Your search returned 51 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 pī Kasēm Phinitdunlaʻat. 100 ปี เกษม พินิจดุลอัฎ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), [2548?] [2005?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2548?] [2005?]Other title: Nưngrō̜i pī Kasēm Phinitdunlaʻat Other title: Rō̜i pī Kasēm Phinitdunlaʻat Other title: หนึ่งร้อยปี เกษม พินิจดุลอัฎ | ร้อยปี เกษม พินิจดุลอัฎ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QV770.JT3 ก143 2548] (1).

Open Library:
5 sutyō̜t samunphrai Thai talāt lōk tō̜ngkān sūng / 5 สุดยอดสมุนไพรไทย ตลาดโลกต้องการสูง / หมออาสา แพทย์แผนไทย.

Mō̜ʻāsā Phǣtphǣnthai. by หมออาสา แพทย์แผนไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Panyāchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2560 [2017]Other title: Hā sutyō̜t samunphrai Thai talāt lōk tō̜ngkān sūng Other title: ห้า สุดยอดสมุนไพรไทย ตลาดโลกต้องการสูง.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV766 .ห455 2560] (1).

Open Library:
50 sūt samunphrai det-- khlet mai lap raksā rōk dai dūai tūa ʻēng / 50 สูตรสมุนไพรเด็ด--เคล็ดไม่ลับรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง / โดย ชีวอโรคยา.

Chīwaʻarōkyā. by ชีวอโรคยา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2559 [2016]Other title: Hāsip samunphrai det-- khlet mai lap raksā rōk dai dūai tūa ʻēng Other title: ห้าสิบ สูตรสมุนไพรเด็ด--เคล็ดไม่ลับรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV770.JT3 ก13 2559] (1).

Open Library:
99 samunphrai Thai / 99 สมุนไพรไทย / ยุคคล จิตสำรวย

Yukkhon Čhitsamroay. by ยุคคล จิตสำรวย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nānā samnakphim, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2557 [2014]Other title: เก้าสิบเก้าสมุนไพรไทย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED QV 2014 649094] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED QV 2014 649094] (1).

Open Library:
การใช้ยาสมุนไพรไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล = The usages of Thai herbal medicine in Tambon Health Promoting Hospitals : รายงานวิจัย / วรรณวิภา ปสันธนาทร ... [และคนอื่น ๆ].

by วรรณวิภา ปสันธนาทร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นครปฐม] : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 [2012]Other title: Usages of Thai herbal medicine in Tambon Health Promoting Hospitals.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED QV 2012 635240] (1).

Open Library:
Kānphatthanā phǣn fim čhāk pǣng khāo sœ̄m sānsakat čhāk samunphrai chūai hai pāk sotchư̄n : rāingān wičhai chabap sombūn / การพัฒนาแผ่นฟิล์มจากแป้งข้าวเสริมสารสกัดจากสมุนไพรช่วยให้ปากสดชื่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สุธีรา วัฒนกุล.

Sutīrā Watthanakun. by สุธีรา วัฒนกุล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2556] [2013] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556] [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: ENGIN TP 2013 642549] (3).

Open Library:
Kānphǣt phǣn Thai prayuk samrap kāndūlǣ ying kō̜n tangkhan khana tangkhan kāntham khlō̜t læ langkhlō̜t / การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และหลังคลอด / นวลจันทร์ ใจอารีย์.

Nuanjan Jaiarree. by นวลจันทร์ ใจอารีย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB50.JT3 น552 2561] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: WB50.JT3 น552 2561] (1).

Open Library:
Kānsưksā phūmpanyā thō̜ngthin : Khrư̄a khao khlō̜n / การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น : เครือเขาคลอน / ส่วนพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ; กองบรรณาธิการ คมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ประลอง ดำรงค์ไทย, สุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์.

Komson Rư̄angritsārakun. Sučhin Rư̄angthāwonrit. Pralong Damrongthai. Krom Pāmai. Samnak čhatkān pā chumchon. by คมสัน เรืองฤทธิ์สาระกุล | สุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ | ประลอง ดำรงค์ไทย | กรมป่าไม้. สำนักจัดการป่าชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2557 [2014]Other title: Khrư̄a khao khlō̜n Other title: เครือเขาคลอน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 654104] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 654104] (2).

Open Library:
Kin 3 ma mareng mai mā yư̄an / กิน 3 มะ มะเร็งไม่มาเยือน / บรรณาธิการเล่ม บุษบา อุษาโสภณ.

Butsabā 'Usāsō̜phon. by บุษบา อุษาโสภณ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : 'Enkhē Krup Phaplitching, [2553?] [2010?] Publisher: นนทบุรี : เอ็นเค กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, [2553?] [2010?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED QV 2010 633552] (1).

Open Library:
Kin bai būabok lœ̄k phưng yā mō̜ / กินใบบัวบก เลิกพึ่งยาหมอ / ลำดวน อุ่นใจ.

Lamdūan ʻUnčhai. by ลำดวน อุ่นใจ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǣngkhō̜k Buk, [2552] [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [2552] [2009]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED QV 2009 664411] (1).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kānphǣt phǣn Thai : wā dūai samunphrai kap kānphǣt phǣn Thai / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย : ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย / โดย สมพร ภูติยานนต์

Somphō̜n Hiranrāmmadēt, Sathāban Kānphǣt Phǣn Thai. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phēsatchasāt. by สมพร หิรัญรามเดช, 2490- | สถาบันการแพทย์แผนไทย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Kānphǣt Phǣn Thai Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2542 [1999] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QV770.JT3 ส434 2542] (1).

