ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การพิจารณาคดีในระบบไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = Inquisitorial trial in the supreme court criminal division for holders of political position / โดย สุพิชฌาย์ กฤษณพิพัฒน์.

by สุพิชฌาย์ กฤษณพิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Inquisitorial trial in the supreme court criminal division for holders of political position.Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2544.ฟ5 ส736 (2).

ห้องสมุด:
การถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยประชาชน / โดย กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย.

by กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: Removal a person holding political positions from office by the people.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3322 .ก633 (1).

ห้องสมุด:
Kāndamnœ̄n khadī ʻāyā nai sān dīkā phanǣk khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāng kānmư̄ang / การดำเนินคดีอาญาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / โดย อรรถพล ใหญ่สว่าง.

Auttapol Yaisawang, by อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2553] [2010] Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2553] [2010]Other title: ʻAnusō̜n phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunmǣ Thō̜ngkham Yaisawang 8 Phrưtsaphākhom 2553 Other title: อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองคำ ใหญ่สว่าง 8 พฤษภาคม 2553.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2010 698903 (1). :

ห้องสมุด:
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในกรณีร่ำรวยผิดปกติ / โดย นภสร ปิติกะวงษ์.

by นภสร ปิติกะวงษ์, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Problems in the request for the property to devolve on the state : case of allegation of unusual wealthiness.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .น454 2555 (1).

ห้องสมุด:
Krabūankān taisūan læ kānthō̜tthō̜n phūdamrong tamnǣng nai radap sūng (nai ʻamnāt nāthī khō̜ng Pō̜.Pō̜.Chō̜.) = [Corruption inquiry and impeachment process in Thailand] : khrōngkān wičhai / กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง (ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.) = [Corruption inquiry and impeachment process in Thailand] : โครงการวิจัย / คณะผู้วิจัย นิยม รัฐอมฤต ... [และคนอื่น ๆ].

Niyom Ratʻamarit. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt. by นิยม รัฐอมฤต | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2546 [2003] Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2546 [2003]Other title: Krabūankān taisūan læ kānthō̜tthō̜n phūdamrong tamnǣng nai radap sūng (nai ʻamnāt nāthī khō̜ng Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit hǣng Chāt) Other title: Corruption inquiry and impeachment process in Thailand | กระบวนการไต่สวนและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง (ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ).Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2544.ฟ5 ก74 2546 (1).

ห้องสมุด:
การนำ "ระบบอิมพีชเมนต์" มาใช้ในประเทศไทย = Introduction of impeachment system in Thailand / กานดา สิริฤทธิภักดี.

by กานดา สิริฤทธิภักดี, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2544.ฟ5 ก63 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการเริ่มคดีและการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = Problem in start case and inquiry in criminal case for persons holding political positions / โดย อายุกร บุญอากาศ.

by อายุกร บุญอากาศ, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Problem in start case and inquiry in criminal case for persons holding political positions.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2544.ฟ5 อ647 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2544.ฟ5 อ647 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการพิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในชั้นวุฒิสภา / โดย อมร สุวรรณโรจน์.

by อมร สุวรรณโรจน์, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Procedural issues of the senate concerning impeachment of person holding political positions.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2544.ฟ5 อ442 2555 (1).

ห้องสมุด:
การถอดถอนจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ / ทวีศักดิ์ ทองภักดี.

by ทวีศักดิ์ ทองภักดี, 2495- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Impeachment under Thai Constitution Law : comparative study.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2544.ฟ5 ท565 2554 (1).

ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng Khana Kammakān Pǭ.Pǭ.Chǭ. nai kāntrūatsō̜p khwāmčhing nai khadī ʻāyā khō̜ng phūdamrong tamnǣng thāng kānmư̄ang / บทบาทของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการตรวจสอบความจริงในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / โดย อาทิตยา กูลประดิษฐ์ศิลป์.

Athitaya Kulpraditsin, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อาทิตยา กูลประดิษฐ์ศิลป์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Role of the National Anti-Corruption Commission on fact finding in criminal proceeding for persons holding political positions.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 634471 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการพัฒนากระบวนวิธีพิจารณาระบบไต่สวนในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = [The development of the inquisitorial system of the Supreme Court of Justices Criminal Division for Persons Holding Political Positions] / โดย อธิคม อินทุภูติ.

by อธิคม อินทุภูติ | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550 [2007]Other title: Development of the inquisitorial system of the Supreme Court of Justices Criminal Division for Persons Holding Political Positions.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2544.ฟ5 อ363 2550 (1).

ห้องสมุด:
Khō̜pkhēt khō̜ng māttrakān thō̜tthō̜n ʻō̜k čhāk tamnǣng : sưksā kō̜ranī phū damrong tamnǣng thāng kānmư̄ang / ขอบเขตของมาตรการถอดถอนออกจากตำแหน่ง : ศึกษากรณีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / โดย จิรพันธ์ ทองบุญเรือง.

Jiraphan Thongboonruang, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จิรพันธ์ ทองบุญเรือง, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Scope of removal from office measure : a case study of persons holding the political positions.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 636394 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของอัยการสูงสุดในการดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง = The role of attorney general on criminal proceeding in the Supreme Court-Criminal Division for persons holding political positions / โดย เปรมกมล ลอรัชวี.

by เปรมกมล ลอรัชวี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Role of attorney general on criminal proceeding in the Supreme Court-Criminal Division for persons holding political positions.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4630.อ63 ป744 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544