ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชุมชน : การประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 10 วันที่ 6-7 มกราคม 2548 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / [จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์].

by การประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-ธรรมศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ (ครั้งที่ 10 : 2548 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หจก. อักษรสยามการพิมพ์, 2547Availability: Available for loan (21)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ก6156 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HN700.592.พ6 ก6156 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.592.พ6 ก6156 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.592.พ6 ก6156 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 ก6156 (9), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HN700.592.พ6 ก6156 (3).

ห้องสมุด:
ไทยภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2544 ครั้งที่ 24 วันที่ 4 พฤษภาคม 2544 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 24 : 2544).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2544Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.พ63 ธ444 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC79.พ63 ธ444 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC79.พ63 ธ444 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC79.พ63 ธ444 (4).

ห้องสมุด:
สานสรรค์ความรู้สู่เกษตรยั่งยืน : งานวิจัยที่ดำเนินการโดยเกษตรกร องค์กรชุมชน และภาคี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน / [รวบรวม]และเรียบเรียงโดย ชลิตา บัณฑุวงศ์.

by งานสมัชชาวิชาการชาวบ้านเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ครั้งที่ 1 : 2546 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) | ชลิตา บัณฑุวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2547Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: S471.ท9 ง635 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: S471.ท9 ง635 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: S471.ท9 ง635 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง : เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2546 การพัฒนาที่ยั่งยืน วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2546 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี / [จัดทำโดย] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุม (2546 : นนทบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ส6 ก645 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HC445.ฮ9ส6 ก645 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ส6 ก645 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ส6 ก645 (5). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย : เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2546 การพัฒนาที่ยั่งยืน วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2546 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุม (2546 : นนทบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ก64 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ก64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ก64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ7 ก64 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sustaining Thailand : kāo yāngrai hai prathēt Thai yangyư̄n / Sustaining Thailand : ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān Krung Thēp...) Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 37 : 2557 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, 2558 [2015]Other title: Sustaining Thailand : kāo yāngrai hai prathēt Thai yangyư̄n Other title: Sustaining Thailand : ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน.Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HC 2015 653514 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ส6 ธ44 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ส6 ธ44 2558 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ส6 ธ44 2558 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ส6 ธ44 2558 (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2546 ของ สศช. วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2546 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี / [จัดโดย] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุม (2546 : นนทบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ส6 พ63 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ส6 พ63 (1).

ห้องสมุด:
สรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อรัฐบาล / สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; ผู้จัดทำเอกสาร โสภณ พวงสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ].

by การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อรัฐบาล (2546 : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต) | โสภณ พวงสุวรรณ | สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.592.พ6 ก619 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.592.พ6 ก619 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทย : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : การประชุมทางวิชาการ (symposium) ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12-13 กันยายน 2538 / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by การประชุมทางวิชาการเรื่องเศรษฐกิจไทย : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (2538 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2538Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ก5455 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ก5455 (2).

ห้องสมุด:
การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน = Liberty and sustainability : เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding) การประชุมทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน : liberty & sustainability" วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / บรรณาธิการ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.

by การประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" (2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) | บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาวคอมพิวกราฟิก, 2552Other title: Liberty and sustainability.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: G156.5.อ3 ก643 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: G156.5.อ3 ก643 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : รายงานการอภิปรายและสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2546 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ บรรณาธิการ

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2546 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ก645 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Līeo lang lǣ nā sētthakit Thai nai wāra 100 pī ʻĀčhān Pūai / เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Sammanā Wichākān Krung Thēp ...) Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 38 2558 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Khana, [2559] [2016] Publication: กรุงเทพฯ : คณะ, [2559] [2016]Availability: Available for loan (6)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .ธ4475 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ธ4475 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .ธ4475 2559 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445 .ธ4475 2559 (1).

ห้องสมุด:
อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสีเขียว [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2555 ของ สศช วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี / [จัดโดย] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การประชุม (2555 : นนทบุรี) | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Availability: Available for reference (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG1792 (2). :

สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน = Sustaining long-term growth : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / [จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2551 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1).

ห้องสมุด:
Phatthana Bō̜rihānsāt kap pratyā khō̜ng sētthakit phō̜phīang læ kānphatthanā thī yangyư̄n : rāingān sư̄pnư̄ang kānsammanā wichākān (proceedings) / พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ (proceedings) / จัดโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

Kānsammanā Wichākān rư̄ang Phatthana Bō̜rihānsāt kap Pratyā khō̜ng Sētthakit Phō̜phīang læ Kānphatthanā thī Yangyư̄n Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt) Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Sūn Sưksā Pratyā khō̜ng Sētthakit Phō̜phīang kap Kānphatthanā thī Yangyư̄n. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Khana Phatthanākān Sētthakit. by การสัมมนาวิชาการเรื่องพัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน (2560 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Sūn, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ75 ก738 2560 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544