ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
หลักกฎหมายเกี่ยวกับเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาในทางการค้้าระหว่างประเทศ = Impediments to non-performance in international trade / โดย จุฑา จันทร์จารุวัฒน์.

by จุฑา จันทร์จารุวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1042 .จ736 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1042 .จ736 (1).

ห้องสมุด:
Laksana thāng kotmāi khō̜ng kānplotnī = Legal status of release : rāingān chabap sombūn / ลักษณะทางกฎหมายของการปลดหนี้ = Legal status of release : รายงานฉบับสมบูรณ์ / เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม.

Chalœ̄mwut Sīprom, by เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม, 2529-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [2015] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Other title: Legal status of release.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K830 .ฉ744 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K830 .ฉ744 2558 (1).

ห้องสมุด:
ความหมายของผลสำเร็จของการที่ทำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 587 : ศึกษากรณีสัญญาจ้างก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ / โดย ศิริลักษณ์ วาทะวัฒนะ.

Sirilak Vadavadhana, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ศิริลักษณ์ วาทะวัฒนะ, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Definition of completion of the works in accordance with article 587 of civil and commercial code : a case study in construction contract of major project.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 655524 (1).

ห้องสมุด:
การชำระหนี้อย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ตกลงกันไว้ = Performance in lieu of promised performance / โดย มณฑนะ แสงคำสุข.

by มณฑนะ แสงคำสุข, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT818 .ม33 (1).

ห้องสมุด:
การชำระหนี้ไม่ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ / โดย ศุภกาญจน์ ปรีชา.

by ศุภกาญจน์ ปรีชา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Non/fault performance.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K866 .ศ742 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาในการบังคับชำระหนี้ตามสัญญาลิสซิ่งอากาศยาน / โดย อธิติยา ได้ฤกษ์งาม.

by อธิติยา ได้ฤกษ์งาม, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Problems concerning the enforcement of obligation under aircraft leasing contract.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
60 pī ʻĀčhān Ngo̜ / 60 ปี อาจารย์เงาะ / [คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร].

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Khroprō̜p Kānkasīanʻāyu Rātchakān 60 pī phūchūai sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Surasak Manīsō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī ʻĀčhān Ngo̜ Other title: หกสิบปีอาจารย์เงาะ.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 650729 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2015 650729 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544