ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ = Law and economics : ทรัพย์สิน สัญญา และละเมิด / ศักดา ธนิตกุล.

by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Availability: Available for loan (21)Pridi Banomyong LibraryCall number: K487.ศ7 ศ62 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K487.ศ7 ศ62 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K487.ศ7 ศ62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K487.ศ7 ศ62 (8), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K487.ศ7 ศ62 (1).

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ).

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ค56 2548 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ค56 2548 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน / โดย ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์.

by ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1382.6.ต5 พ9 2548 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1382.6.ต5 พ9 2548 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1382.6.ต5 พ9 2548 (4). Checked out (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย ฤกษะสุต.

by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4610 .ท62 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610 .ท62 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K4610 .ท62 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K4610 .ท62 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ท62 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดและกฎหมายตอบโต้การอุดหนุนของสหรัฐอเมริกา / ทัชชมัย ฤกษะสุต.

by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KF6708.ท7 ท622 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KF6708.ท7 ท622 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KF6708.ท7 ท622 (4).

ห้องสมุด:
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย ฤกษะสุต.

by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551Availability: Available for loan (14)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4610 .ท62 2551 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610 .ท62 2551 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: K4610 .ท62 2551 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4610 .ท62 2551 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: K4610 .ท62 2551 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: K4610 .ท62 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ท62 2551 (3).

ห้องสมุด:
กฎหมายภาษีอากร / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ จตุลักษณ์ 79, [2556] [2013]Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4460 .ศ74 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2013 626248 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW K 2013 626248 (2). Checked out (6).

ห้องสมุด:
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : GATT และ WTO : บททั่วไป / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

by ทัชชมัย ทองอุไร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : วิญูญูชน, 2556 [2013]Availability: Available for loan (10)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW K 2013 620109 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610 .ท62 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ท62 2556 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi prakanphai / กฎหมายประกันภัย / พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ.

Phatthanaphō̜n Kwōphatthanakit. by พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi prakanphai / กฎหมายประกันภัย / พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ.

Phatthanaphō̜n Kwōphatthanakit. by พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT998 .พ633 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT998 .พ633 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT998 .พ633 2563 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ʻĒkhwitī : lak hǣng khwāmyuttitham nai kotmāi ʻAngkrit = Equity : principles of justice in English law / เอควิตี้ : หลักแห่งความยุติธรรมในกฎหมายอังกฤษ = Equity : principles of justice in English law / สุรัชดา รีคี.

Surutchada Reekie. by สุรัชดา รีคี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Equity : principles of justice in English law.Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KD674 .ส74 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KD674 .ส74 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KD674 .ส74 2562 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
มหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง / มานิตย์ จุมปา.

by มานิตย์ จุมปา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3148 .ม63 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3148 .ม63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3148 .ม63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT3148 .ม63 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3148 .ม63 (2).

ห้องสมุด:
Kotkēn rư̄ang kānkhaosū talāt (Market Access) kān'utnun phāinai prathēt (Domestic Support) læ kān'utnun kānsong'ō̜k (Export Subsidy) nai kānkhā sinkhā kasēt rawāng prathēt phāi tai GATT læ WTO / กฎเกณฑ์เรื่องการเข้าสู่ตลาด (Market Access) การอุดหนุนภายในประเทศ (Domestic Support) และการอุดหนุนการส่งออก (Export Subsidy) ในการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศภายใต้ GATT และ WTO / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

Thatchamai Thō̜ng'urai, Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā. by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504- | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2557 [2014]Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3317 .ท62 2557 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3317 .ท62 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3317 .ท62 2557 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ : องค์การการค้าโลก (WTO) : บททั่วไป / ทัชชมัย (ฤกษะสุต) ทองอุไร.

by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554 [2011]Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: K4610 .ท62 2554 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4610 .ท62 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4610 .ท62 2554 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4610 .ท62 2554 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายกฎหมายมหาชนการคลังและภาษีอากร ภาษีบำรุงท้องที่ / ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

by ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3660 .ศ74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: KPT3660 .ศ74 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3660 .ศ74 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3660 .ศ74 (6). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ).

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ค56 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ค56 2546 (5).

ห้องสมุด:
แกตต์และองค์การการค้าโลก (WTO) / ทัชชมัย ฤกษะสุต.

by ทัชชมัย ทองอุไร, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1721 .ท62 2546 (1).

ห้องสมุด:
เจรจาและร่างสัญญาธุรกิจ / อธึก อัศวานันท์.

by อธึก อัศวานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (9)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .อ352 2555 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .อ352 2555 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .อ352 2555 (3).

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ).

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ค56 2555 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ค56 2555 (3).

ห้องสมุด:
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ).

by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ค56 2544 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ค56 2544 (5).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544