Open Library:
Khwāmlāklāi thāng chīwaphāp phư̄t samunphrai nai prathēt Thai. 1 / ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย. 1 / เรื่องและภาพประกอบ พงษ์ศักดิ์ พลเสนา.

Pongsak Phonsēnā. Krom ʻUtthayān hǣng Chāt Satpā læ Phanphư̄t. Sūan Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp. by พงษ์ศักดิ์ พลเสนา | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūan Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp, Samnak Wičhaikān ʻAnurak Pāmai læ Phanphư̄t, Krom ʻUtthayān hǣng Chāt Satpā læ Phanphư̄t, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QH193.ท9 พ255 2559 ล. 1] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kānkamnot phư̄nthī songsœ̄m kānplūk samunphrai phư̄a chai nai thāng phēsatchakam Thai / คู่มือการกำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรมไทย / บรรณาธิการ พรทิพย์ เติมวิเศษ, นงนภัส เลาหวิจิตร, มณทิรา เกษมสุข.

Phǭnthip Tœ̄mwisēt. Nongnaphat Laowičhit. Monthirā Kasēmsuk. Thailand. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. by พรทิพย์ เติมวิเศษ | นงนภัส เลาหวิจิตร | มณทิรา เกษมสุข | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Krom Phatthana Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED QV 2015 659564] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kānkamnot phư̄nthī songsœ̄m kānplūk samunphrai phư̄a chai nai thāng phēsatchakam Thai / คู่มือการกำหนดพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรมไทย / บรรณาธิการ พรทิพย์ เติมวิเศษ, นงนภัส เลาหวิจิตร, มณทิรา เกษมสุข.

Phǭnthip Tœ̄mwisēt. Nongnaphat Laowičhit. Monthirā Kasēmsuk. Thailand. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. by พรทิพย์ เติมวิเศษ | นงนภัส เลาหวิจิตร | มณทิรา เกษมสุข | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Krom Phatthana Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2559 [2016] Publisher: [นนทบุรี] : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV770.JT3 ค742 2559] (1).

Open Library:
Chumnum samunphrai Thai / ชุมนุมสมุนไพรไทย / [โดย พ.ต.ต. ปราโมทย์ ศรีภิรมย์].

Prāmōt Srīphirom. by ปราโมทย์ ศรีภิรมย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Hō̜samut Klang 09, [2543?] [2000?] Publisher: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2543?] [2000?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED QV 2000 670308] (1).

Open Library:
Tamrap yā samunphrai nai yām yā Lūangphō̜ Čharan kan mareng : 'osot thip khō̜ng Phra Tham Singhaburāčhān (Lūangphō̜ Čharan Thitthammō) / ตำรับยาสมุนไพรในย่าม ยาหลวงพ่อจรัญกันมะเร็ง : โอสถทิพย์ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) / หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ; บรรณาธิการ บุญนิธิ ถิ่นมีผล.

Phrarāt Sutthiyān Mongkhon (Čharan), Bunnithi Thinmīphon. by พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ), 2471-2559 | บุญนิธิ ถิ่นมีผล.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mư̄ang Suwannaphūm, [2554?] [2011?] Publisher: กรุงเทพฯ : เมืองสุวรรณภูมิ, [2554?] [2011?]Other title: Yā Lūangphō̜ Čharan kan mareng Other title: ยาหลวงพ่อจรัญกันมะเร็ง.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED QV 2011 664493] (1).

Open Library:
Tamrā phēsatchakam Thai / ตำราเภสัชกรรมไทย / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง จิตวิไล ประไมย์ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์.

by จิตวิไล ประไมย์ | ลัดดาวัลย์ ครูปัญญามาตย์ | อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngrīan ʻĀyurawēt (Chīwakakōmāraphat) Mūnnithi Fư̄nfū Songsœ̄m Kānphǣt Phǣn Thai Dœ̄m, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงเรียนอายุรเวท (ชีวกโกมารภัจจ์) มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV738.JT3 ต646 2559] (1).

Open Library:
Tamrā ʻāngʻing yā samunphrai Thai. lem 2 = Monographs of selected Thai materia medica. Volume 2 / ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 2 = Monographs of selected Thai materia medica. Volume 2 / คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย.

Khana ʻAnukammakān Čhattham Tamrā ʻĀngʻing Yāsamunphrai Thai. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thāng Lư̄ak. by คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thāng Lư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Other title: Monographs of selected Thai materia medica..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV770.JT3 ต652 2558 ล. 2] (4). Checked out (1).

Open Library:
Tamrā ʻāngʻing yā samunphrai Thai. lem 3 = Monographs of selected Thai materia medica. Volume 2 / ตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย. เล่ม 3 = Monographs of selected Thai materia medica. Volume 3 / คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย.

Khana ʻAnukammakān Čhattham Tamrā ʻĀngʻing Yāsamunphrai Thai. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thāng Lư̄ak. by คณะอนุกรรมการจัดทำตำราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thāng Lư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560 [2017]Other title: Monographs of selected Thai materia medica..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV770.JT3 ต652 2560 ล. 3] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)