ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 11 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Anesthesia complications in the dental office /   การพิมพ์: Ames, Iowa : John Wiley & Sons, Inc., 2014 . xvii, 346 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO460 .A547 2014] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO460 .A547 2014] (1),

ห้องสมุด:
Brain surgery : , complication avoidance and management /   การพิมพ์: New York : Churchill Livingstone, 1993 . 2 v. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WL368 .B73] (2),

ห้องสมุด:
Complications in foot and ankle surgery : , prevention and management /   การพิมพ์: Baltimore : Williams & Wilkins, 1992 . xii, 473 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WE880 .C645] (1),

ห้องสมุด:
Complications in surgery and trauma /   การพิมพ์: New York : Informa Healthcare, 2007 . xxiv, 656 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO181 .C657] (1),

ห้องสมุด:
Complications in surgery and trauma /   การพิมพ์: Boca Raton, Florida : CRC Press, 2014 . xxiv, 562 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO181 .C657 2014] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Ear and temporal bone surgery : , minimizing risks and complications /   การพิมพ์: New York : Thieme, 2006 . xvi, 320 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WV200 .E273] (1),

ห้องสมุด:
Implant dentistry : , from failure to success /   การพิมพ์: Chicago : Quintessence Pub., 2004 . xi, 196 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WU640 .I4645] (1),

ห้องสมุด:
LASIK complications : , prevention and management / โดย Gimbel, Howard V. การพิมพ์: Thorofare, N.J. : SLACK, 1999 . xvi, 223 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WW220 .G563] (1),

ห้องสมุด:
Ophthalmic plastic surgery : , prevention and management of complications /   การพิมพ์: New York : Raven Press, 1994 . xvi, 429 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WW168 .Q6142] (1),

ห้องสมุด:
Post anesthesia care /   การพิมพ์: Philadelphia : Saunders, 1992 . xiii, 381 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WO183 .P67] (1),

ห้องสมุด:
Pulmonary care of the surgical patient /   การพิมพ์: Mt. Kisco, N.Y. : Futura, 1994 . xiv, 400 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [WF600 .P795] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455