ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 26 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
เทคนิคการวัดผลงานสมัยใหม่ = Modern performance measurement / โดย ณัฐพล ชวลิตชีวิน, ปราโมทย์ ศุภปัญญา.

by ณัฐพล ชวลิตชีวิน | ปราโมทย์ ศุภปัญญา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุ๊คส์, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .ณ63 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.9 .ณ63 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินการควบคุมโดยตนเอง = Control self assessment / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์.

by เจริญ เจษฎาวัลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : บริษัทพอดี จำกัด, 2548-Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5667.3 .จ74 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5667.3 .จ74 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5667.3 .จ74 (2).

ห้องสมุด:
เทคนิคการประเมินผลงานสมัยใหม่ [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

by ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซ์ทรีม มีเดีย จำกัด, 2003 [2546]Availability: Available for reference (2)Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ณ423ท67 (2). :

ห้องสมุด:
การวัดผลองค์กรแบบสมดุล [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = Balanced scorecard / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซ์ทรีม มีเดีย จำกัด, 2003 [2546]Availability: Available for reference (5)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ก64 (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ก64 (2), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ก64 (2). :

ห้องสมุด:
คู่มือการพัฒนาระบบการบริหารผลงานยุคใหม่ = Performance development manual : step by step approach / โดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

by ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (2)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.9 .ณ43 (2).

ห้องสมุด:
Balanced scorecard rū lưk nai kānpatibat = [Implementing balanced scorecard] / Balanced scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติ = [Implementing balanced scorecard] / พสุ เดชะรินทร์.

Phasu Dēcharin. by พสุ เดชะรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp] ... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2546 [2003] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 [2003]Other title: Implementing balanced scorecard.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: MGNT HD 2003 648710 (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n nūaingān læ rabop P.S.O. / การประเมินหน่วยงานและระบบ P.S.O. / [ผู้เขียน อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์, สุนทร พจน์ธนมาศ และสมชาย ไตรรัตนภิรมย์].

ʻAtcharāphan Čharatwat, Sunthō̜n Photthanamāt. Somchāi Trairattanaphirom. Sathāban Thīprưksā phư̄a Phatthanā Prasitthiphāp nai Rātchakān. Mūnnithi Khō̜nrāt ʻĀdēnāo. by อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์, 2501- | สุนทร พจน์ธนมาศ | สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ | สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Thīprưksā phư̄a Phatthanā Prasitthiphāp nai Rātchakān læ Mūnnithi Khō̜nrāt ʻAdēnao, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และ มูลนิธิคอนราด อเดเนาว์, 2543 [2000]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ13บ6 อ62 2543 (1).

ห้องสมุด:
Kānwatphon kānpatibatngān ʻongkō̜n / การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร / นภดล ร่มโพธิ์.

Naphadon Romphō. by นภดล ร่มโพธิ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Chabap phim khrang thī 2, Kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .น427 2557 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MGNT HD 2014 636589 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: MGNT HD 2014 636589 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.9 .น427 2557 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.9 .น427 2557 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร / นภดล ร่มโพธิ์, มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

by นภดล ร่มโพธิ์ | มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะบุคคลอิเมจิเนียริ่ง, 2552Availability: Available for loan (12)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.9 .น433 (9), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HD58.9 .น433 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD58.9 .น433 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.9 .น433 (1). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
การพัฒนา Balanced Scorecard / ผู้เขียน Nils-Goran Olve, Jan Roy, Magnus Wetter ; ผู้แปลและเรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

by โอล์ฟ, นิลส์-โกราน, ค.ศ. 1947- | รอย, แจน | เวตเทอร์, แมกนัส | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ | ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Be Bright Books, 2546Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .อ94 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD56 .อ94 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD56 .อ94 (2).

ห้องสมุด:
การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร / นภดล ร่มโพธิ์.

by นภดล ร่มโพธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .น427 2554 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.9 .น427 2554 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.9 .น427 2554 (1).

ห้องสมุด:
Sēnthāng čhāk konlayut sū kānpatibat dūai Balanced scorecard læ Key performance indicators / เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced scorecard และ Key performance indicators / พสุ เดชะรินทร์

Phasu Dēcharin. by พสุ เดชะรินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Edition: Phim khrang thī 9. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: MGNT HD 2003 648637 (1).

ห้องสมุด:
Scorecard cockpit : advance balanced scorecard : บรรยากาศใหม่เพื่อการตัดสินใจที่ท้าทายกว่า / วีระเดช เชื้อนาม, น.ต.(หญิง) มัลลิกา เชื้อนาม.

by วีระเดช เชื้อนาม | มัลลิกา เชื้อนาม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง จำกัด, 2549, ล2546Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .ว648 (6), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD58.9 .ว648 (4).

ห้องสมุด:
ความพึงพอใจของผู้เข้าชมการแสดงดนตรีต่อบริการของหอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล / โดย จิราวดี สำอางกิจ.

by จิราวดี สำอางกิจ, 2524-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Audience satisfaction towards services of Music Auditorium, College of Music, Mahidol University.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.335 .จ646 (1).

ห้องสมุด:
การใช้ระบบ Balanced scorecard / ผู้เขียน Nils-Goran Olve, Jan Roy, Magnus Wetter ; ผู้แปลและเรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

by โอล์ฟ, นิลส์-โกราน, ค.ศ. 1947- | รอย, แจน | เวตเทอร์, แมกนัส | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ | ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Be Bright Books, 2546Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD56 .อ934 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD56 .อ934 (2).

ห้องสมุด:
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = Key performance indicators : KPIs / สมชัย ศรีสุทธิยากร.

by สมชัย ศรีสุทธิยากร.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซ์ทรีม มีเดีย จำกัด, c2003 [2546]Availability: Available for reference (9)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ต65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ส3637ต65 (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ต65 (2), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ส3637ต65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ส3637ต65 (1). :

ห้องสมุด:
Theknik kānpramœ̄n phon kān patibat ngān samai mai KPI&PMS / เทคนิคการประเมินผล การปฏิบัติงานสมัยใหม่ KPI&PMS / โดย ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล, อุทัย สวนกูล.

Piyawat Čhāruthanaratkun. Uthai Sūankūn. by ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล | อุทัย สวนกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sūan ʻAksō̜n Phrinting, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : หจก. สวนอักษรพริ้นติ้ง, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.9 .ป647 2559 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544