ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พยานหลักฐานตามสมควรในการที่ศาลจะออกหมายค้น = Evidence sufficiency for issuing search warrant / โดย ธิติ สายเชื้อ.

by ธิติ สายเชื้อ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Evidence sufficiency for issuing search warrant.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1673 .ธ636 (1).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānkhō̜ læ kānʻō̜k māičhap læ māikhon tām Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2540 / คู่มือการขอและการออกหมายจับและหมายค้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / โดย คณะทำงานจัดทำคู่มือการขอและการออกหมายจับและหมายค้น สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม.

Thailand. Samnak Prathān Sān Dīkā. Khana Thamngān Čhattham Khūmư̄ Kānkhō̜ læ Kānʻō̜k Māičhap læ Māikhon. by สำนักประธานศาลฎีกา. คณะทำงานจัดทำคู่มือการขอและการออกหมายจับและหมายค้น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Prathān Sān Dīkā Samnakngān Sān Yuttitham, 2546 [2003] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4646 .ค74 2546 (1).

ห้องสมุด:
การออกหมายค้นหมายจับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : รายงานการวิจัย / สุมนา กิติพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สุมนา กิติพงษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4646 .ก954 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4646 .ก954 (1).

ห้องสมุด:
การค้นหาตัวบุคคลในที่รโหฐานในเวลากลางคืนของเจ้าพนักงานตำรวจ / พงษ์เทพ ทรัพย์ศรี .

by พงษ์เทพ ทรัพย์ศรี | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2556 [2013]Other title: Searching to discover any person in private place at nighttime by the police officer.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2013 624731 (1).

ห้องสมุด:
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วย แนวปฏิบัติในการออกหมายจับและหมายค้นในคดีอาญา พ.ศ. 2545 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].

by สำนักงานศาลยุติธรรม | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กระบวนการทางศาล. Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4646.ก23 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4646.ก23 2545 (2).

ห้องสมุด:
บทบาทของอัยการในการกำกับดูแลการสอบสวน : ศึกษากรณีการตรวจสอบการขอออกหมายอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน / ปิยพร เกษมภักดีพงษ์.

by ปิยพร เกษมภักดีพงษ์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2556 [2013]Other title: Roles of public prosecutors in supervision of making inquires : case study of examination of request for criminal warrant issuance in the officer stage.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2013 624722 (1).

ห้องสมุด:
Panhā kānbangkhap chai kotmāi nai kānsanœ̄ ʻō̜k māičhap : sưksā chapho̜: Tamrūat Phūthō̜n Phāk 9 / ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการเสนอออกหมายจับ : ศึกษาเฉพาะ: ตำรวจภูธรภาค 9 / พลตำรวจตรี ชินทัต มีศุข.

Chinatat Meesuk, Witthayālai Kānyuttitham. by ชินทัต มีศุข, 2489- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Problem of law enforcement applied to the request for warrant of arrest : case study: Local Police Region 9.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4646 .ช63 2554 (1).

ห้องสมุด:
การกลั่นกรองการออกหมายจับ / โดย ปาลิดา ไตรสารศรี.

by ปาลิดา ไตรสารศรี, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Screening the issuance of arrest warrant.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4646 .ป646 2554 (1).

ห้องสมุด:
Lakkēn læ withī damnœ̄nkān kīeokap māirīak læ māiʻāyā nai chan kān sō̜psūan / หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับหมายเรียกและหมายอาญาในชั้นการสอบสวน = Principle and process of summons and criminal warrants for inquiry / วัชรพล ศรีปักษา.

Watcharaphon Sīpaksā. by วัชรพล ศรีปักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Phetkasēm Kānphim, 2562 [2019] Publication: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Principle and process of summons and criminal warrants for inquiry.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ว562 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ว562 2562 (1).

ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พันตำรวจเอก (พิเศษ) จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).Edition: Phim khrang thī 2 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m). Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Bō̜risat ʻApisara ʻIntœ̄krup, 2553 [2010] Publication: นนทบุรี : บริษัท อภิสราอินเตอร์กรุ๊ป, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2553 (1).

ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai lǣ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544