ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 50 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
รายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออมของเกษตรกร / อุทัย สายเนตร.

by อุทัย สายเนตร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการ สำนักวิชาการและแผน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2537Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ช62 อ73 (1).

ห้องสมุด:
ภาวะหนี้สินของเกษตรกร.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2519/20-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: 118/24 2519/20 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: 118/24 2519/20 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ปี 2539 = Factors effected to the capability of repayment of agricultural cooperatives' members, 1996 / โดย สมเกียรติ ฉายโช้น.

by สมเกียรติ ฉายโช้น, 2497-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิจัยการพัฒนางานสหกรณ์ กองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์, [2540?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2051.ท9 ส43 (1).

ห้องสมุด:
ตำรายา / คณะผู้[รวบรวมและ]จัดทำ สำเนียง ตัณฑนุช และ คณะลูกศิษย์อาจารย์ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ.

by สำเนียง ตัณฑนุช | คณะลูกศิษย์อาจารย์ชาญณรงค์ ศิริสมบัติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัทศรีกรุงวัฒนา จำกัด, [2540?]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV740.JT3 ต632 (1).

ห้องสมุด:
Inequality, crisis and social change in Indonesia : the muted worlds of Bali / edited by Thomas A. Reuter.

by Reuter, Thomas Anton.

Material type: Text Text; Format: print Publication: London : RoutledgeCurzon, 2003Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN710.B3 I54 (1).

ห้องสมุด:
Journalism and democracy in Asia / edited by Angela Romano and Michael Bromley.

by Romano, Angela Rose | Bromley, Michael Stuart, 1947-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: London : Routledge, 2005Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5360 .J68 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมการปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. / โดย วรทัต ลัยนันทน์.

by วรทัต ลัยนันทน์, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ว43 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก8 ว43 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก8 ว43 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสำรวจรายได้ของครัวเรือนผู้ถือครองประกอบการเกษตร ปีเพาะปลูก 2530/31 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2534]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8039.ก7 ร64 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือปฏิบัติการสร้างผลงานวิชาการ : สำหรับข้าราชการครูเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น / โดย วรทัต ลัยนันทน์.

by วรทัต ลัยนันทน์, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2545Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2839 .ว43 (1).

ห้องสมุด:
การติดตามผลทางเศรษฐกิจของโครงการจัดรูปที่ดินชัณสูตร (ระยะที่ 2) จังหวัดสิงห์บุรี.

by กอบกุล มั่งมีศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1537 .ก5 (2).

ห้องสมุด:
การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในตลาดการเงินนอกระบบ / โดย คณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1537 .ก58 (1).

ห้องสมุด:
Politics and the press in Indonesia : understanding an evolving political culture / Angela Romano.

by Romano, Angela Rose.

Material type: Text Text; Format: print Publication: London : RoutledgeCurzon, 2002Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN5449.I5 R66 (1).

ห้องสมุด:
ผลของการเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างเพียงพอ ต่อผลิตภาพการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรไทย / โดย ธนายุส บุญทอง.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ธนายุส บุญทอง, 2532- | Thanayus Bunthong, 1989- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Effect of access to credit sufficiently on Thai agricultural household productivity.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2051.ท9 ธ384 2558 (1).

ห้องสมุด:
ความชุกชุม ความหลากหลาย และการแพร่กระจายของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา = Abundance, diversity and distribution of fishery resources in Lumtakong Reservoir, Nakhon Ratchasima Province / มณฑรพ กากแก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

by มณฑรพ กากแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มทรัพยากรประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, 2545Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ค55522 (1).

ห้องสมุด:
รายได้และความโน้มเอียงในการใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรกับความพอเพียงทางเศรษฐกิจ / ผู้ดำเนินการวิจัย สุดใจ จงวรกิจวัฒนา.

by สุดใจ จงวรกิจวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD8039.ก72ท9 ส73 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD8039.ก72ท9 ส73 (1).

ห้องสมุด:
The house of our ancestors : precedence and dualism in highland Balinese society / Thomas Reuter.

by Reuter, Thomas Anton.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Leiden, Netherlands : KITLV Press, 2002Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HN710.B3 R48 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544