Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānpramœ̄n phāwa sukkhaphāp phūyai læ phū sūngʻāyu : kānprayukchai nai kānphayābān / การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Phō̜ngphan ʻArunsǣng. by ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2561 [2018] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB200 .ผ524 2561] (2). Checked out (2).

Open Library:
Kānpramœ̄n phāwa sukkhaphāp samrap phayābān / การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล / รักชนก คชไกร, เวหา เกษมสุข บรรณาธิการ.

Rakchanok Khotchakrai. Wēhā Kasēmsuk. by รักชนก คชไกร | เวหา เกษมสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB200 .ก635 2559] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kānpramœ̄n sukkhaphāp bǣp ʻongrūam = Health assessment : a holistic approach / การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม = Health assessment : a holistic approach / นงณภัทร รุ่งเนย.

Nongnaphat Rungnoei. Sathāban Phrabō̜rommarātchanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by นงณภัทร รุ่งเนย | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜rommarātchanok Krasūang Sāthāranasuk, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2560 [2017]Other title: Health assessment : a holistic approach..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WB200 .น23 2560] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB200 .น23 2560] (2). Checked out (2).

Open Library:
Kānpramœ̄n sukkhaphāp bǣp ʻongrūam = Health assessment : a holistic approach / การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม = Health assessment : a holistic approach / นงณภัทร รุ่งเนย.

Nongnaphat Rungnoei. Sathāban Phrabō̜rommarātchanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by นงณภัทร รุ่งเนย | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜rommarātchanok Krasūang Sāthāranasuk, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2559 [2016]Other title: Health assessment : a holistic approach..Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānraksā phayābān rōk bư̄angton / การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ; ผู้เรียบเรียง จรัส สิงห์แก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

Warāphō̜n Bunchīang. Wilāwan Tư̄anrāt Čharat Singkǣo. by วราภรณ์ บุญเชียง | วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ | จรัส สิงห์แก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2556 [2013] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WB 2013 630485] (1).

Open Library:
Kānraksā phayābān rōk bư̄angton / การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ; ผู้เรียบเรียง จรัส สิงห์แก้ว ... [และคนอื่น ๆ].

Warāphō̜n Bunchīang. Wilāwan Tư̄anrāt Čharat Singkǣo. by วราภรณ์ บุญเชียง | วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ | จรัส สิงห์แก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2557 [2014] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2014 645780] (3). Checked out (2).

Open Library:
Khūmư̄ trūat rōk dūai tonʻēng bư̄angton = [Self-diagnosis and treatment guide book] : rūthan thūangthī kō̜n thī čha sāi kœ̄n kǣ! / คู่มือตรวจโรคด้วยตนเองเบื้องต้น = [Self-diagnosis and treatment guide book] : รู้ทันท่วงที ก่อนที่จะสายเกินแก้! / โกมุท ภัทรเมธี บ.ก. เรียบเรียง.

Kōmut Phattaramēthī. by โกมุท ภัทรเมธี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻInsī, [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อินทรีย์, [2556] [2013]Other title: Self-diagnosis and treatment guide book.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WB 2013 634615] (2).

Open Library:
Chek raya sukkhaphāp trūat dī dai trūat rāi sīa / เช็คระยะสุขภาพ ตรวจดีได้ ตรวจร้ายเสีย / เรียบเรียง ยศ ตีระวัฒนานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Yot Tīrawatthananon. Khrōngkān Pramœ̄n Thēknōlōyī læ Nayōbāi dān Sukkhaphāp (Thailand). by ยศ ตีระวัฒนานนท์ | โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Pramœ̄n Theknōlōyī læ Nayōbāi Dān Sukkhaphāp, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WA 2014 659842] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED WA 2014 659842] (1).

Open Library:
Thaksa thāng khlinik = Clinical skills / ทักษะทางคลินิก = Clinical skills / จินตนา ศิรินาวิน, สาธิต วรรณแสง.

Čhintanā Sirināwin. Satit Wannasǣng, by จินตนา ศิรินาวิน | สาธิต วรรณแสง, 2489-.

Edition: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mō̜ Chāobān, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2555 [2012]Other title: Clinical skills.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2012 637888] (6).

Open Library:
Patčhai thī mī phon tō̜ kāntatsinčhai sư̄ chut trūat sukkhaphāp (health check-up package) nai khēt Krung Thēp Mahā Nakhō̜n læ parimonthon / ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดตรวจสุขภาพ (health check-up package)ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / โดย ศศิวรา ศิริมงคลขจร.

Sasiwara Sirimongkhonkhajorn, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by ศศิวรา ศิริมงคลขจร, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Factors affecting decision on the purchase of health check-up package in Bangkok and its vicinity.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: COMM HF 2014 644497] (1).

Open Library:
Lakkān sak prawat thāng khlinik bư̄angton samrap phǣt phayābān phēsatchakō̜n læ bukkhalākō̜n thāng kānphǣt / หลักการซักประวัติทางคลินิกเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

Wirōt Waiwānitkit. by วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB200 .ว649 2561] (3).

Open Library:
ʻAnusō̜n nai ngān chāpanakit sop Nāi Bančhong Chonwičhān na chāpanasathān Kō̜ngthap Bok Wat Sōmmanatwihān wan thī 7 Mīnākhom Phō̜.Sō̜. 2510. อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายบรรจง ชลวิจารณ์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2510.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phra Nakhō̜n : Rō̜.Phō̜. Chūanphim, 2510 [1967] Publisher: พระนคร : ร.พ. ชวนพิมพ์, 2510 [1967]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1967 664539] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)