Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Clinical practice in medicine / Clinical practice in medicine / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Thailand. Mūnnithi ʻĀyurakam Phramongkutklao. by บัญชา สถิระพจน์ | มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi ʻĀyurakam Phramongkutklao, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Medical dignosis and treatment / Medical dignosis and treatment / [บรรณาธิการ] อำนาจ ชัยประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ].

ʻAmnāt Chaiprasœ̄t. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Phākwichā ʻĀyurasāt. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by อำนาจ ชัยประเสริฐ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Phākwichā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2559 [2016]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Value-based care in medicine / Value-based care in medicine / บรรณาธิการ ประวีณ โล่ห์เลขา ... [และคนอื่นๆ].

Prawīn Lōlēkhā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phākwichā ʻĀyurasāt. by ประวีณ โล่ห์เลขา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ว59 2560] (1).

Open Library:
Kāntrūat khatkrō̜ng læ kānwinitchai thāng kānphǣt = Screening and diagnostic tests in medicine / การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์ = Screening and diagnostic tests in medicine / บรรณาธิการ ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล ... [และคนอื่นๆ].

Siriwan Tangčhitkamon. Čharūnsak Nūančhǣm, 1958- Čhiraphong ʻAngkharā. Chadākān Phalōprakān. Thanandā Trakānwanit. Phichai Phūaphœ̄mphūnsiri. Phensī Sirikhunākō̜n. Ronnayut Bunchū. Warālak Yamasamit. Wichai Hānbančhong. Sombun Čharœ̄nsētmaha, 1953- 'Aphichāt Sūansinphong. by ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล | จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม, 2501- | จิระพงษ์ อังคะรา | ชาดากานต์ ผโลประการ | ธนันดา ตระการวนิช | พิชัย พัวเพิ่มพูลศิริ | เพ็ญศรี ศิริคุณากร | รณยุทธ บุญชู | วราลักษณ์ ยมะสมิต | วิชัย หาญบรรจง | สมบุญ เจริญเศรษฐมห, 2496- | อภิชาติ สวนศิลป์พงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Screening and diagnostic tests in medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA245 .ก643 2558] (7).

Open Library:
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน = Traditional Chinese diagnostics / โกวิท คัมภีรภาพ.

by โกวิท คัมภีรภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์การศาสนา, 2549 [2006]Other title: Traditional Chinese diagnostics. | ตำราเรียนการแพทย์แผนจีนด้วยตนเองการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WB 2006 632556] (1).

Open Library:
Kānraksā phayābān rōk bư̄angton / การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ; ผู้เรียบเรียง จรัส สิงห์แก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

Warāphō̜n Bunchīang. Wilāwan Tư̄anrāt Čharat Singkǣo. by วราภรณ์ บุญเชียง | วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ | จรัส สิงห์แก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2556 [2013] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WB 2013 630485] (1).

Open Library:
Kānraksā phayābān rōk bư̄angton / การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ; ผู้เรียบเรียง จรัส สิงห์แก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

Warāphō̜n Bunchīang. Wilāwan Tư̄anrāt Čharat Singkǣo. by วราภรณ์ บุญเชียง | วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ | จรัส สิงห์แก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2557 [2014] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2014 645780] (3). Checked out (2).

Open Library:
Khǭkamnot kānraksā rōk bư̄angton læ kānhai phūmkhumkan rōk samrap phūprakǭp wichāchīp kānphayābān channưng phūprakǭp wichāchīp kānphayābān læ kānphadungkhan channưng / ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล.

Thailand. Saphā Kānphayābān. by สภาการพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Saphā, 2554 [2011] Publisher: นนทบุรี : สภา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WY 2011 637834] (7).

Open Library:
Khūmư̄ kānwinitchai rōk kānlong rahat rōk kānlong rahat hatthakān læ sanyān tư̄an / คู่มือการวินิจฉัยโรค การลงรหัสโรค การลงรหัสหัตถการ และสัญญาณเตือน / ธวัช ประสาทฤทธา บรรณาธิการ.

Thawat Prasātritthā, Thailand. Rōngphayābān Lœ̄tsin. by ธวัช ประสาทฤทธา, 2494- | โรงพยาบาลเลิดสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphayābān Lœ̄tsin Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB141 .ค746 2551] (1).

Open Library:
Khūmư̄ trūat rōk dūai tonʻēng bư̄angton = [Self-diagnosis and treatment guide book] : rūthan thūangthī kō̜n thī čha sāi kœ̄n kǣ! / คู่มือตรวจโรคด้วยตนเองเบื้องต้น = [Self-diagnosis and treatment guide book] : รู้ทันท่วงที ก่อนที่จะสายเกินแก้! / โกมุท ภัทรเมธี บ.ก. เรียบเรียง.

Kōmut Phattaramēthī. by โกมุท ภัทรเมธี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻInsī, [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อินทรีย์, [2556] [2013]Other title: Self-diagnosis and treatment guide book.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WB 2013 634615] (2).

