ผลการค้นหาของคุณมี 7 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
100 สูตรเครื่องดื่มร้านกาแฟ / โดย เบญญาภา เนาวรรณ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : People Media Books, 2557 . 111 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [TX817.ก6 บ74 2557] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Cafe culture เรื่องของคนรักกาแฟ /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอโอเอ็ม, 2552 . 155 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [HECON TX 2009 653475] (1),

ห้องสมุด:
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557 . 144 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SB269 .ก64 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [AGRI SB 2014 642352] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
โครงการการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า : , ภายใต้กรอบโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย พิทยา สรวมศิริ. การพิมพ์: [เชียงใหม่] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 . ก-ด, xvi, 219 หน้า : , เสนอต่อ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HD9199.ท93ก27 พ63 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
โครงการการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากาแฟอาราบิก้าไทยในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า : , ภายใต้กรอบโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (executive summary) / โดย พิทยา สรวมศิริ. การพิมพ์: [เชียงใหม่] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 . ก-ด, xvi หน้า : , เสนอต่อ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HD9199.ท93ก27 พ631 2558 ] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
สมุดแผนที่โลกของกาแฟ : , เปิดโลกกาแฟจากแหล่งปลูกทั่วโลก สายพันธุ์ การคั่ว การชงหลากวิธี จนเป็นกาแฟถ้วยโปรด / โดย ฮอฟแมน, เจมส์. | Hoffmann, James. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท บลู สกาย บุ๊คส์, 2559 . 256 หน้า : , แปลจาก: The world atlas of coffee : from beans to brewing--coffees explored, explained and enjoyed. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [TX415 .ฮ54 2559] (3),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)