Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 khon phūsong ʻitthiphon hǣng Sayām Prathēt chabap prāt nak pokkhrō̜ng / 100 ฅนผู้ทรงอิทธิพลต่อสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง / เขียนและเรียบเรียงโดย ทศ คณนาพร และคณะ.

Thot Khananāphō̜n. by ทศ คณนาพร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hǣppī Buk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2560 [2017]Other title: Nưng rō̜i khon phūsong ʻitthiphon hǣng Sayām Prathēt chabap prāt nak pokkhrō̜ng Other title: Nưng rō̜i khon phūsong ʻitthiphon hǣng Sayām Prathēt chabap prāt nak pokkhrō̜ng Other title: หนึ่งร้อย ฅนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง | 100 คน ผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.5 .ท52 2560] (2).

Open Library:
Portrait Thanatorn / Portrait ธนาธร / บทสัมภาษณ์โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์.

Wō̜raphot Phanphong, by วรพจน์ พันธุ์พงศ์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : Bānglamphū, 2561 [2018] Publisher: นครราชสีมา : บางลำพู, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).

Open Library:
Kwā čha thưng fang kǭ thāng lư̄ang / กว่าจะถึงฝั่งก็คางเหลือง / ดิเรก ถึงฝั่ง.

Dirēk Thưngfang, by ดิเรก ถึงฝั่ง, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult; Publisher: Nonthaburī : Rōngphim Matichon Pākkret, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2015 660739] (2).

Open Library:
Kædam lōk sūai / แกะดำโลกสวย / สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ.

Somkīat Rungrư̄angwiriya. by สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : ʻĀʻētyū Phaplitching, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : อาร์เอสยูพับลิชชิ่ง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.6.อ57 ส428 2559] (2).

Open Library:
Khon kānmư̄ang. Lem 2 / คนการเมือง. เล่ม 2 / นรนิติ เศรษฐบุตร.

Noranit Setabutr, Sathāban Phra Pokklao. by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.5 .น364 2560 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.5 .น364 2560 ล. 2] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.5 .น364 2560 ล. 2] (1).

Open Library:
Khon kānmư̄ang / คนการเมือง / นรนิติ เศรษฐบุตร.

Noranit Setabutr, Sathāban Phra Pokklao. by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.5 .น364 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.5 .น364 2559] (2).

Open Library:
Khondī sī saphā : khwāmkhit khwāmmungman læ khwāmsongčham rawāng banthat rūam botkhwām khō̜ng Somsak Pritsanānanthakun / คนดีศรีสภา : ความคิด ความมุ่งมั่น และความทรงจำระหว่างบรรทัด รวมบทความของสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล / รวบรวม-เรียบเรียง ลักระวี ศรีแสงธรรม, ภูมิเผ่า อัมจรุง.

Lakrawī Sīsǣngtham. Phūmphao ʻAmčharung. Somsak Pritsanānanthakun, by ลักระวี ศรีแสงธรรม | ภูมิเผ่า อัมจรุง | สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2547 [2004] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ส337 ล62 2547] (1).

Open Library:
Khwāmsamret mai mī khō̜yokwēn : chīwit čhāk Pō̜no̜ lo̜ pai ʻĀsīan khō̜ng Dō̜rō̜. Surin Phitsuwan / ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น : ชีวิตจากปอเนาะเลาะไปอาเซียนของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ / สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง ; อโนมา สอนบาลี ผู้เรียบเรียง.

Surin Pitsuwan. ʻAnōmā Sō̜nbālī. by สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2492-2560 | อโนมา สอนบาลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.ส716ก3 2556ข] (1).

Open Library:
จอมคนอหังการ มหาขบถ สุเทพ เทือกสุบรรณ พลิกแผ่นดินชาติ กลบ"ตระกูลชิน" : ผู้กล้าท้าระบอบทักษิณ / สนธยา เอี่ยมสำอางค์.

by สนธยา เอี่ยมสำอางค์.

Material type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: ชลบุรี : Mini Power Politics Pub., [2556] [2013]Other title: มหาขบถ สุเทพ เทือกสุบรรณ พลิกแผ่นดินชาติ กลบ"ตระกูลชิน".Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2013 628916] (1).