Open Library:
Tamrā ʻāyurasāt ʻākānwitthayā = Textbook of medicine symptomatology / ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา = Textbook of medicine symptomatology / บรรณาธิการ ธนันดา ตระการวานิช ... [และคนอื่นๆ].

Thanandā Trakānwānit. Kunyot Čhongphiphatwanit. Krittikā Sirithānan. Kātphong Tēchathuwānan. Mēthāwī Bunsiri. Ratchanit Phō̜nwiphāwī. Sučhirōt Hānthawichai. Somchāi ʻƯ̄arattanawong. Santi Silairat. Suwat Sīsuwannānukō̜n. Suphatsī Sētthasin. Warāngkhanā Mansakun. ʻŌ̜raphan Khongphanwičhit. Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt. Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān. Khrōngkān Tamrā Wachiraphayābān. by ธนันดา ตระการวานิช | กุลยศ จงพิพัฒน์วณิช | กฤติกา ศิริธานันท์ | กาจพงศ์ เตชธุวานันท์ | เมธาวี บุญศิริ | รัชนิศ พรวิภาวี | สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย | สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ | สันติ สิลัยรัตน์ | สุวัฒน์ ศรีสุวรรณานุกร | สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์ | วรางคณา มั่นสกุล | อรพรรณ คงพันธุ์วิจิตร | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. โครงการตำราวชิรพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Wachiraphayābān Khana Phǣtthayasāt Wachiraphayābān Mahāwitthayālai Nawamintharāthirāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2559 [2016]Other title: Textbook of medicine symptomatology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ต647 2559] (1).

Open Library:
Thaksa thāng khlinik = Clinical skills / ทักษะทางคลินิก = Clinical skills / จินตนา ศิรินาวิน, สาธิต วรรณแสง.

Čhintanā Sirināwin. Satit Wannasǣng, by จินตนา ศิรินาวิน | สาธิต วรรณแสง, 2489-.

Edition: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mō̜ Chāobān, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2555 [2012]Other title: Clinical skills.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2012 637888] (6).

Open Library:
ไม้บรรทัดวัดสุขภาพ. ตอน-- ตรวจเลือดแบบเศรษฐกิจพอเพียง / บุษกร มากบุญ เขียน ; โอชา ไชยโสดา ช่วยเขียน.

by บุษกร มากบุญ, 2520- | โอชา ไชยโสดา, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ที.เค พริ้นติ้ง, 2551 [2008]Other title: ตรวจเลือดแบบเศรษฐกิจพอเพียง.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY400 .บ75 2551] (2).

Open Library:
Wētchasāt than yuk 2557 / เวชศาสตร์ทันยุค 2557 / บรรณาธิการ ประสงค์ ตันมหาสมุทร ... [และคนอื่น ๆ].

Prasong Tanmahāsamut. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. by ประสงค์ ตันมหาสมุทร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Hūakhō̜ thāng kānphǣt thī čhampen samrap phǣt wētchasāt khrō̜pkhrūa læ phǣt fưkhat = Essential topics for family medicine and internist / หัวข้อทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ฝึกหัด = Essential topics for family medicine and internist / บรรณาธิการ วีระศักดิ์ ศรินนภากร, สุรพันธ์ พงศ์สุธนะ, กิตติ ชื่นยง.

Wīrasak Sarinnaphākō̜n. Suraphan Phongsuthana. Kitti Chư̄nyong. Rōngphayābān Rātwithī. Klum Ngān ʻĀyurasāt. by วีระศักดิ์ ศรินนภากร | สุรพันธ์ พงศ์สุธนะ | กิตติ ชื่นยง | โรงพยาบาลราชวิถี. กลุ่มงานอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Klum Ngān ʻĀyurasāt Rōngphayābān Rātwithī, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, 2560 [2017]Other title: Essential topics for family medicine and internist.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ห652 2560] (1).

Open Library:
ʻĀnsalai ngāi nitdīeo = [Easy guide to blood smear] / อ่านสไลด์ง่ายนิดเดียว = [Easy guide to blood smear] / ผู้เขียน ศรัญญา พงษ์อุดม.

Saranyā Phongʻudom. by ศรัญญา พงษ์อุดม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ʻUdō̜n Thānī ] : Rōngphim Bān Lao Kānphim, 2561 [2018] Publisher: [อุดรธานี] : โรงพิมพ์บ้านเหล่าการพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Easy guide to blood smear.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY400 .ศ462 2561] (1).

Open Library:
ʻĀyurasāt thančhai = Survival guide in acute care medicine / อายุรศาสตร์ทันใจ = Survival guide in acute care medicine / บรรณาธิการ มณฑิรา มณีรัตนะพร, นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย, ศรีสกุล จิรกาญจนากร.

Monthira Maneerattanaporn. Nuttapol Rittayamai. Srisakul Chirakarnjanakorn. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phākwichā ʻĀyurasāt. by มณฑิรา มณีรัตนะพร | นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย | ศรีสกุล จิรกาญจนากร | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2561 [2018]Other title: Survival guide in acute care medicine.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)