ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฉบับประชาชน / ผู้เขียน สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ... [และคนอื่น ๆ] ; จัดทำโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ... [และอื่น ๆ].

by สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง | สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2550Other title: คู่มือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฉบับประชาชน.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 ค74 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: GE320.ท9 ค74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE320.ท9 ค74 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน / ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์.

by ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ลำปาง : ชมรมฅนรักสิ่งแวดล้อม, 2544Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ช725ก64 (4).

ห้องสมุด:
Rāingān kānsưksā klum kānsœ̄msāng khwāmrū læ thaksa dān kānprasānngān bǣp būranākān kap thuk phāk sūan. lem 2 / รายงานการศึกษากลุ่ม การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประสานงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน. เล่ม 2 / สำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Thailand. Samnak Phatthana Bō̜rihān Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by สำนักพัฒนบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp] : Samnak, [2556] [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2556] [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENVIR GE 2012 630978 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม / โดย อุดม ศุภกิจ.

by อุดม ศุภกิจ, 2482-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2542Availability: Available for reference (1)Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: GE320.ท9 อ73 (1). :

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม = Pubic participation in the environmental impact assessment / โดย ลัคนา มากเจริญชัย.

by ลัคนา มากเจริญชัย, 2517-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: TD194.68.ท9 ล62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD194.68.ท9 ล62 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม / ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ ... [และอื่น ๆ].

by กรมป่าไม้ | สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2553 [2010]Other title: คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: GE320.ท9 ก638 2553 (1).

ห้องสมุด:
สื่อสารเพื่อโลกสวย : บทเรียนจากการสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน / ผู้เรียบเรียง กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ].

by กาญจนา แก้วเทพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: P96.ส582ท9 ส73 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: P96.ส582ท9 ส73 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P96.ส582ท9 ส73 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: P96.ส582ท9 ส73 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โมเดลรังผึ้ง : รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน / ผู้เขียน วีณา นำเจริญสมบัติ, เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์.

by วีณา นำเจริญสมบัติ | เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2551Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่อง (คู่มือ) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างผสมผสานในพื้นที่ระดับตำบล / โดย สาธิต ภิรมย์ไชย.

by สาธิต ภิรมย์ไชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์มหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 ส62 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: GE320.ท9 ส62 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENVIR GE 2000 351599 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Wāra patirūp thī 25 : Rabop kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n : konkai læ kānmīsūanrūam khō̜ng prachāchon nai kānčhatkān sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m / วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Patirūp hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Patirūp Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by สภาปฏิรูปแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Saphā Patirūp hǣng Chāt wāra patirūp thī 25 : Rabop kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n : konkai læ kānmīsūanrūam khō̜ng prachāchon nai kānčhatkān sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m Other title: Rabop kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n : konkai læ kānmīsūanrūam khō̜ng prachāchon nai kānčhatkān sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m Other title: สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 25 : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 ว642 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE320.ท9 ว642 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / จัดทำโดย บริษัท เทสโก้ จำกัด ; คณะผู้ศึกษา กอบกุล สามัคคี ... [และคนอื่นๆ].

by กอบกุล สามัคคี | บริษัทเทสโก้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 ค955 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการจัดทำรูปแบบกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด หัวหน้าโครงการ ; กอบกุล รายะนาคร ... [และคนอื่่นๆ] นักวิจัย.

by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | กอบกุล รายะนาคร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 ม623 (2). Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ม65ค94 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพิจารณาโครงการของรัฐ : ศึกษากรณีโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม = Public participation in environmental decision-making process / โดย อรฉัตร จันทรัตน์.

by อรฉัตร จันทรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Public participation in environmental decision-making process.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3130 .อ426 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Singwǣtlō̜m Thai nai krasǣ lōkāphiwat : ʻēkkasān prakō̜p kānsēwanā wichākān / สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ : เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ / สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งเเวดล้อม ; บรรณาธิการเล่ม บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ...[และคนอื่นๆ]

Banthūn Sētthasirōt, Thailand. Department of Environmental Quality Promotion. Good Governance for Social Development and the Environment Institute. by บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2512- | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งเเวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krom Songsœ̄m Khunnaphāp Singwǣtlō̜m Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556 [2013]Other title: Singwǣtlō̜m Thai nai krasǣ lōkāphiwat : sathānakān singwǣtlō̜m Thai kap kānbō̜riphōk thī pen mit kap singwǣtlō̜m Other title: Singwǣtlō̜m Thai nai krasǣ lōkāphiwat : khon Thai dūangčhai sīkhīeo Other title: Singwǣtlō̜m Thai nai krasǣ lōkāphiwat : ʻēkkasān prakō̜p ngān wan singwǣtlō̜m Thai læ wan Thō̜Sō̜Mō̜. hǣng Chāt 2556 Other title: สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ : สถานการณ์สิ่งเเวดล้อมไทยกับการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม | สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ : คนไทยดวงใจสีเขียว | สิ่งแวดล้อมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ : เอกสารประกอบงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ 2556.Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: GE320.ท9 ส6428 2556 (1).

ห้องสมุด:
20 ปีมนต์ตาวิเศษ : ประสบการณ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของสมาคมสร้างสรรค์ไทย / ผู้เขียน สุพิตา เริงจิต และ ยุทธนา วรุณปิติกุล ; บรรณาธิการ ยุทธนา วรุณปิติกุล.

by สุพิตา เริงจิต | ยุทธนา วรุณปิติกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมสร้างสรรค์ไทย, 2549Other title: ยี่สิบปีมนต์ตาวิเศษ : ประสบการณ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของสมาคมสร้างสรรค์ไทย.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 ส736 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม / คณะผู้จัดทำ งามวัลย์ ทัศนียานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

by งามวัลย์ ทัศนียานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์กฎหมายสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3127 .ค74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3127 .ค74 (1).

ห้องสมุด:
ภาคีภาคประชาสังคม : ภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไทย = Civil society partnership : Thailand country development partnership for the environment (CDP-E) / นักวิจัย อนุชาติ พวงสำลี, สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช, Ian Grange.

by อนุชาติ พวงสำลี | สิทธิพงษ์ ดิลกวณิช | เกรนจ์, เอียน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: TD171.5.ท9 อ372 (1).

ห้องสมุด:
แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน : การจัดระดับชุมชนเมืองและชนบท ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน แผนแม่บทการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / โดย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย ; คณะผู้ทำการศึกษา สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ... [และคนอื่น ๆ].

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์ | มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE320.ท9 ผ83 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ภูมิปัญญากับการสร้างพลังชุมชน / หัวหน้างานบรรณาธิการ ดาริน อินทร์เหมือน.

by ดาริน อินทร์เหมือน, 2521- | การประชุมทางมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 3 : 2547 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 ภ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE320.ท9 ภ74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE320.ท9 ภ74 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544