ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 21 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, [2546]-Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.157 .ก64 2546 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.157 .ก64 2546 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF5415.157 .ก64 2547 (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ก64362 2547 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) Not for loanCall number: CDG .ก64362 2547 (3).

ห้องสมุด:
การตลาด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, นิทัศน์ คณะวรรณ.

by ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล | นิทัศน์ คณะวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.13 .ช75 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.13 .ช75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.13 .ช75 (2).

ห้องสมุด:
การตลาด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจ SMEs / ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, นิทัศน์ คณะวรรณ.

by ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล | นิทัศน์ คณะวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2547, ล2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.13 .ช75 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.13 .ช75 2545 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือฝึกอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) / เสาวณี จุลิรัชนีกร ... [และคนอื่นๆ].

by เสาวณี จุลิรัชนีกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1040.9.ท9 ค74 (1).

ห้องสมุด:
Phalittaphan tonbǣp phāitai khrōngkān phatthanā phalittaphan phư̄a hai sō̜tkhlō̜ng kap khwāmtō̜ngkān khō̜ng talāt pī 2558 / ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี 2558 / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Thailand. Krom Songsœ̄m ʻUtsāhakam. by กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5415.15 .ผ46 2559 (1).

ห้องสมุด:
หนึ่งปี หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ / คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ.

by คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2545]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1040.9.ท9 ห36 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1040.9.ท9 ห36 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์หาโมเดลที่เหมาะสมสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถออกสู่ตลาดสากลได้ภายใต้บริบทประเทศไทย / โดย วัชระ มนูญพร.

by วัชระ มนูญพร, 2513- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553 [2010]Other title: Analysis of suitable model for innovation product creation to export to universal market under Thailand's circumstance.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5415.153 .ว624 2553 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน : รายงาน / ผู้อำนวยการโครงการ พรพิมล วรดิลก ; คณะทำงาน ชมศักดิ์ ศรทัตต์ ... [และคนอื่นๆ].

by พรพิมล วรดิลก | ชมศักดิ์ ศรทัตต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1040.9.ท9 พ436 (1).

ห้องสมุด:
เทคโนโลยี วศ. เพื่อชุมชน / คณะผู้จัดทำ จรวย ธงไชย ... [และคนอื่น ๆ].

by จรวย ธงไชย | กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [2552] [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5415.15 .ท723 2552 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาชุมชนเข้มแข็งกระบวนการสร้างสรรค์ คืนพลังสู่ชุมชน : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : รายงานวิจัย / โดย บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, พลาพรรณ คำพรรณ์.

by บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ | พลาพรรณ คำพรรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 บ73 (1).

ห้องสมุด:
กลยุทธ์การบริหารตราสินค้าด้วยแบรนด์เซนส์เพื่อตราสินค้านมข้นหวาน / โดย ปุณวัฒน์ รัชดามรินทร์.

by ปุณวัฒน์ รัชดามรินทร์, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Other title: Brand management strategy with brand sense for sweetened condensed milk.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาต่อยอดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ = Product development of OTOP :รายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย / โดย สุมิตรา บุญบำรุง, อนุวัตร แจ้งชัด, สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ.

by สุมิตรา บุญบำรุง | อนุวัตร แจ้งชัด | สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1040.9.ท9 ส745 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1040.9.ท9 ส745 (1).

ห้องสมุด:
การบูรณาการข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย = The integration of the research on One Tambon One Product (OTOP) and small and medium enterprises (SMEs) management in Thailand / ผู้วิจัย วุฒิชาติ สุนทรสมัย, ศรีหทัย ใหม่มงคล.

by วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2505- | ศรีหทัย ใหม่มงคล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ชลบุรี] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550Other title: Integration of the research on One Tambon One Product (OTOP) and small and medium enterprises (SMEs) management in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1040.9.ท9 ว63 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān tittām pramœ̄nphon kānphatthanā Khrōngkān Nưng Tambon Nưng Phalittaphan phāitai khrōngkān tittām pramœ̄nphon nayōbāi khō̜ng ratthabān : rāingān kānsưksā chabap sombūn / โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด.

Bō̜risat ʻEksēnlēn Bitnēt Mǣnētmēn Čhamkat. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: COMM HF 2015 653511 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1040.9.ท9 ค94 2558 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā phalittaphan chœ̄ng phānit dōi chai thun watthanatham læ phūmpanyā (watthanatham ʻAyutthayā-Thonburī-Rattanakōsin) / การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (วัฒนธรรมอยุธยา-ธนบุรี-รัตนโกสินทร์) / [คณะทำงาน ณรงค์ศักดิ์ สาทิตานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Narongsak Sāthitānon. Thailand. Krom Songsœ̄m ʻUtsāhakam. Samnak Phatthanā ʻUtsāhakam Chumchon. by ณรงค์ศักดิ์ สาทิตานนท์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Phatthanā ʻUtsāhakam Chumchon, Krom Songsœ̄m ʻUtsāhakam, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.15 .ก656 2557 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān tittām pramœ̄nphon kānphatthanā Khrōngkān Nưng Tambon Nưng Phalittaphan : rāingān kānsưksā / โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : รายงานการศึกษา / หัวหน้าคณะทำงาน ฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล ; คณะทำงาน พวงแก้ว พรพิพัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Chatchai Bunbō̜wō̜nrattanakun Phūangkǣow Phō̜nphiphat. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by ฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล | พวงแก้ว พรพิพัฒน์ | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1040.9.ท9 ฉ65 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1040.9.ท9 ฉ65 2557 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1040.9.ท9 ฉ65 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kitčhakam kānphatthanā sakkayaphāp phūprakō̜pkān phalittaphan OTOP praphēt khō̜ngchai khō̜ng toktǣng khō̜ng thīralư̄k hai mī sakkayaphāp thāng kāntalāt : phāitai khrōngkān yok radap khunnaphāp phalittaphan khō̜ngchai khō̜ng toktǣng khō̜ng thīralư̄k phư̄a hai mī sakkayaphāp thāng kāntalāt ngoppramān phāitai Khana Kammakān ʻAmnūaikān Nưng Tambon Nưng Phalittaphan hǣng Chāt pīngoppramān 2556 damnœ̄n ngān pī 2557 / กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกให้มีศักยภาพทางการตลาด : ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึกเพื่อให้มีศักยภาพทางการตลาด งบประมาณภายใต้คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 ดำเนินงานปี 2557 / [หัวหน้าโครงการ พุทธกาล รัชธร ; คณะทำงาน รักชัย เร่งสมบูรณ์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Buddhagarn Rutchatorn. Rakchai Rengsomboon. Thailand. Krom Songsœ̄m ʻUtsāhakam. by พุทธกาล รัชธร | รักชัย เร่งสมบูรณ์ | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Songsœ̄m ʻUtsāhakam, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.15 .พ733 2557 (1).

ห้องสมุด:
ร้อยเล่า ตำนานโอทอป / กองบรรณาธิการ สุนันทา ภู่สุวรรณ์ ... [และคนอื่นๆ] = A hundred legends of OTOP / editotial board, Sunanta Phusuwan .... [et. al].

by สุนันทา ภู่สุวรรณ์ | Sunanta Phusuwan.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2548Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1040.9.ท9 ร54 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544