ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 51 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความสุข.. ง่ายๆ เมื่อทำงานศิลปะ : การแสดงผลงานศิลปะ 2543 / โรงเรียนศิลปะแหลมคม.

by โรงเรียนศิลปะแหลมคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงเรียน, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: ND1021 .ศ653 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีส่วนกำหนดความสำเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน : ศึกษากรณีเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี = Factors determining the success of community business : a case study at the Donpingdad Saving Group in Phethchaburi Province / เจริญพงษ์ วิญญูนุรักษ์.

by เจริญพงษ์ วิญญูนุรักษ์, 2515-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2542?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท922พ7 จ74 (1).

ห้องสมุด:
บัญชีกองทุน / พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์.

by พรพรรณ เอกเผ่าพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : หจก. สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2534Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5681.ก5 พ44 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5681.ก5 พ44 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สื่อการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ E-learning [วีดิทัศน์] / ศูนย์วิจัยและฝึกอบนมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | โครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สาธิตเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: ปทุมธานี : ศูนย์, [2555?] [2012?]Availability: Available for reference (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG2038 (1). :

มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง / ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.

by ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD789.ท9 พ937 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: TD789.ท9 พ937 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TD789.ท9 พ937 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD789.ท9 พ937 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายการบัญชีภาครัฐ. เงินลงทุน / กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ.

by สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ | กรมบัญชีกลาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2555 [2012]Other title: เงินลงทุน.Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: DOC 2012 618212 (1).

ห้องสมุด:
พิธีพุทธาภิเษกเททองหล่อพระ พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา [วีดิทัศน์] : 18-19 ตุลาคม 2527 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการสื่อการศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2527Availability: Available for reference (4)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .พ63545 (4). :

มาตรฐานรายงานการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ / สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ.

by สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ9927.ท9 ม63 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ9927.ท9 ม63 (2).

ห้องสมุด:
วัดเบญจมบพิตรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร / วิเคราะห์และเรียบเรียง สุรศักดิ์ ศรีสำอาง.

by สุรศักดิ์ ศรีสำอาง | สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2551 [2008]Other title: พระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ก42บ7 ส74 2551 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2008 640190 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6337.ก42บ7 ส74 2551 (1).

ห้องสมุด:
60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.พนัส สิมะเสถียร การบริหารเงินคงคลังของประเทศไทย : รวมบทความด้านการเงิน การคลัง และการบัญชี / โดย พนัส สิมะเสถียร.

by พนัส สิมะเสถียร, 2475-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2535Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ1360.57 .ก13 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ1360.57 .ก13 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HJ1360.57 .ก13 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน / โดย สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, นันทพล กาญจนวัฒน์.

by สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ | นันทพล กาญจนวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD789.ท9 ส73 (1).

ห้องสมุด:
การบัญชีรัฐบาล การบัญชีกองทุน และการบัญชีเฉพาะกิจการ = Government accounting, funds accounting and specialized accounting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สาขาวิชา, 2534Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธธรรมทิฐิศาสดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NB1912.พ7 พ463 2528 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
120 ปี กรมบัญชีกลาง / กรมบัญชีกลาง ; จัดทำเนื้อหา ออกแบบ และผลิตโดย บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (หนึ่งในกลุ่มบริษัททีม) = 120th anniversity the Comptroller General's Department / Daoreuk Communications Co., Ltd. (a member of TEAM Group).

by กรมบัญชีกลาง | บริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ | Daoreuk Communications.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2553 [2010]Other title: หนึ่งร้อยยี่สิบปีกรมบัญชีกลาง | 120th anniversity the Comptroller General's Department.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ9927.ท9 บ623 2553 (1).

ห้องสมุด:
ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ / สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ.

by สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ9927.ท9 ม627 (2).

ห้องสมุด:
สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม : ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร / คณะผู้ค้นคว้าและจัดทำ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช = Two centuries of Wat Sudatsanadepwararam : cosmic center from ideal to realism / researching and working party, T. Klauymai na Ayuthya ... [et al.] ; translator, Achirat Chaipotpanit.

by ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา | อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช | Thongto Kluaimai Na Ayutthaya | Achirat Chaipotpanit.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, [2549]Other title: Two centuries of Wat Sudatsanadepwararam : cosmic center from ideal to realism.Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ก42ส7 ส52 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ6337.ก42ส7 ส52 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: BQ6337.ก42ส7 ส52 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ6337.ก42ส7 ส52 (1).

ห้องสมุด:
หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 / สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ.

by สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ. กลุ่มมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ9927.ท9 ม634 (1).

ห้องสมุด:
การติดตามผลการรณรงค์การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมแก่เด็กและเยาวชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองและลดภาวะโลกร้อน : รายงานวิจัย / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ; [ยุวดี อิ่มใจ หัวหน้าคณะวิจัย] ; ผู้ร่วมเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตวงเพชร คงแก้ว, ปาริชาติ ป้อมไธสง, ธงจรัส แสงอรุณ.

by ยุวดี อิ่มใจ | ตวงเพชร คงแก้ว | ปาริชาติ ป้อมไธสง | ธงจรัส แสงอรุณ | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2553 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE320.ท9 ก637 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544