Your search returned 23 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
40 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 1 / รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2554?] [2011?]Other title: สี่สิบพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. | 40 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา..Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2554] (1).

Open Library:
Kāndamnœ̄n khadī pāmai læ kānčhatkān kap khō̜ng klāng nai khadī / การดำเนินคดีป่าไม้และการจัดการกับของกลางในคดี / โดย จรรยา แวววุฒินันท์, ชาญณรงค์ ขยันกิจ, อำนาจ โลบุญ.

Junya Wǣowuttinan. Chānnarong Khayunkit. ʻAmnāt Lōbun. by จรรยา แวววุฒินันท์ | ชาญณรงค์ ขยันกิจ | อำนาจ โลบุญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim Čhamkat, 2534 [1991] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2534 [1991]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1991 670333] (1).

Open Library:
คดีดังในอดีต รัฐมนตรีกินป่า / กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติรวบรวม.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พี.เค.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: K3884 .ร6] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: K3884 .ร6] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3884 .ร6] (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi thīdin pāmai ʻēkkasān sitthi nai thīdin læ kāntrūat phisūt sitthi nai thīdin phrō̜m dūai khamphiphāksā sān dīkā læ kham winitchai khō̜ng Khana Kammakān Kritsadīkā / c Wanidā Phǭnphaibūn. คำอธิบายกฎหมายที่ดินป่าไม้ เอกสารสิทธิในที่ดินและการตรวจพิสูจน์สิทธิในที่ดิน พร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา / วนิดา พรไพบูลย์.

Wanidā Phǭnphaibūn. by วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : ʻIntœ̄ Buk, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2012 658391] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2012 658391] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Pāmai Phō̜.Sō̜. 2484 (chabap mai somboon) / คำอธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับใหม่สมบูรณ์) / โดย สุเนติ คงเทพ, นันทชัย รักษ์จินดา.

Suneti Khongthēp. Nanthachai Rakjindā. by สุเนติ คงเทพ | นันทชัย รักษ์จินดา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bandit ʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, [2557?] [2014?]Other title: Khamʻathibāi kotmāi pāmai Phō̜.Sō̜. 2484 (chabap somboon) Other title: คำอธิบายกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับสมบูรณ์).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 631228] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 631228] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 631228] (2).

Open Library:
Kham'athibāi phrarātchabanyat pāmai Phō̜. So. 2484 (phrō̜m dūai khamphiphāksā sāndīkā boriboon čhonthưng patčhuban) / คำอธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 (พร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณ์จนถึงปัจจุบัน) / ยืนหยัด ใจสมุทร.

Yư̄nyat Čhaisamut, by ยืนหยัด ใจสมุทร, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Nititham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3336 .ย73 2559] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3336 .ย73 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3336 .ย73 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Pāmai Phutthasakkarāt 2484 (chabap mai somboon) (kǣkhai mai tām prakāt Khanaraksā Khwāmsangop hǣng Chāt chabap thī 106/2557) / คำอธิบายพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ฉบับใหม่สมบูรณ์) (แก้ไขใหม่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557) / โดย สุเนติ คงเทพ, นันทชัย รักษ์จินดา.

Suneti Khongthēp. Nanthachai Rakjindā. by สุเนติ คงเทพ | นันทชัย รักษ์จินดา.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bandit ʻAksō̜n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2558 [2015]Other title: Khamʻathibāi kotmāi pāmai Phutthasakkarāt 2484 chabap somboon Other title: Phrarātchabanyat Pāmai Phutthasakkarāt 2484 Other title: ʻAthibāi kotmāi pāmai Other title: คำอธิบายกฎหมายป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ฉบับสมบูรณ์ | พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 | อธิบายกฎหมายป่าไม้.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661528] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 661528] (3).

Open Library:
คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการป่าไม้.

by ไพรัช โยชน์ชัยสาร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, ทวีกิจการพิมพ์, [2526] [1983]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: AGRI SD 1983 95213] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: SD657 .พ9] (2).

