Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
การทดลองออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอล : กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 / วนิดา นาคีสังข์.

by วนิดา นาคีสังข์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TK6678 .ว363 2556] (1).

Open Library:
การเปิดรับข่าวสาร ความพร้อมและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเมื่อเข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของพนักงานบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / โดย รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร.

Rangsima Sarungkarnnarumit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Information exposure, readiness and job performance satisfaction of Nation Broadcasting Corporation's staff when entering digital television.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: COMMD P 2014 651879] (1).

Open Library:
การเปิดรับข่าวสารและการรับรู้ที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย ชิตมน จันทร์สุขดี.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ชิตมน จันทร์สุขดี, 2532- | Chitamon Chansukdee, 1989- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichākān Bō̜rihān Sư̄sānmūanchon Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Media exposure and perception of the digital television transition among the audiences in Bangkok.Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: COMMD PN 2014 650433] (1).

Open Library:
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลทีวี : กรณีศึกษา : รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 / รักชาติ สงวนชม.

by รักชาติ สงวนชม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Čhotmāihēt 60 pī thōrathat Thai : wiwatthanākān theknōlōyī thōrathat Thai / จดหมายเหตุ 60 ปี โทรทัศน์ไทย : วิวัฒนาการเทคโนโลยีโทรทัศน์ไทย / ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ ... [และคนอื่นๆ].

Lunchakorn Wuttisittikulkij Thailand. National Broadcasting and Telecommunications Commission. by ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ | คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt (Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜.), 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: TK6630 .ล623 2558] (1).

Open Library:
Thōrathat rabop dičhithan kap phonkrathop tō̜ kānčhatkān dān sư̄ khōtsanā / โทรทัศน์ระบบดิจิทัลกับผลกระทบต่อการจัดการด้านสื่อโฆษณา / อาทิมา ขำเปลี่ยน.

ʻĀthimā Khamplīan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by อาทิมา ขำเปลี่ยน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: COMM HF 2015 653976] (2).

Open Library:
Wārasān Kō̜ Sō̜ Thō̜ Chō̜. pračham pī 2557 = NBTC annual review 2014. Lēm 1/2 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 = NBTC annual review 2014. เล่ม 1/2 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์, ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร.

Tharēt Punnasrī. Nathī Sukonnarat. Sētthaphong Malisuwan. Phīraphong Mānakit. Suthiphon Thaveechaiyagarn. Prasœ̄t Sīnphipat. Chœ̄tchai Khannaphā. Kamon Sīsangčhan. Thawatchai Čhittaphānan. Suphinyā Klāngnarong, Prawit Līsathāphō̜nwongsā. Sukit Khamasunthō̜n, Phō̜n. ʻŌ̜. Čhitsathā Sīprasœ̄tsuk. Thanaphan Rāičharœ̄n. Thotsaphō̜n Kētʻadisō̜n. Thākō̜n Tanthasit Kō̜kit Dānchaiwičhit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by ธเรศ ปุณศรี | นที ศุกลรัตน์ | เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ | พีระพงษ์ มานะกิจ | สุทธิพล ทวีชัยการ | ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ | เชิดชัย ขันธ์นะภา | กมล ศรีแสงจันทร์ | ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ | สุภิญญา กลางณรงค์, 2516- | ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา | สุกิจ ขมะสุนทร, พล.อ | จิตสถา ศรีประเสริฐสุข | ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ | ทศพร เกตุอดิศร | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร, 2511- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: NBTC annual review 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 647798] (1).

Open Library:
Wārasān Kō̜ Sō̜ Thō̜ Chō̜. pračham pī 2557 = NBTC annual review 2014. Lēm 2/2 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2557 = NBTC annual review 2014. เล่ม 2/2 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์, ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร.

Sētthaphō̜n Khūsīphithak, Thanā Thummānon. Prīchā Kō̜čharœ̄n. Kīattisak Sīphimānwat. Phairōt Waiwānitchakit. Sākō̜nrat Nakprāt. Phō̜npraphā Wongsanit. Khanin Nitiwong. Natthasut ʻĀčhārawong. Sučhidā Phūnmāksathit. Chīwin Santhi. ʻUsā Rōtnakarin. Nongyao Mư̄angdī. ʻAnchalī Čhœ̄trangsī. Khakkhanāng Čhāmarik. Phatcharasut Sutčharittānon. Songphon Sangūančhit. ʻAt Chonlawō̜n. Titinan Pewnil, Phaladā Wongchaiyā. Čhuthāmāt ʻĪamsasī. Natthachāt Phūangsutrak. Yotsaphon Khwansangā. ʻŌ̜rawī Bunnāk. Thākō̜n Tanthasit Kō̜kit Dānchaiwičhit, Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by Nisamanee Sombatruang | เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์, 2484- | ธนา ทุมมานนท์ | ปรีชา กอเจริญ | เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ | ไพโรจน์ ไววานิชกิจ | สาครรัตน์ นักปราชญ์ | พรประภา วงษ์สนิท | คณิน นิติวงศ์ | ณัฐสุต อาจารวงศ์ | สุจิดา พูนมากสถิตย์ | ชีวิน สันธิ | อุษา โรจน์นครินทร์ | นงเยาว์ เมืองดี | อัญชลี เจิดรังษี | คัคนางค์ จามะริก | พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ | ทรงพล สงวนจิตร | อรรจน์ ชลวร | ฐิตินันทน์ ผิวนิล, 2528- | ภลดา วงศ์ไชยา | ณัฎฐชาติ พวงสุดรัก | ยศพล ขวัญสง่า | อรวี บุนนาค | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร, 2511- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | จุฑามาศ เอี่ยมสระศรี, 2526-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Other title: NBTC annual review 2014.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TRAN HE 2014 647799] (1).

