Your search returned 38 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi phǣng læ phānit. lem 1, Nitikam-sanyā / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 นิติกรรม-สัญญา / ณัฐพงศ์ สมพันธุ์.

Natthapong Somphan. by ณัฐพงศ์ สมพันธุ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560 [2017]Other title: Nitikam-sanyā Other title: นิติกรรม-สัญญา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .ณ63 2560 ล. 1] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .ณ63 2560 ล. 1] (2). Checked out (2).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit phrō̜m sō̜p. Nitikam-sanyā-nī / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมสอบ. นิติกรรม-สัญญา-หนี้ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Kō̜ngwit Watcharāphō̜n. by ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Edition: อัพเดทล่าสุด 2557Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Čhat Čhamnāi dōi Rān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2557 [2014]Other title: Nitikam-sanyā-nī Other title: นิติกรรม-สัญญา-หนี้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 633030] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633030] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633030] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit phrō̜m sō̜p. Nitikam-sanyā-nī / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมสอบ. นิติกรรม-สัญญา-หนี้ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Kō̜ngwit Watcharāphō̜n. by ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Čhat Čhamnāi dōi Rān Nangsư̄ Kotmāi "Panarat", 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2558 [2015]Other title: Nitikam-sanyā-nī Other title: นิติกรรม-สัญญา-หนี้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 661330] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 661330] (2). Checked out (4).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit laksana nitikam læ sanyā = Civil and commercial code : Juristic acts and contracts / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะนิติกรรมและสัญญา = Civil and commercial code : Juristic acts and contracts / วิชุดา ธนมิตรามณี.

Wichuda Thanamitrāmanī. by วิชุดา ธนมิตรามณี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Sampachanya, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2561 [2018]Other title: Civil and commercial code : Juristic acts and contracts.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .ว627 2561] (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai nitikam læ sanyā / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา / โดย ประกอบ หุตะสิงห์.

Prakǭp Hutasing, by ประกอบ หุตะสิงห์, 2454-2537.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2498 [1955] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2498 [1955]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1955 652584] (1).

Open Library:
Kotmāi phǣng læ phānit wādūai nitikam læ sanyā / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา / โดย ประกอบ หุตะสิงห์.

Prakǭp Hutasing, by ประกอบ หุตะสิงห์, 2454-2537.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phra Nakhǭn] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2501 [1958] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2501 [1958]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1958 652589] (1).

Open Library:
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้.

by เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2448-2540.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2477Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .ส73] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1934 324191] (1).

Open Library:
การคุ้มครองผู้สูงอายุในการทำนิติกรรมสัญญา / โดย มัลลิกา แก้วมาก.

Mallika Kaewmak, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มัลลิกา แก้วมาก, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Legal protection for the elderly to make a juristic act or contract.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 655941] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 655941] (1).

Open Library:
การแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมของบุคคลวิกลจริต / โดย ศุภากร สุภาพ.

Supakorn Supap, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ศุภากร สุภาพ, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) Other title: Person of unsound mind's declaration of intention establishing the juristic acts.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT518 .ศ74 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT518 .ศ74 2559] (1).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap pramūan kotmāi phǣng læ phānit / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / คณิต ณ นคร.

Kanit Na Nakorn, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ค36 2559] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 667148] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 667148] (3). Checked out (4).

Open Library:
คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา = Civil and commercial code : juristic acts and contracts / ประดิษฐ์ โสมณวัตร.

Pradit Sōmonwat. Mahāwitthayālai Rātchaphat Sakon Nakorn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by ประดิษฐ์ โสมณวัตร | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Sakon Nakorn] : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Sakon Nakorn, 2555 [2012] Publisher: [สกลนคร] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2555 [2012]Other title: Civil and commercial code : juristic acts and contracts.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 643513] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 643513] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 643513] (2).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi laksana nitikam sanyā : rīaprīang tām lak kotmāi læ nai khamphiphāksā dīkā tangtǣ ton čhonthưng patčhuban / คำอธิบายกฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา : เรียบเรียงตามหลักกฎหมายและนัยคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน / เรียบเรียงโดย ปริญญา ศรีเกตุ, พิศาล พิริยะสถิต.

Parinya Sīkēt. Pisan Phiriyasathit. by ปริญญา ศรีเกตุ | พิศาล พิริยะสถิต.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Sūt Paisal, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2556 [2013]Other title: Nitikam sanyā Other title: นิติกรรมสัญญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2013 653001] (1).

Open Library:
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon , 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 629271] (3), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT504 .จ65 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 629271] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 629271] (3). Checked out (6).

Open Library:
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Other title: คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา : พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT504 .จ65 2558] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .จ65 2558] (3). Checked out (11).

Open Library:
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT504 .จ65 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .จ65 2559] (1). Checked out (8).

Open Library:
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / จำปี โสตถิพันธุ์

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT504 .จ65 2547] (2).

Open Library:
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT504 .จ65 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .จ65 2560] (1). Checked out (11). In transit (1).

Open Library:
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (15).

Open Library:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai nitikam sanyā / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรม สัญญา / โดย อัครวิทย์ สุมาวงศ์, [ไพโรจน์ วายุภาพ].

ʻAkkharawit Sumāwong. Phairōt Wāyuphāp. by อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2557 [2014]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit nitikam sanyā Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม สัญญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 646626] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 646626] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 646626] (2). Checked out (6).

Open Library:
Khūmư̄ sammanā læ wikhro̜ khō̜sō̜p kotmāi laksana nitikam læ nī : chư̄amyōng praden samkhan rư̄ang bukkhon nitikam sanyā nī lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai Phō̜.Rō̜.Bō̜. Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 læ Phō̜.Rō̜.Bō̜. Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 = Handbook for seminar & analysis on law exams "juristic act & obligation" : linking key points of persons, juristic act & contract, general principles of obligation, torts, management of affairs without mandate, undue enrichment, Tortious Liability of the Officials Act B.E. 2539 (1996), and Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 (1997) / คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ : เชื่อมโยงประเด็นสำคัญเรื่องบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 = Handbook for seminar & analysis on law exams “juristic act & obligation” : linking key points of persons, juristic act & contract, general principles of obligation, torts, management of affairs without mandate, undue enrichment, Tortious Liability of the Officials Act B.E. 2539 (1996), and Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 (1997) / เรียบเรียงโดย พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.

Phonphawit Phankhamkœ̄t. by พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp…] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017]Other title: Handbook for seminar & analysis on law exams “juristic act & obligation” : linking key points of persons, juristic act & contract, general principles of obligation, torts, management of affairs without mandate, undue enrichment, Tortious Liability of the Officials Act B.E. 2539 (1996), and Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 (1997).Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .พ44 2560 ล. 1] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .พ44 2560 ล. 1] (2). Checked out (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)