Open Library:
Khūmư̄ phū rap ʻanuyāt khā rư̄ mī wai khrō̜pkhrō̜ng phư̄a kānkhā sưng sing pradit khrư̄angchai rư̄ sing ʻư̄n dai bandā thī tham dūai mai hūanghām / คู่มือผู้รับอนุญาต ค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม / สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้.

Thai. Krompāmai. Samnakkānʻanuyāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กรมป่าไม้. สำนักการอนุญาต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūan ʻAnuyātʻUtsāhakam Mai Samnakkānʻanuyāt Krompāmai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ การอนุญาต กรมป่าไม้, 2557 [2014]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 654203] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 654203] (2).

Open Library:
Nǣothāng kān khō̜ ʻanuyāt hai khao tham prayōt nai phư̄nthī pāmai : chabap phū khō̜ ʻanuyāt / แนวทางการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ : ฉบับผู้ขออนุญาต / สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้.

Krom Pāmai. Samnak Kān ʻAnuyāt. by กรมป่าไม้. สำนักการอนุญาต.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 654087] (2).

Open Library:
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 / สุเวช พิมน้ำเย็น.

Suwech Pimnumyen, National Institute of Development Administration. School of Social and Environmental Development. by สุเวช พิมน้ำเย็น, 2524- | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phatthanā Sangkhom læ Singwǣtlō̜m, Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2551 [2008]Other title: Obstacles on Enforcement of the Forestation Act B.E. 2535.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3336 .ส757 2551] (1).

Open Library:
ป่าต้นน้ำ กับ พ.ร.บ. ป่าชุมชน / บรรณาธิการ จาริต ติงศภัทิย์ ; รวบรวม เรียบเรียง เขียน ปรัชญา น้ำใจดี.

by ปรัชญา น้ำใจดี | จาริต ติงศภัทิย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เศรษฐศาสตร์นิเวศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เศรษฐศาสตร์นิเวศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT3336 .ป475 2551] (1).

Open Library:
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 : คำอธิบาย (พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณ์จนถึงปัจจุบัน) / ยืนหยัด ใจสมุทร.

by ยืนหยัด ใจสมุทร, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549Other title: คำอธิบายรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: SD657 .ย63 2549] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: SD657 .ย63 2549] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SD657 .ย63 2549] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: SD657 .ย63 2549] (2).

Open Library:
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 : คำอธิบาย (พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณ์จนถึงปัจจุบัน) / ยืนหยัด ใจสมุทร.

by ยืนหยัด ใจสมุทร, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556 [2013]Other title: คำอธิบายรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SD657 .ย63 2556] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: SD657 .ย63 2556] (2). Checked out (2).

Open Library:
Phō̜.Rō̜.Bō̜. Pāsangūan hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2507 Phō̜.Rō̜.Bō̜. ʻUtthayān hǣng Chāt Phō̜.Sō̜. 2504 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Sangūan læ Khumkhrō̜ng Satpā Phō̜.Sō̜. 2535 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Sūanpā Phō̜.Sō̜. 2535 Phō̜.Rō̜.Bō̜. Ngāchāng Phō̜.Sō̜. 2558 : khamʻathibāi (phrō̜m khamphiphāksā sān dīkā bō̜ribūn čhonthưng patčhuban) / พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. งาช้าง พ.ศ. 2558 : คำอธิบาย (พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาบริบูรณ์จนถึงปัจจุบัน) / ยืนหยัด ใจสมุทร.

Yư̄nyat Čhaisamut, by ยืนหยัด ใจสมุทร, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Khamʻathibāi rūam kotmāi kīeokap pāmai læ satpā Other title: คำอธิบายรวมกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: SD657 .ย63 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: SD657 .ย63 2560] (2). Checked out (1).

Open Library:
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการป่าไม้และตำรายาพิเศษ โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์.

by ปวเรศวริยาลงกรณ์, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา, 2352-2435.

Material type: book Book; Format: print Publisher: ม.ป.ท., [2508]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SD657 .พ4] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1965 95216] (1).