Open Library:
Wārasān Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜. pračham pī 2559 = NBTC annual review 2016 / วารสาร กสทช. ประจำปี 2559 = NBTC annual review 2016 / บรรณาธิการบริหาร ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ; กองบรรณาธิการ พากเพียร สุนทรสิต ... [และคนอื่น ๆ].

Thākō̜n Tanthasit. Pakpien Soontornsit. Nathee Sukonrat. Natchayā Thawīwitchākhrīya. Sētthaphong Malisuwan. Wasanā Kǣophanưkrangsī, Prawit Līsathāphō̜nwongsā. Thanaphan Rāicharoen. Phongsathorn Sētthīthō̜n. Ratthaphon Saruttirattanawō̜rakun. Rojjalak Chuckpaiwong. Thirapiroon Thongkamwitoon. Songphon Sangūančhit. Phairōt Waiwānitchakit. Thanyaphō̜n Paothō̜ng. Cheewin Santhi, Khanin Nitiwong. Sučhidā Phūnmāksathit. Phimchanok Sangkaew. Thanaphong Sangkaew. Čhirāwat Chǣmchaiyaphō̜n, Trī Bunčhư̄a. Kētsarin Klatkum. Adisorn Leelasuntitham. Samitthi Dārākō̜n Na ʻAyutthayā. Supaporn Kiattisin. Prathomphong Bamrœ̄p. Orasri Srirasa. Usā Wachiraphō̜nphan. Warut Wō̜ngrōtnānan. Prīchā Kō̜čharœ̄n. Phet Nanthiwattanā. Tœ̄mphong Sīthēt. Wannarī Wongtrairat. Piya Kowintthawīwat. Khathā Čhāruwongrangsī. Narit Sœ̄mprungsuk. Sākō̜nrat Nakprāt. Khakkhanāng Čhāmarik. Phō̜nnarong Phongklāng. Chư̄nsumon Bunnāk. Wannī ʻApdunhānī. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by Chatchai Kongaut | ฐากร ตัณฑสิทธิ์ | พากเพียร สุนทรสิต | นที ศุกลรัตน์ | ณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ, 2526- | เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ | วาสนา แก้วผนึกรังษี, 2522- | ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา | ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ | พงศธร เศรษฐีธร | รัฐพล ศรุติรัตนวรกุล | โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ | ถิรพิรุฬห์ ทองคำวิฑูรย์ | ทรงพล สงวนจิตร | ไพโรจน์ ไววานิชกิจ | ธันยพร เปาทอง | ชีวิน สันธิ, 2529- | คณิน นิติวงศ์ | สุจิดา พูนมากสถิตย์ | พิมพ์ชนก สังข์แก้ว | ธนพงศ์ สังข์แก้ว | จิราวัฒน์ แช่มชัยพร, 2516- | ตรี บุญเจือ | เกศรินทร์ กลัดกุ่ม | อดิศร ลีลาสันติธรรม | สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา | สุภาภรณ์ เกียรติสิน | ปฐมพงษ์ บำเริบ | อรศรี ศรีระษา | อุษา วชิรพรพันธ์ | วรุฒม์ ว่องโรจนานันท์ | ปรีชา กอเจริญ | เพชร นันทิวัฒนา | เติมพงษ์ ศรีเทศ | วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ | ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ | คทา จารุวงศ์รังสี | นริศ เสริมปรุงสุข | สาครรัตน์ นักปราชญ์ | คัคนางค์ จามะริก | พรณรงค์ พงษ์กลาง | ชื่นสุมล บุนนาค | วันนี อับดุลฮานี | ฐิตินันทน์ ผิวนิล, 2528- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2559 [2016]Other title: NBTC annual review 2016.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HE7240.55 .ก27 2559] (1).

Open Library:
Sư̄ thōrathat nai yuk dičhiton / สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล / บรรณาธิการ ธาม เชื้อสถาปนศิริ ; เรียบเรียง ฝ่ายวิจัย ประเมินผลและพัฒนา.

Thām Chư̄asathāpanasiri. Sathāban Wichākān Sư̄ Sāthārana. Fāi Wičhai Pramœ̄nphon læ Phatthanā. by ธาม เชื้อสถาปนศิริ | สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ. ฝ่ายวิจัย ประเมินผลและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wichākān Sư̄ Sāthārana (Sō̜Wō̜Sō̜.) ʻOngkān Kračhāisīang læ Phrǣ Phāp Sāthārana hǣng Prathēt Thai, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)