ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 / โดย ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, สุรางคณา แก้วจำนงค์.

by ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ | ทวีศักดิ์ กออนันตกูล | สุรางคณา แก้วจำนงค์, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ช58 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ช58 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ช58 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat wādūai Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2544 læ chabap kǣkhai phœ̄mtœ̄m (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2551 / คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 / โดย เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dētudom Krairit. Saphā Thanāikhwām. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | สภาทนายความ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Saphā Thanāikhwām nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ด72 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 639745 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2014 639745 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ด72 2557 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat wādūai thurakam thāng ʻilekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2544 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2551) ; Phrarātchakritsadīkā kamnot praphēt thurakam nai thāng phǣng læ phānit thī yokwēn mi hai nam kotmāi wādūai thurakam thāng ʻilekthrō̜nik mābangkhapchai Phō̜.Sō̜. 2549 ; Phrarātchakritsadīkā kamnot lakkēn læ withīkān nai kāntham thurakam thāng ʻilekthrō̜nik phāk rat Phō̜.Sō̜. 2549 ; Phrarātchakritsadīkā wādūai kānkhūapkhum dūlǣ thurakit bō̜rikān kānchamra ngœ̄n thāng ʻilekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2551. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ; พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ พ.ศ. 2549 ; พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ; พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551.

Thailand. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Thurakam thāng ʻIekthrō̜nik Samnakngān Palat Krasūang Theknōlōyīsārasonthēt læ Kānsư̄sān, [2551?] [2008?] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, [2551?] [2008?]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT914.32544.ก52 2551 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat wā dūai thurakam thāng ʻilekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2544 / พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 / รวบรวมโดย สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Surasak Wāčhāsit. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT914.32544.ก52 2546 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat wādūai thurakam thāng ʻilekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2544. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544.

Thailand. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Sūanngān Rātchakitčhānubēksā Samnak Lēkhāthikān Khana Ratthamontrī], 2544 [2001] Publication: [กรุงเทพฯ : ส่วนงานราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี], 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT914.32544.ก52 2544 (1).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi kīeokap thurakam thāng ʻilekthrō̜nik læ kotmāi thī kīeokhō̜ng / รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik. by สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553 [2010]Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi kīeokap thurakam thāng ʻilekthrō̜nik læ kotmāi thī kīeokhō̜ng / รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / [รวบรวมโดย] สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Samnakngān Khana Kammakān Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik. by สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT920 .ร54 2556 (3).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi kīeokap thurakam thāng ʻilekthrō̜nik læ kotmāi thī kīeokhō̜ng / รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / [รวบรวมโดย] สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik. by สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2554 [2011] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT920 .ร54 2554 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544