ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [วีดิทัศน์] : ธรรมศาสตร์ฟอรั่ม / จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การสัมมนาวิชาการธรรมศาสตร์ฟอรั่มเรื่อง "การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" (2545 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | บุญช่วย ทองเจริญพูลพร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545 [2002]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG105 (1). :

ทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทย : วิพากษ์ประชาพิจารณ์ สร้างสานทางเลือกใหม่ : การสัมมนา วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร / กองบรรณาธิการ สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์, เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม, ยุวดี เลิศวิเศษแก้ว.

by การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการจัดการความขัดแย้งของสังคมไทย : วิพากษ์ประชาพิจารณ์ สร้างสานทางเลือกใหม่ (2544 : กรุงเทพฯ) | สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ | เกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม | ยุวดี เลิศวิเศษแก้ว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น : สถาบันสันติศึกษา, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ก645 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1126 .ก645 (2).

ห้องสมุด:
การประชาเสวนาการเมืองท้องถิ่นสู่สมานฉันท์แห่งชาติ / จัดทำโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ อรทัย ก๊กผล, ธนิษฐา สุขะวัฒนะ.

by เวทีท้องถิ่น (2550 : สุพรรณบุรี) | อรทัย ก๊กผล, 2506- | ธนิษฐา สุขะวัฒนะ | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : วิทยาลัย, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ว736 2550 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM1126 .ว736 2550 (2).

ห้องสมุด:
การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดการความขัดแย้งด้วยสันตวิธี : สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็น / จัดทำโดย ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธี สภาความมั่นคงแห่งชาติ.

by การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง"การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" (2546 : พระนครศรีอยุธยา) | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล | สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. สถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : ศูนย์, 2546Other title: การจัดการความขัดแย้งด้วยสันตวิธี : รายงานการสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับคำสั่งนายกรัฐมนตรี.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1126 .ก6435 (1).

ห้องสมุด:
สู่สังคมสมานฉันท์ : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 [ระหว่างวันที่] 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ... [และอื่นๆ].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2548 : ชลบุรี) | มูลนิธิชัยพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ว626 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HM1126 .ว626 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1126 .ว626 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544