Open Library:
ชีวิตที่คิดไม่ถึง-- เอกยุทธ อัญชันบุตร / บุญชัย ใจเย็น.

by บุญชัย ใจเย็น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.อ739 บ72 2556] (1).

Open Library:
Chīwit likhit ʻēng "Sērī Phatthanaphanchai" / ชีวิตลิขิตเอง "เสรี พัฒนพันธ์ชัย" / บรรณาธิการ, ภาพ, เรียบเรียง [โดย] สุภาภรณ์ ซอหมัด.

Suphāphō̜n Sō̜mat. by สุภาภรณ์ ซอหมัด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hīp ʻAp, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : ฮีฟ อัพ, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: CT1548.ส74 ช65 2548] (1).

Open Library:
Chīwit lāi rot ʻĀnat ʻĀaphāphirom : prasopkān thatsanakhati læ thāthī. ชีวิตหลายรส อาณัติ อาภาภิรม : ประสบการณ์ ทัศนคติ และท่าที.

ʻĀnat ʻĀaphāphirom. by อาณัติ อาภาภิรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krung Thēp Thurakit, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.อ53ก3 2556] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.6.อ53ก3 2556] (1).

Open Library:
Thaksin Chinnawat chīwit læ ngān / ทักษิณ ชินวัตร ชีวิตและงาน / คณะทำงาน ดร.ทักษิณ ชินวัตร

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Rōngphim Matichon Pākkret, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ท6 ท593 2558] (3).

Open Library:
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chumphon Sinlapaʻāchā rō̜ng nāyokratthamontrī læ ratthamontrī wākān Krasūang Kānthō̜ngthīeo læ Kīlā. ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2556 [2013] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556 [2013]Other title: Chumphon-- khon prachāthipatai Other title: ชุมพล-- ฅนประชาธิปไตย.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2013 698970] (1).

Open Library:
Banhān Sinlapaʻāchā lao rư̄ang khrang sutthāi / บรรหาร ศิลปอาชา เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย / ภัทระ คำพิทักษ์, อินทรชัย พาณิชกุล เรียบเรียง.

Phatthra Khamphithak. Banhān Sinlapaʻāchā. ʻInthrachai Phānitchakun. by ภัทระ คำพิทักษ์, 2509- | บรรหาร ศิลปอาชา, 2475-2559 | อินทรชัย พาณิชกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Rōngphim Matichon Pāk Kret, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2559 [2016]Other title: Lao rư̄ang khrang sutthāi Other title: เล่าเรื่องครั้งสุดท้าย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.6.บ45 ภ63 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.บ45 ภ63 2559] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS570.6.บ45 ภ63 2559] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2016 676005] (1).

Open Library:
Pak thong ʻanākhot = The future is ours / ปักธงอนาคต = The future is ours / เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี เขียน.

Čhēnwit Chư̄asāwathī. by เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Other title: The future is ours.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.ธ36 จ735 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.6.ธ36 จ735 2561] (2). Checked out (3).

Open Library:
Pœ̄tčhai rō̜ng nāyok ... Thai Phichai Rattakun : patibatngān phāitai kānbō̜rihān prathēt khō̜ng 4 nāyokratthamontrī / เปิดใจรองนายกฯไทย พิชัย รัตตกุล : ปฏิบัติงานภายใต้การบริหารประเทศของ 4 นายกรัฐมนตรี / เรียบเรียง จริยา ธารมรรค.

Čhariyā Thānmak, by จริยา ธารมรรค, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Watcharin Phī.Phī., 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพ์วัชรินทร์ พี.พี., 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2015 652954] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2015 652954] (2).

Open Library:
Phūchāi-- phū mai phǣ / Kō̜n Čhātikawānit. ผู้ชาย ... ผู้ไม่แพ้ / กรณ์ จาติกวณิช.

Kō̜n Čhātikawānit, by กรณ์ จาติกวณิช, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Lips Pub., 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพ : Lips Pub., 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2009 663162] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)