ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ = To comply with the judgement of Administration Court in the case of state personnel administration / โดย สายรุ้ง มารมย์.

by สายรุ้ง มารมย์, 2502-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: To comply with the judgement of Administration Court in the case of state personnel administration.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การควบคุมการออกกฎขององค์กรฝ่ายปกครองในประเทศไทย = The control of administrative rule in Thailand / โดย สุเจตน์ สถาพรนานนท์.

by สุเจตน์ สถาพรนานนท์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2790 .ส727 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ / กฤตยชญ์ ศิริเขต ผู้รวบรวม.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กฤตยชญ์ ศิริเขต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2790 .ท94 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2790 .ท94 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2790 .ท94 (3).

ห้องสมุด:
การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของปฏิบัติการทางปกครอง = The legal control of administrative real act / โดย ไพรัช โตสวัสดิ์.

by ไพรัช โตสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3405 .พ94 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเปรียบเทียบ : รวมรายงานผลการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 8 / สำนักงานศาลปกครอง ; [แปลโดย] สุรีย์ เผ่าสุขถาวร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ประสาท พงษ์สุวรรณ์.

by สุรีย์ เผ่าสุขถาวร | ประสาท พงษ์สุวรรณ์, 2501- | สำนักงานศาลปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานศาลปกครอง, 2550Other title: รวมรายงานผลการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 8.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K3410 .ศ643 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3410 .ศ643 (2).

ห้องสมุด:
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกฎโดยศาลปกครองและผลในทางกฎหมายของกฎที่ถูกศาลปกครองเพิกถอน = The judicial control of regulations by Administrative Court / โดย นรินทร์ อิธิสาร.

by นรินทร์ อิธิสาร, 2520-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2790 .น463 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ / โดย สมเกียรติ คงสวัสดิ์.

Somkiat Khongsawasdi, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สมเกียรติ คงสวัสดิ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Problems of legal status and authority of Public Sector Anti-Corruption Commission.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 655461 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นโมฆะของคำสั่งทางปกครอง : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ และไทย = Void administrative act : a compatative study of German, French, English and Thai law / โดย เอกพงษ์ ตั้งวิชาชาญ.

by เอกพงษ์ ตั้งวิชาชาญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3405 .อ723 (1).

ห้องสมุด:
การควบคุมอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยศาลปกครองไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรตุลาการต่างประเทศ / โดย อาสาฬห์ สุกหอม.

Arsarn Sukhom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อาสาฬห์ สุกหอม, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Judicial review of discretionary powers of the information disclosure tribunal by the administrative court of Thailand : a comparative study.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 655258 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544