ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Yutthasāt chāt wādūai kānpō̜ngkan læ prāpprām kānthutčharit raya thī 2 ( Phō̜.Sō̜. 2556-2560) / c dōi Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt rūamkap ʻOngkō̜n tām Ratthammanūn læ Samnakngān Pō̜.Pō̜.Thō̜. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) / โดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และสำนักงาน ป.ป.ท.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit nai Phāk Rat. by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 644367 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ย7341 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ย7341 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ย7341 2557 (2).

ห้องสมุด:
ประชาคมอาเซียน : ป.ป.ช. ตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ / วลฺลภ ยุติธรรมดำรง.

by วลฺลภ ยุติธรรมดำรง, 2500- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: ASEAN Community : NACC work according to international obligations and agreements.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ว44 2555 (1).

ห้องสมุด:
Chan čha mai plō̜i mư̄ thœ̄ / ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ / บรรณาธิการ ประภัสสร เสวิกุล.

Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kān thutčharit hǣng chāt. by ประภัสสร เสวิกุล, 2491-2558 | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kān thutčharit hǣng chāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฉ6453 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIC 2014 646208 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: FIC 2014 646208 (1).

ห้องสมุด:
Cut khwāmrū kānfao rawang kānthutčharit khō̜ng nūaingān phākrat. chut thī 2 / ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ. ชุดที่ 2 / [จัดทำโดย] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ; บรรณาธิการ ธิติ เมฆวณิชย์.

Tithi Mekwanit. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by ธิติ เมฆวณิชย์ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558 [2015]Other title: Kānfao rawang kānthutčharit khō̜ng nūaingān phākrat. Other title: การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ..Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ช73 2558 ล. 2 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2015 659053 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Krabūankān taisūan læ kānthō̜tthō̜n phūdamrong tamnǣng nai radap sūng (nai ʻamnāt nāthī khō̜ng Pō̜.Pō̜.Chō̜.) = [Corruption inquiry and impeachment process in Thailand] : khrōngkān wičhai / กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง (ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.) = [Corruption inquiry and impeachment process in Thailand] : โครงการวิจัย / คณะผู้วิจัย นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่น ๆ].

Niyom Ratʻamarit. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by นิยม รัฐอมฤต | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2546 [2003] Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2546 [2003]Other title: Krabūankān taisūan læ kānthō̜tthō̜n phūdamrong tamnǣng nai radap sūng (nai ʻamnāt nāthī khō̜ng Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt) Other title: Corruption inquiry and impeachment process in Thailand | กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง (ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ).Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2544.ฟ5 ก74 2546 (1).

ห้องสมุด:
Pœ̄t fǣm 10 khadī thutčharit botrīan rākhā phǣng khō̜ng khon Thai / เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย / งามพรรณ เวชชาชีวะ.

Ngāmphan Wētchāchīwa, Thailand. Office of the National Anti-Corruption Commission. by งามพรรณ เวชชาชีวะ, 2506- | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ฉ5 ง64 2558 (1).

ห้องสมุด:
Māttrakān læ khūmư̄ kānpatibat nai kānsongsœ̄m kānpatibat læ bangkhap chai pramūan čhariyatham khrōngkān songsœ̄m kānpatibat læ bangkhap chai pramūan čhariyatham (code of conduct) [electronic resource] : kō̜ranī sưksā Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt (Samnakngān Pō̜.Pō̜.Chō̜.) / มาตรการและคู่มือการปฏิบัติในการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม โครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (code of conduct) [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] : กรณีศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557 [2014]Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG 2014 712931 (1). :

ห้องสมุด:
Kotmāi thī kīeokhō̜ng læ prakāt Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt / กฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Thailand. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by ไทย | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Pō̜ngkan Kānthutčharit 2 Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt, 2549 [2006] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักป้องกันการทุจริต 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2549 [2006]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4516.ก28 2549 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ tō̜tān kānthutčharit tām ʻAnusanyā Sahaprachāchat (UNCAC) chabap prachāchon / คู่มือต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) ฉบับประชาชน / ผู้จัดทำ อำนาจ บุบผามาศ ... [และคนอื่น ๆ].

'Amnāt Bupphāmāt. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by อำนาจ บุบผามาศ, 2505- | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt, 2554 [2011] Publication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2011 646333 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาพันธกรณีและความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 : รายงานวิจัย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส ... [และคนอื่น ๆ].

by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2551 [2008]Availability: Available for loan (5)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5261.ก42003 ก64 2551 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: K5261.ก42003 ก64 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2008 587908 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: K5261.ก42003 ก64 2551 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการ ป.ป.ช. / โดย นันทวัฒน์ รัฐนันท์ เนื้อนิ่ม.

