ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
จับ ค้น ขังคุก และการปล่อยชั่วคราว : ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สุโรจน์ จันทรพิทักษ์.

by สุโรจน์ จันทรพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส747 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส747 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส747 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การจำคุกในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำ / โดย ฐิติมา ประเสริฐ.

by ฐิติมา ประเสริฐ, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Imprisonment in places other than prisons.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5105 .ฐ636 (1).

ห้องสมุด:
การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในชั้นก่อนการพิจารณาของศาล : ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย-ลาว = The taking of a person into the state authority in pre-trial stage : a comparative study for Thai and Laos law / โดย แสงทวี อินทวงศ์.

by แสงทวี อินทวงศ์, 2511-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5437 .ส823 (1).

ห้องสมุด:
การขังระหว่างพิจารณา : ศึกษาการจำกัดระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณา / โดย ศัลยา ชาญศรีสมุทร.

by ศัลยา ชาญศรีสมุทร, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Trial detention : studies limitations on the duration of trial detention.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4657 .ศ644 2554 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา : กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฎิบัติงานในการออกหมายเรียก จับ ค้น (ควบคุม) ขัง จำคุก ปล่อย (ปล่อยชั่วคราว) / โดย พันตำรวจเอก จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ623 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ623 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4610 .จ623 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ623 (4).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2547 (การจับ ขัง ค้น ปล่อยชั่วคราวและการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา) : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติความเป็นมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4650.ก312547ก4 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4650.ก312547ก4 2548 (1).

ห้องสมุด:
ทุ่มทับ จับหัก จับกุม ตรวจค้น / จิระประวัติ แบบประเสริฐ.

by จิระประวัติ แบบประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2550]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4650 .จ64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4650 .จ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4650 .จ64 (3).

ห้องสมุด:
Lakkēn læ withī damnœ̄nkān kīeokap māirīak læ māiʻāyā nai chan kān sō̜psūan / หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับหมายเรียกและหมายอาญาในชั้นการสอบสวน = Principle and process of summons and criminal warrants for inquiry / วัชรพล ศรีปักษา.

Watcharaphon Sīpaksā. by วัชรพล ศรีปักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Phetkasēm Kānphim, 2562 [2019] Publication: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Principle and process of summons and criminal warrants for inquiry.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ว562 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ว562 2562 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ ʻāsāsamak trūatyīam sathānthī khūapkhumtūa nai čhangwat chāidǣn Phāktai / คู่มืออาสาสมัครตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / [กองบรรณาธิการ พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ภาวิณี ชุมศรี].

Phō̜nphen Khongkhačhō̜nkīat. Phāwinī Chumsī. Cross Cultural Foundation. by พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ | ภาวิณี ชุมศรี | มูลนิธิผสานวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Phasān Watthanatham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4657 .ค747 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 636997 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4657 .ค747 2557 (1).

ห้องสมุด:
อำนาจรัฐในการควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายลักษณะพิเศษ : รายงานการวิจัย / โดย คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ; คณิต ณ นคร หัวหน้าโครงการ ; อภิญญา เลื่อนฉวี ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by คณิต ณ นคร, 2480- | อภิญญา เลื่อนฉวี | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2552Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5437 .ค36 2552 (1).

การสอบสวนฟ้องร้อง : ศึกษาแนวทางพัฒนาการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประสิทธิภาพของการสอบสวนฟ้องร้องในประเทศไทย / จิตติมา ศรีอโนมัย.

by จิตติมา ศรีอโนมัย, 2521- | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550 [2007]Other title: Inquiry and prosecution : study on the development of freedom right protection and efficiency of inquiry and prosecution procedures in Thailand.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5452 .จ633 2550 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5452 .จ633 2550 (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิผู้ถูกคุมขังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย / กนกทิพย์ ใสสะอาด.

by กนกทิพย์ ใสสะอาด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550Other title: Protection of a person in illegal detention.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1816 .ก323 2550 (1).

ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai lǣ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1).

ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 2 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜risat ʻApisara ʻIntœ̄krup, 2553 [2010] Publication: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2553 (1).

ห้องสมุด:
โครงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนารูปแบบและแนวทางการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ปีงบประมาณ 2550 : รายงานการวิจัย / โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ; คณะผู้วิจัย คณิต ณ นคร ... [และคนอื่น ๆ].

by คณิต ณ นคร, 2480- | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .ค942 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .ค942 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544