ผลการค้นหาของคุณมี 7 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
80 ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี : , 48 ปีสมาคมไทยรามัญ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2547 . 253 หน้า : , เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดปีที่ 80 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี และครบรอบ 48 ปีสมาคมไทยรามัญ 17 ตุลาคม พ.ศ.2547. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [WZ100.ส75 ก125 2547] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด คชเสนี /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2551 . 223 หน้า : , ณ เมรุชั่วคราว วัดทรงธรรมวรวิหาร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2551. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
มอญที่เกี่ยวกับไทย.   การพิมพ์: พระนคร, 2512 . 136 หน้า. , ศพ คุณหญิง ชุติมา สุริยสัตย์ ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2512. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
มอญที่เกี่ยวกับไทย   การพิมพ์: พระนคร : กรมศิลปากร, 2509 . 22, 136 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2500. | พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่บุญมี เหมสว่าง ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 25 เมษายน 2509. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
มอญสยาม / โดย บุญยงค์ เกศเทศ, การพิมพ์: มหาสารคาม : กากะเยียสำนักพิมพ์, 2557 . 182 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HIST DS 2014 648634] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST DS 2014 648634] (2),

ห้องสมุด:
ล่องน้ำแม่คง-ท่องเขตวัฒนธรรมมอญ-พม่า / โดย สมโชติ อ๋องสกุล, | Somchot Ongsakul, การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551 . 67 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS527.7 .ส398 2551] (1),

ห้องสมุด:
สิ้นแผ่นดินแต่ไม่สิ้นชาติมอญ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชมรม, 2548 . 6, 180 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2005 663321] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455