภาพชีวิตของคนไทย 2553-2555..Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HN 2013 665138 (2).

ห้องสมุด:
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม : เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมวังธาราแอนด์รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา / รวบรวมโดย ศูนย์สุขภาพจิตเขต 1 กรมสุขภาพจิต.

by การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม (2544 : ฉะเชิงเทรา) | กรมสุขภาพจิต. ศูนย์สุขภาพจิตเขต 1.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2544Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF636.7.ค63 ก624 (2).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ) ; กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย.

by วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2555 [2012]Other title: โครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม. | Social Return on Investment Project.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก85 ว455 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544