Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
การประเมินสภาพผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด : การนำไปใช้ในการวางแผนการพยาบาล / เสาวมาศ เถื่อนนาดี.

by เสาวมาศ เถื่อนนาดี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ขอนแก่น] : กองทุนส่งเสริมการจัดพิมพ์ตำรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2540]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ส754] (2).

Open Library:
การผันแปรออกซิเจนและการระบายอากาศ : การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ = [Oxygenation and ventilation : medical nursing] / ปราณี ทู้ไพเราะ.

by ปราณี ทู้ไพเราะ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ป465] (4).

Open Library:
Kanphayābān phūpūai thī mī panhā kānphanprǣ khō̜ng ʻō̜ksičhēn læ kānrabāi ʻākāt / การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการผันแปรของออกซิเจนและการระบายอากาศ / จันทร์ทิรา เจียรณัย.

Čhanthirā Čhīaranai. by จันทร์ทิรา เจียรณัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : Samnakphim Mahāwitthayālai Theknōlōyī Suranārī, 2560 [2017] Publisher: นครราชสีมา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WF145 .จ633 2560] (3).

Open Library:
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular critical care nursing / อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์.

by อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลิฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย จำกัด, 2540Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .อ622] (3).

Open Library:
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด = Cardiovascular critical care nursing / อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์.

by อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศุภวนิชการพิมพ์, 2548-Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .อ622 2548] (2).

Open Library:
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง.

by ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ผ523] (1). Checked out (1).

Open Library:
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง.

by ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: [ขอนแก่น] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ผ523 2549] (1).

Open Library:
Kānphayābān phūpūai rōk hūačhai læ lō̜tlư̄at / การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Phō̜ngphan ʻArunsǣng. by ผ่องพรรณ อรุณแสง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษา / อุไร ศรีแก้ว.

by อุไร ศรีแก้ว.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .อ74] (7).

Open Library:
Kānphayābān rōk hūačhai læ lō̜tlư̄at hūačhai / การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ / บรรณาธิการ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, จารุกัญญ์ พริกบุญจันทร์.

Phenčhan Sǣnprasān. Čhārukan Phrikbunčhan. Mahāwitthayālai Chinnawat. Khana Phayābānsāt. by เพ็ญจันทร์ แสนประสาน | จารุกัญญ์ พริกบุญจันทร์ | มหาวิทยาลัยชินวัตร. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chinnawat, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ก6426 2560] (5).

Open Library:
Kānphayābān sanlayasāt : phūpūai rōk hūačhai læ lō̜tlư̄at / การพยาบาลศัลยศาสตร์ : ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / บรรณาธิการ เกศศิริ วงษ์คงคำ, อรชุมา นากรณ์.

Kētsiri Wongkhongkham. ʻŌ̜nchumā Nākō̜n. by เกศศิริ วงษ์คงคำ | อรชุมา นากรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ก643 2559] (3).

Open Library:
Kānphatthanā phǣn kāndūlǣ thāng khlinik nai phūpūai thī dai rap kānphātat tham thāngbīang lō̜tlư̄at hūačhai nai raya phātat : kānsangkhro̜ ngānwičhai / การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในระยะผ่าตัด : การสังเคราะห์งานวิจัย / ดวงรัตน์ ดวงเนตร

Dūangrat Dūangnēt, Rōngphayābān Sirirāt. Fāi Kānphayābān. Ngān Kānphayābān Phātat. by ดวงรัตน์ ดวงเนตร, 2510- | โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลผ่าตัด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ด518 2558] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kānphayābān phūpūai rōk lō̜tlư̄at hūačhai tīp thī dai rap kānphātat tham thāngbīang lō̜tlư̄at hūačhai nai raya phātat / คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในระยะผ่าตัด / ดวงรัตน์ ดวงเนตร.

Dūangrat Dūangnēt, Rōngphayābān Sirirāt. Fāi Kānphayābān. Ngān Kānphayābān Phātat. by ดวงรัตน์ ดวงเนตร, 2510- | โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลผ่าตัด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Ngān Kānphayābān Phātat Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ด52 2557] (1).

Open Library:
แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม. เล่ม 1 = Planning guides for medical nursing. 1 / วารุณี มีเจริญ.

by วารุณี มีเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print Publisher: ชลบุรี : โครงการตำราวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2552Other title: Planning guides for medical nursing..Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)