ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม [วัสดุบันทึกเสียง] / พิสิฐ เจริญวงศ์.

by พิสิฐ เจริญวงศ์.

Material type: Music Music Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: TG .พ656พ46 (1). :

การจัดการทรัพยากรศิลปะและวัฒนธรรม / โดย พิสิฐ เจริญวงศ์.

by พิสิฐ เจริญวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ6474ก64 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงานพัฒนาชุมชน = Cultural resource management in community development / ผู้เขียน สายันต์ ไพรชาญจิตร์.

by สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการโบราณคดีชุมชน ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ส573 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.592.พ6 ส573 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.592.พ6 ส573 (1). Checked out (4).

ห้องสมุด:
การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน / สายันต์ ไพรชาญจิตร์.

by สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือโบราณคดีชุมชน, 2550Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 ส573 2550 (5). Checked out (5).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม : กรณีศึกษา ประเพณีแข่งเรือ ชุมชนบ้านดอนไชย ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = The process of cultural resource management : a case study on traditional long boat race of Ban Donchai, Klangwiang Sub-District, Wiangsa District, Nan Province / โดย อำพร ปวงรังษี.

by อำพร ปวงรังษี, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Process of cultural resource management : a case study on traditional long boat race of Ban Donchai, Klangwiang Sub-District, Wiangsa District, Nan Province.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān sapphayākō̜n watthanatham / การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Thanik Lertcharnrit. by ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2559 [2016]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม / ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

by ธนิก เลิศชาญฤทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2554 [2011]Availability: : Checked out (2).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
การส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย = Promotion and protection of traditional Thai masseuses / โดย ผุศฎี วางกลอน.

by ผุศฎี วางกลอน, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Promotion and protection of traditional Thai masseuses.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1272 .ผ753 (1).

ห้องสมุด:
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / โรจน์ คุณเอนก.

by โรจน์ คุณเอนก.

Edition: ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS567 .ร92 2548 (1).

ห้องสมุด:
Krom Sinlapākō̜n kap kānbō̜rihān čhatkān sapsin thāng sinlapa watthanatham ʻadīt patčhuban læ ʻanākhot / กรมศิลปากรกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / อารักษ์ สังหิตกุล

ʻĀrak Sanghittakun. Krom Sinlapākō̜n. by อารักษ์ สังหิตกุล | กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, [2545] [2002] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, [2545] [2002]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .อ546 2545 (2).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā kānʻanurak singwǣtlō̜m sinlapakam / การพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / ผู้จัดทำ หน่วยวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและศิลปกรรม งานการตั้งถิ้นฐานมนุษย์ กองนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ.

Thailand. Nūai Wāngphǣn ʻAnurak Singwǣtlō̜m tām Thammachāt læ Sinlapakam. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt. Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. หน่วยวางแผนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและศิลปกรรม | สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān ʻAnurak Singwǣtlō̜m tām Thammachāt læ Sinlapakam Samnakngān Khana Kammakān Singwǣtlō̜m hǣng Chāt Krasūang Witthayāsāt Thēknōlōyī læ Kānphalangngān, 2528 [1985] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน, 2528 [1985]Other title: Kānʻanurak singwǣtlō̜m tām thammachāt læ sinlapakam nai sūan khō̜ng kānphatthanā kānʻanurak singwǣtlō̜m sinlapakam Other title: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและศิลปกรรมในส่วนของการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HIST DS 1985 670263 (1).

ห้องสมุด:
สื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาภาพรวมจากงานวิจัย / กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ] ; กาญจนา แก้วเทพ บรรณาธิการ.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: GR312 .ส653 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GR312 .ส653 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Mō̜radok phūmpanyā thāng watthanatham khō̜ng chāt : botrīan čhāk phư̄anbān / มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน = Heritage of the nations :lessons learned from the neighboring countries/ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, บรรณาธิการ ; อิสระ ชูศรี ... [และคนอื่น ๆ], ผู้แปล.

Sutdǣn Wisutthilak. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand) by สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2508- | อิสระ ชูศรี | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560 [2017]Other title: Heritage of the nations : lessons learned from the neighboring countries.Availability: Available for loan (3)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CC135 .ม432 2560 (3). Checked out (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544