ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 40 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พยอม วงศ์สารศรี.

by พยอม วงศ์สารศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551Other title: Human resource management.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549 .พ43 2551 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ด35 2543 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ด35 2543 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ด35 2543 (2).

ห้องสมุด:
การวางแผนกำลังคน : แนวความคิดและแนวทางปฏิบัติ.

by ทองศรี กำภู ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ก6 ท5 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ก6 ท5 (1).

ห้องสมุด:
การจัดทำแผน HRD สู่สหัสวรรษหน้า สำหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพ / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด, 2543Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5713 .ด36 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD5713 .ด36 2543 (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนกำลังคน.

by วรทิพย์ มีมาก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5702.5 .ว4 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD5702.5 .ว4 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พยอม วงศ์สารศรี.

by พยอม วงศ์สารศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, [2542?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .พ43 2542 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5549 .พ43 2542 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พยอม วงศ์สารศรี.

by พยอม วงศ์สารศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .พ43 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .พ43 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5549 .พ43 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์กำลังคน = Manpower economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5713 .ส73 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD5713 .ส73 ล. 1 (8).

ห้องสมุด:
บริหารคนในทศวรรษหน้า = HR : the next decade / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2551Other title: HR : the next decade.Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ด35 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ด35 2551 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ด35 2551 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549 .ด35 2551 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า / ดนัย เทียนพุฒ.

by ดนัย เทียนพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ด35 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ด35 (1). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management (HRM) : ฉบับสมบูรณ์ / เรียบเรียงโดย สมชาย หิรัญกิตติ.

by สมชาย หิรัญกิตติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Diamond in Business World, 2542Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ก6 ส37 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ก6 ส37 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ก6 ส37 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ก6 ส37 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.5.ก6 ส37 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānwāngphǣn sapphayākō̜n manut = Human resource planning / การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human resource planning / ยุวดี ศิริยทรัพย์.

Yuwadī Siriyasap. by ยุวดี ศิริยทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Human resource planning.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ก6 ย75 2560 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management / พยอม วงศ์สารศรี.

by พยอม วงศ์สารศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บ.สำนักพิมพ์สุภา จำกัด, 2545Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549 .พ43 2545 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ = Human resource development in organization / จุฑามณี ตระกูลมุทุตา.

by จุฑามณี ตระกูลมุทุตา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ก6 จ73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ก6 จ73 (1).

ห้องสมุด:
Mummō̜ng mum khit 9 (3) : thun fưk ʻoprom phư̄a sœ̄msāng nakbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon mư̄ʻāchīp / มุมมองมุมคิด 9 (3) : ทุนฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ / สำนักงาน ก.พ.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakngān, [2558] [2015] Publication: [นนทบุรี] : สำนักงาน, [2558] [2015]Other title: Thun fưk ʻoprom phư̄a sœ̄msāng nakbō̜rihān sapphayākō̜n bukkhon mư̄ʻāchīp Other title: ทุนฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 692887 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / วิชัย โถสุวรรณจินดา.

by วิชัย โถสุวรรณจินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2547Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ว624 2547 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF5549 .ว624 2547 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ว624 2547 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ว624 2547 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5549 .ว624 2547 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549 .ว624 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549 .ว624 2547 (2). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การสรรหาบุคลากร = Personnel selection / โดย ทองฟู ศิริวงศ์.

by ทองฟู ศิริวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์], 2536Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ส4 ท57 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ส4 ท57 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ส4 ท57 (1).

ห้องสมุด:
บูรณาการงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์การ = Integrated HR, strengthening corporate competency / สุรเชษฐ หฤษฎ์ภูมิ.

by สุรเชษฐ หฤษฎ์ภูมิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2556 [2013]Other title: Integrated HR, strengthening corporate competency.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ก6 ส747 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ก6 ส747 2556 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5549.5.ก6 ส747 2556 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544