ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รัฐธรรมนูญประเทศประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญประเทศสังคมนิยม โดย สวัสดิ์ ศรลัมภ์ และ สุรศักดิ์ มณีศร.

by สวัสดิ์ ศรลัมภ์ | สุรศักดิ์ มณีศร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: ทป105 .ส5 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: ทป105 .ส5 (1).

ห้องสมุด:
ครอบครัว งานบริหาร อาจารย์ไพโรจน์ / [สุรศักดิ์ มณีศร บรรณาธิการ].

by สุรศักดิ์ มณีศร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Other title: ครอบครัว งานบริหาร อาจารย์ไพโรจน์ : รวมข้อเขียนที่ระลึกในโอกาสอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ.Availability: Available for loan (7)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K670 .ค453 2553 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K670 .ค453 2553 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 / [ผู้รวบรวม สุรศักดิ์ มณีศร, สะคราญรัตน์ กึนสี].

by สุรศักดิ์ มณีศร | สะคราญรัตน์ กึนสี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Edition: [รวบรวมครั้งที่ 7, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT47 .ร643 2557 (1).

ห้องสมุด:
Rāichư̄ witthayāniphon læ sāraniphon nitisātmahābandit læ nitisātdutsadībandit : Mahāwitthayālai Thammasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng Mahāwitthayālai Thurakit Bandit Mahāwitthayālai Krœ̄k Mahāwitthayālai ʻAtsamchan Mahāwitthayālai ʻĪtthœ̄n ʻĒchīa Mahāwitthayālai Srīpathum Mahāwitthayālai Mǣfālūang Mahāwitthayālai Chīang Mai Mahāwitthayālai Krung Thēp Mahāwitthayālai Phāyap Mahāwitthayālai Pathum Thānī Mahāwitthayālai Sukhōthai Thammāthirāt Mahāwitthayālai Krung Thēp Thonburī Witthayālai Tāpī Mahāwitthayālai Rangsit Mahāwitthayālai Sayām Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt Mahāwitthayālai Rātchathānī Mahāwitthayālai Kānčhatkān læ Theknōlōyī ʻĪtthœ̄n Mahāwitthayālai Kasēm Bandit khō̜mūn na wanthī 24 Thanwākhom Phō̜. Sō̜. 2558 / รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิตและนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 / [ผู้รวบรวม สุรศักดิ์ มณีศร, สะคราญรัตน์ กึนสี].

Surasak manīsō̜n. Sakhrānrat Kưnsī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Bandit Sưksā. by สุรศักดิ์ มณีศร | สะคราญรัตน์ กึนสี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Edition: [รวบรวมครั้งที่ 8, แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Rūaprūam khrang thī 8, kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Bandit Sưksā Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT47 .ร643 2559 (2).

ห้องสมุด:
60 pī ʻĀčhān Ngo̜ / 60 ปี อาจารย์เงาะ / [คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร].

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Khroprō̜p Kānkasīanʻāyu Rātchakān 60 pī phūchūai sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Surasak Manīsō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī ʻĀčhān Ngo̜ Other title: หกสิบปีอาจารย์เงาะ.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 650729 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2015 650729 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (2).

ห้องสมุด:
อาจาริยบูชา : หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม / พนม เอี่ยมประยูร บรรณาธิการ.

by พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | ไพโรจน์ ชัยนาม | สมยศ เชื้อไทย | กิตติศักดิ์ ปรกติ | ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์, 2501-2548 | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | วิษณุ วรัญญู | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | สุรพล นิติไกรพจน์ | อรพิน สบายรูป | อุดม รัฐอมฤต, 2502- | กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 2498- | จำปี โสตถิพันธุ์ | ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494- | พนม เอี่ยมประยูร, 2494-2545 | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ | เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503- | จุมพต สายสุนทร | Prasit Aekaputra | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ภาสกร ชุณหอุไร | ดาราพร ถิระวัฒน์ | ประชุม โฉมฉาย | สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | สุรศักดิ์ มณีศร | อนันต์ จันทรโอภากร | ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Other title: อาจาริยบูชา : อนุสรณ์แด่ ศจ.ไพโรจน์ ชัยนาม.Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K561 .อ65 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K561 .อ65 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K561 .อ65 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K561 .อ65 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / กองบรรณาธิการ พิศวาท สุคนธพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

by พิศวาท สุคนธพันธุ์ | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | อรุณ ภาณุพงศ์ | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย | กิตติศักดิ์ ปรกติ | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | แก้วสรร อติโพธิ | ไชยวัฒน์ บุนนาค | สุรศักดิ์ มณีศร | จำปี โสตถิพันธุ์ | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์, 2493- | สงวน ลิ่วมโนมนต์ | ชวลิต ธนะชานันท์ | ปิยะดา สุจริตกุล | มานิดา ซิมเมอร์แมน | สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549 | พรชัย ถาวรานนท์ | สุภา ศิรเจนกรุง, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2536Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT74 .ร52 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT74 .ร52 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT74 .ร52 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Thīralư̄k 60 pī Phī Yai Čhaihān / ที่ระลึก 60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kanung Luchai, Kietkajorn Vachanasvasti. Pairoj Kampusiri. Athapol Yaisawang, Taweekiat Meenakanit, Pitikan Sithidej. Sahaton Rattanapijit, Amnat Wongbandit. Somkit Lertpaithoon. Viravat Chantachote, Supreeya Kaewla-iad. Munin Pongsapan. Kanit na Nakorn. Thitirat Thipsamritkul. Boonsri Mewongukote. Puangrat Patomsirirak. Matalak Oungrungrote. Surasak Boonyanukoolkit. Surasak Maneesorn. Naphat Sora-at. Nantouch Kitranan. Narīlak Phǣchaiyaphūm. Thanyasudā Nǭkǣo. Pokpong Srisanit. Prathan Wattanavanich. Preeyaporn Ubonsawat. Ronnakorn Bunmee. Sawatree Suksri. Surasak Likasitwatanakul. Natsuda Rattamanee. Nilubol Lertnuwat. Pakpoom Lohavaritanon. Surasak Boonruang. Thammasat University. Faculty of Law. by คนึง ฦาไชย, 2467- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | ปิติกาญจน์ สิทธิเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อำนาจ วงศ์บัณฑิต | สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สุปรียา แก้วละเอียด | มุนินทร์ พงศาปาน | คณิต ณ นคร, 2480- | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์, 2530- | มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ, 2529- | สุรศักดิ์ มณีศร | โก, ลิซานาวาตี, ค.ศ. 1977- | Go, Lisanawati, 1977- | ณภัทร สรอัฒฑ์ | นันทัช กิจรานันทน์ | นรีลักษณ์ แพไชยภูมิ | ธัญสุดา หน่อแก้ว | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | ประธาน วัฒนวาณิชย์ | ปรีญาภรณ์ อุบลสวัสดิ์ | รณกรณ์ บุญมี, 2526- | สาวตรี สุขศรี | สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501- | ณัฐสุดา รัตตมณี, 2533- | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ภัทรพงษ์ แสงไกร | Phattharaphong Saengkrai | ภาคภูมิ โลหวริตานนท์, 2529- | สุรศักดิ์ บุญเรือง, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2561 [2018]Other title: Phīralư̄k Hoksip pī Phī Yai Čhaihān Other title: ที่ระลึกหกสิบปี พี่ใหญ่ ใจหาญ.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5000 .ท64 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5000 .ท64 2561 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544