ผลการค้นหาของคุณมี 5 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
กว่าจะเป็น 14 ตุลา โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2546 . 1 ตลับ (123 นาที) : , วีเอชเอส. | การบรรยายเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตของผู้อภิปรายเรื่อง "ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516)" | หลังจบการบรรยายมีการเดี่ยวเปียโนโดย ปราชญ์ จันวินิจ (แชมป์เปียโนอาเชียน) 1/2 นิ้ว. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : , ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516) = Towards Oct. 14th uprising : the cultural politics of student and intellectual movements under military dictatorship in Thailand (B.E. 2506-2516) / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 . 12, 451 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library Theses Stacks [LB3610 .ป44] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LB3610 .ป44] (1), ฉบับพิมพ์ที่นำส่ง (1),

ห้องสมุด:
บทบาทของชนชั้นกลางกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมไทยก่อน 14 ตุลาคม 2516 / โดย ภัทรมน ขวัญเนียม, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546 . 14, 275 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [HT690.ท9 ภ634 2546] (1),

ห้องสมุด:
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : , การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 . 25, 609 หน้า : , แก้ไขและเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: ก่อนจะถึง 14 ตุลาฯ : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร (พ.ศ. 2506-2516). รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LB3610 .ป4414] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus General Stacks [LB3610 .ป4414] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [EDUC LB 2005 456554] (2), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [LB3610 .ป4414] (2), Pridi Banomyong Library Circulation Counter [LB3610 .ป4414] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [LB3610 .ป4414] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LB3610 .ป4414] (5),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : , การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ. การพิมพ์: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 . 31, 542 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2548 ของ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [EDUC LB 2013 620432] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [LB3610 .ป4414 2556] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [EDUC LB 2013 620432] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455