ผลการค้นหาของคุณมี 9 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Anesthesia complications in the dental office /   การพิมพ์: Ames, Iowa : John Wiley & Sons, Inc., 2014 . xvii, 346 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO460 .A547 2014] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO460 .A547 2014] (1),

ห้องสมุด:
Avoiding and treating dental complications : , best practices in dentistry /   การพิมพ์: Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2016 . viii, 245 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WU166 .A965 2016] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Brain surgery : , complication avoidance and management /   การพิมพ์: New York : Churchill Livingstone, 1993 . 2 v. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WL368 .B73] (2),

ห้องสมุด:
Complications in arterial surgery : , a practical approach to management /   การพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinmann, 1996 . viii, 220 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WG170 .C667] (1),

ห้องสมุด:
Complications in surgery and trauma /   การพิมพ์: New York : Informa Healthcare, 2007 . xxiv, 656 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO181 .C657] (1),

ห้องสมุด:
Complications in surgery and trauma /   การพิมพ์: Boca Raton, Florida : CRC Press, 2014 . xxiv, 562 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO181 .C657 2014] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Complications of regional anesthesia /   การพิมพ์: New York : Churchill Livingstone, 1999 . xiv, 340 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO300 .C667] (1),

ห้องสมุด:
Ophthalmic plastic surgery : , prevention and management of complications /   การพิมพ์: New York : Raven Press, 1994 . xvi, 429 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WW168 .Q6142] (1),

ห้องสมุด:
Pulmonary care of the surgical patient /   การพิมพ์: Mt. Kisco, N.Y. : Futura, 1994 . xiv, 400 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WF600 .P795] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455