Open Library:
Phrarātchabanyat Sūanpā Phō̜.Sō̜. 2535 : phrō̜m dūai kot krasūng prakāt Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n Prakāt Krasūang Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m rabīap Krom Pāmai thī ʻō̜k tām khwām nai phrarātchabanyat nī læ Phrarātchakritsadīkā Kamnot Mai Hūanghām Phō̜.Sō̜. 2530 / พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 : พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้และพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 / ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้.

Thailand. Samnak Songsœ̄m Kānplūkpā. Sūan Plūkpā Phāk ʻĒkkachon. by สำนักส่งเสริมการปลูกป่า. ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūan, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2010 654290] (1).

Open Library:
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / โดย วรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย.

Warasret Surapananontchai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย, 2524- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) Other title: Legal measures in preventing and suppressing forest trespassing offenses under the Anti-Money Laundering Law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3336 .ว45 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Rūam Kotmāi Pāmai Phrō̜m Kotmāi Sat Pā læ Sūanpā : prakō̜p dūai Pō̜.Rō̜.Bō̜. Pāmai Phutthasakkarāt 2484 læ thī kǣkhai thuk chabap rūam thang phrarātchakamnot wādūai kān yoklœ̄k sampathān thammai (phim wai tem khwām thuk chabap), phrarātchakritsadīkā kamnot mai læ khō̜ng pā hūanghām (mai) kot krasūng (thuk chabap), prakād krasūang (rūam thang khanāt čhamkat læ ʻattrā khāphāklūang), khō̜kamnot khō̜ng ratthamontrī, rabīap læ khamsang (chapho̜ thī ʻō̜k tām kotmāi mǣbot), phanūak dūai Pō̜.Rō̜.Bō̜. Pā Sangūan Hǣng Chāt (chabap lāsut) læ Pō̜.Rō̜.Bō̜. Sūanpā / รวมกฎหมายป่าไม้ พร้อมกฎหมายสัตว์ป่า และสวนป่า : ประกอบด้วย พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขทุกฉบับ รวมทั้งพระราชกำหนดว่าด้วยการยกเลิกสัมปทานทำไม้ (พิมพ์ไว้เต็มความทุกฉบับ), พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้ และของป่าหวงห้าม (ใหม่) กฎกระทรวง (ทุกฉบับ), ประกาศกระทรวง (รวมทั้งขนาดจำกัดและอัตราค่าภาคหลวง), ข้อกำหนดของรัฐมนตรี, ระเบียบและคำสั่ง (เฉพาะที่ออกตามกฎหมายแม่บท), ผนวกด้วยพ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับล่าสุด) และพ.ร.บ.สวนป่า / รวบรวมโดย จรรยา แวววุฒินันท์.

Thailand. Laws, statutes, etc. Junya Wǣowuttinan. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จรรยา แวววุฒินันท์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim Čhamkat, 2535 [1992] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2535 [1992]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 1992 670283] (1).

Open Library:
Rāingān kānsưksā wičhai rư̄ang phư̄a prapprung kǣkhai nayōbāi kotmāi thī lamœ̄t sitthi manutsayachon dān thīdin læ pāmai / รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้ / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ; ทีมนักวิจัย เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, จักรพงศ์ ธนวรพงศ์, บารมี ชัยรัตน์.

Phœ̄msak Makarāphirom. Čhakphong Thanawō̜raphong, Bāramī Chairat. Samnakngān Khana Kammakān Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt. by เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ | จักรพงศ์ ธนวรพงศ์ | บารมี ชัยรัตน์ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Kānsưksā wičhai rư̄ang phư̄a prapprung kǣkhai nayōbāi kotmāi thī lamœ̄t sitthi manutsayachon dān thīdin læ pāmai Other title: Phư̄a prapprung kǣkhai nayōbāi kotmāi thī lamœ̄t sitthi manutsayachon dān thīdin læ pāmai Other title: การศึกษาวิจัยเรื่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้ | เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD890.55 .พ74 2558] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)