ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว / โดย พันโท อมรเวช ไชยชาญ.

by อมรเวช ไชยชาญ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2547Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ2 อ44 2547 (2).

ห้องสมุด:
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / โดย มนัส แจ่มเวหา.

by มนัส แจ่มเวหา, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746.ฮ2 ม365 (1).

ห้องสมุด:
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ / กรมบัญชีกลาง สำนักการเงินการคลัง กลุ่มพัฒนากฎหมายการเงินการคลัง.

by กรมบัญชีกลาง. กลุ่มพัฒนากฎหมายการเงินการคลัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2540?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ2 ก58 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / ผู้เรียบเรียง ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2543Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2977.4 .พ46 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว / โดย พันโท อมรเวช ไชยชาญ.

by อมรเวช ไชยชาญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545Availability: Available for loan (5)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1746.ฮ2 อ44 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ2 อ44 (3).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่จันทร์ สอนซื่อ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สยามบรรณการพิมพ์, 2532Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1989 96080 (1). :

ห้องสมุด:
กบข- - ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ผลประโยชน์ข้าราชการ และภาระทางการคลัง / โดย รัตติกาล สินหนัง.

by รัตติกาล สินหนัง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7105.45.ท9 ร63 (1).

ห้องสมุด:
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ / [รวบรวมโดย] สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

by สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540?]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746.ฮ13ส5 จ62 2540 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746.ฮ13ส5 จ62 2540 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ13ส5 จ62 2540 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2977.4.ก29 2539 ก52 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553 ของ วุฒิสภา / คณะผู้จัดทำ ฉัตรไชย รอดประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by ฉัตรไชย รอดประเสริฐ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ค564 2554 (1).

ห้องสมุด:
ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 ของ วุฒิสภา / คณะผู้จัดทำ ฉัตรไชย รอดประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by ฉัตรไชย รอดประเสริฐ | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2978.4 .ค56 2554 (1).

ห้องสมุด:
[สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. ยุคออกนอกระบบ] [วีดิทัศน์] : การบรรยาย วันที่ 23 พ.ค. 2544 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / วิทยากร นวพร เรืองสกุล ; จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [และอื่นๆ].

by นวพร เรืองสกุล, 2487- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา, 2544Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .น534ส63 (2). :

บทวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / โดย กฤชวัส ไทยะจิตต์วณิชย์.

by กฤชวัส ไทยะจิตต์วณิชย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD7105.45.ท9 ก425 2556 (1).

ห้องสมุด:
อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพพลตรี อารมณ์ ทับทิมไทย.

by อารมณ์ ทับทิมไทย, พล.ต, 2456- 2533 | พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1990 380321 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544