ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 98 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สันติวิธีกับอนาคตของไทย / บรรณาธิการโดย วีระ สมบูรณ์ และ ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์.

by วีระ สมบูรณ์ | พระไพศาล วิสาโล, 2500-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2522Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JA49 .ว65 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JA49 .ว65 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JA49 .ว65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JA49 .ว65 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
ปณิธาน : เพื่อสืบสานปณิธานพุทธทาส / จัดทำโดย โครงการศึกษา แนวคิด ชีวิต และผลงาน "พุทธทาสภิกขุ" ; บรรณาธิการ[โดย] พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ | โครงการศึกษาแนวคิดชีวิตและผลงานพุทธทาสภิกขุ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2541?]-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 พ2515 (2).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม.

by สุวิน สุขสมกิจ, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บพิธการพิมพ์, 2519Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส6 ส77 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส6 ส77 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองกับพุทธธรรม : ความเชื่อและพฤติกรรมทางการเมืองและศาสนา.

by พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สยามบรรณการพิมพ์, 2529Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ4 (1).

ห้องสมุด:
คุณค่าของพุทธศาสนาในการบริหารราชการ โดย ร.ท. ทินพันธุ์ นาคะตะ.

by ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2477-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2509Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: BQ4570.ก53 ท6 (1).

ห้องสมุด:
พุทธศาสนากับความคิดทางการเมืองของ ส. ศิวรักษ์.

by พุทธินันท์ โพธิ์จินดา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เทียนวรรณ, 2527Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ส68 พ7 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ฟ้าสางทางประชาธิปไตย : สื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์คือผู้บันดาลโลก / พุทธทาสภิกขุ.

by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2535?]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ365 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐศาสตร์และจริยธรรมนักการเมืองแนวพุทธ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3673 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3673 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ3673 (1).

ห้องสมุด:
ใช้ธรรมะกับการเมือง / โดย อ. อโณทัย.

by อโณทัย อาตมา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 อ93 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BQ4570.ก55 อ93 (1).

ห้องสมุด:
พระพุทธศาสนากับการปกครองระบอบประชาธิปไตย / พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) รวบรวม เรียบเรียง.

by พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ), 2477-2558.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา, 2550Other title: พระพุทธศาสนากับประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .พ46556พ46 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .พ46556พ46 (1).

ห้องสมุด:
Political and social issues in British women's fiction, 1928-1968 / Elizabeth Maslen.

by Maslen, Elizabeth.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Basingstoke [England] : Palgrave, 2001Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PR888.P6 M37 (1).

ห้องสมุด:
ธัมมิกประชาธิปไตย = [Buddhist democracy] / ว. วชิรเมธี, วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, อัญชลีพร กุสุมภ์.

by พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2516- | วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์, 2495- | อัญชลีพร กุสุมภ์, 2510-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550 [2007]Other title: Buddhist democracy.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 พ3666 2550 (1).

ห้องสมุด:
Strike a pose : eccentric architecture and spectacular spaces / [edited by] Robert Klanten, Lukas Feireiss.

by Klanten, Robert | Feireiss, Lukas.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Berlin : Gestalten, 2008Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA687 .S775 2008 (1).

ห้องสมุด:
ใคร ? คือผู้ต่อต้านศาสนาพุทธในรัฐธรรมนูญ = Who oppose buddhism not to mention in our Thai constution as a national religion? / โดย พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.

by พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สยามมิส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2553Other title: Who oppose buddhism not to mention in our Thai constution as a national reflgion?.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BQ4570.ก25 พ62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ก25 พ62 (2).

ห้องสมุด:
สังฆาธิปไตย : ระบอบการปกครองสงฆ์ / พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

by พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม).

Material type: Text Text; Format: print Publication: พะเยา : หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5155 .พ465 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ5155 .พ465 (2).

ห้องสมุด:
ประชาธิปไตยจริงแท้-- คือแค่ไหน / ผู้ประพันธ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ก55 พ36694 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 พ36694 2553 (1).

ห้องสมุด:
Lak phutthatham kap kānpokkhrō̜ng = Principles of buddhist moral code and government / หลักพุทธธรรมกับการปกครอง = Principles of buddhist moral code and government / พระจิณณวัตร อชิโต (กิ่งแก้ว).

Phra Čhinnawat ʻAchitō, 1954- by พระจิณณวัตร อชิโต, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Mæk Phrinting, 2558 [2015] Publication: เชียงใหม่ : แม็กซ์พริ้นติ้ง, 2558 [2015]Other title: Principles of buddhist moral code and government.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ก55 พ345 2558 (1).

ห้องสมุด:
National strategic plan on green growth 2013-2030 / prepared by National Council on Green Growth.

by National Council on Green Growth.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Cambodia] : National Council on Green Growth, 2013Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE190.C3 N385 2013 (1).

ห้องสมุด:
Report on comparative analysis between multilateral environmental agreements and national socio-economic development in Lao PDR / Prime Minister's Office, Water Resources and Environment Administration.

by Laos. Water Resources and Environment Administration.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Vientiane] : Prime Minister's Office, Water Resources and Environment Administration, 2007Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE190.L28 R476 2007 (1).

ห้องสมุด:
Čhāk Phutsāsanā hǣng rat sū Phutsāsanā thī pen ʻitsara čhāk rat / จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ / สุรพศ ทวีศักดิ์.

Suraphot Thawīsak. by สุรพศ ทวีศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544