Nuntawat Rattanun Nuanim, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by นันทวัฒน์ รัฐนันท์ เนื้อนิ่ม, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Problems on duty in quasi-judicial organization of the National Anti-Corruption Commissioner (NACC).Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2612.ป52 น63 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rabop kāntrūatsō̜p kānthutčharit nai sathāban kānngœ̄n : rāingān kānsưksā wičhai / ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน : รายงานการศึกษาวิจัย / วีระพงษ์ บุญโญภาส หัวหน้านักวิจัย ; ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์, สำเรียง เมฆเกรียงไกร นักวิจัยร่วมนิติศาสตร์.

Wīraphong Bunyōphāt. Phaithūn Khongsombūn. Samrīang Mekkriangkrai. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by วีระพงษ์ บุญโญภาส | ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ | สำเรียง เมฆเกรียงไกร | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜ : Mō̜.Pō̜.Phō̜, 2544] [2001] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544] [2001]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG3300.55.ก6 ว64 2544 (1).

ห้องสมุด:
Watthanatham khwāmwaiwāngčhai kap čhariyatham khwāmsư̄sat khō̜ng khārātchakān Thai = Trust culture and ethics of honesty of Thai Officials / วัฒนธรรมความไว้วางใจกับจริยธรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการไทย = Trust culture and ethics of honesty of Thai Officials / ชนิดา จิตตรุทธะ หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; ยุพา คงสวัสดิ์พร ผู้วิจัย.

Chanida Jittaruttha. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Ratthasāt. by ชนิดา จิตตรุทธะ | ยุพา คงสวัสดิ์พร | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt rūam kap Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Other title: Watthanatham khwāmwaiwāngčhai kap čhariyatham khwāmsư̄sat khō̜ng khārātchakān Thai : Rāingān wičhai chabap sombūn Other title: Trust culture and ethics of honesty of Thai Officials | วัฒนธรรมความไว้วางใจกับจริยธรรมความซื่อสัตย์ของข้าราชการไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ .Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55จ4 ช366 2555 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng Khana Kammakān Pǭ.Pǭ.Chǭ. nai kāntrūatsō̜p khwāmčhing nai khadī ʻāyā khō̜ng phūdamrong tamnǣng thāng kānmư̄ang / บทบาทของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการตรวจสอบความจริงในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / โดย อาทิตยา กูลประดิษฐ์ศิลป์.

Athitaya Kulpraditsin, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อาทิตยา กูลประดิษฐ์ศิลป์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Role of the National Anti-Corruption Commission on fact finding in criminal proceeding for persons holding political positions.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 634471 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā praden thāng kotmāi thī pen chō̜ngthāng hai kœ̄t kānthutčharit thī mī phonkrathop nai phāp rūam dōi chapho̜ phāk ʻēkkachon = Legal issues as avenues for corruption in public procurement involving the private sector / โครงการศึกษาประเด็นทางกฎหมายที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตที่มีผลกระทบในภาพรวมโดยเฉพาะภาคเอกชน = Legal issues as avenues for corruption in public procurement involving the private sector / โดย คณพล จันทน์หอม, ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์.

Khanaphon Čhanhō̜m. Supphasit Thawīčhǣmsap. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by คณพล จันทน์หอม | ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt], 2557 [2014] Publication: [นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ], 2557 [2014]Other title: Legal issues as avenues for corruption in public procurement involving the private sector.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2754 .ค334 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā māttrakān pō̜ngkan phư̄a prapprung krabūankān chai ʻamnāt kœ̄n khō̜pkhēt : kō̜ranī čhaophanakngān tamrūat chai ʻamnāt nāthī dōi michō̜p : rāingān wičhai / การศึกษามาตรการป้องกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการใช้อำนาจเกินขอบเขต : กรณีเจ้าพนักงานตำรวจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ : รายงานวิจัย / เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ; ปรีดา สถาวร, ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ นักวิจัย.

Kasēmsān Chōtchākhō̜nphan. Prīdā Sathāwō̜n. Prasœ̄t Phatthanaphonphaibūn. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ | ปรีดา สถาวร | ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakngān, [2552?] [2009?] Publication: [นนทบุรี] : สำนักงาน, [2552?] [2009?]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HV 2009 658440 (1).

ห้องสมุด:
Māttrakān læ khūmư̄ kānpatibat nai kānsongsœ̄m kānpatibat læ bangkhap chai pramūan čhariyatham khrōngkān songsœ̄m kānpatibat læ bangkhap chai pramūan čhariyatham (code of conduct) : kō̜ranī sưksā Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt, Samnakngān Khanakammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt (Samnakngān Pō̜.Pō̜.Chō̜.) / มาตรการและคู่มือการปฏิบัติในการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติและบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (code of conduct) : กรณีศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Thailand Development Research Institute Foundation. Thailand. Samnakngān Khanakammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khanakammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt, 2557 [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 636081 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544