Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ko̜ tit dīkā (mai) 2556-2558 læ dīkā dēn pramūan kotmāi ʻāyā māttrā 1-205 / เกาะติดฎีกา (ใหม่) 2556-2558 และฎีกาเด่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-205 / ผู้รวบรวม กฤตยชญ์ เสวตโสธร และทีมงาน Deka-thai group.

Krittayot Sawēttasōthō̜n. Deka-thai group. by กฤตยชญ์ เสวตโสธร | ฎีกา-ไทย กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Rōngphim Dư̄antulā Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2016 664500] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2016 664500] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2016 664500] (1). Checked out (1).

Open Library:
คดียกฟ้องจากเรื่องจริง. ตอน ยาเสพติดให้โทษทำไมศาลชั้นต้นยกฟ้อง / ชนบท ศุภศรี, ปณิธาน ศุภศรี.

by ชนบท ศุภศรี | ปณิธาน ศุภศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552Other title: ยาเสพติดให้โทษทำไมศาลชั้นต้นยกฟ้อง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3092 .ช333] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3092 .ช333] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3092 .ช333] (1). Checked out (1).

Open Library:
คดียกฟ้องจากเรื่องจริง. ตอน ยาเสพติดให้โทษทำไมศาลชั้นต้นยกฟ้อง / ชนบท ศุภศรี, รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

by ชนบท ศุภศรี | รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2555 [2012]Other title: ยาเสพติดให้โทษทำไมศาลชั้นต้นยกฟ้อง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3092 .ช333 2555] (2).

Open Library:
คดียกฟ้องจากเรื่องจริง : คดียาเสพติด ความผิดต่อชีวิต ความผิดฐานชิงทรัพย์ / โดย ชนบท ศุภศรี, ปณิธาน ศุภศรี.

by ชนบท ศุภศรี | ปณิธาน ศุภศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3796.7 .ช33] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3796.7 .ช33] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3796.7 .ช33] (2).

Open Library:
คดียกฟ้องจากเรื่องจริง : คดียาเสพติด ความผิดต่อชีวิต ความผิดฐานชิงทรัพย์ / โดย ชนบท ศุภศรี, ปณิธาน ศุภศรี.

by ชนบท ศุภศรี | ปณิธาน ศุภศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3796.7 .ช33 2552] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3796.7 .ช33 2552] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3796.7 .ช33 2552] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3796.7 .ช33 2552] (2).

Open Library:
คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง-อาญาจากคำพิพากษาฎีกา / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT500 .ป463 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT500 .ป463 2556] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT500 .ป463 2556] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi ʻāyā čhāk khamphiphāksā dīkā / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาจากคำพิพากษาฎีกา / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633334] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633334] (2).

Open Library:
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi ʻāyā čhāk khamphiphāksā dīkā / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาจากคำพิพากษาฎีกา / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 649715] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 649715] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 649715] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi ʻāyā čhāk khamphiphāksā dīkā / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาจากคำพิพากษาฎีกา / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ป447 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800.ป447 2559] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800.ป447 2559] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi ʻāyā čhāk khamphiphāksā dīkā / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาจากคำพิพากษาฎีกา / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ป447 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ป447 2560 ] (1). Checked out (2).

Open Library:
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi ʻāyā čhāk khamphiphāksā dīkā / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาจากคำพิพากษาฎีกา / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ป447 2561] (1). Checked out (3).

Open Library:
Khūmư̄ kāndamnœ̄n khadī ʻāyā / คู่มือการดำเนินคดีอาญา / ชนบท ศุภศรี ... [และคนอื่น ๆ].

Chonnabot Suphasī. by ชนบท ศุภศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Panarat, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2012 628859] (1).

Open Library:
เจาะหลัก-ฎีกา อาญา ติวเข้ม 3 สนามสอบ / the Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน พิมพอักษร จำกัด, [2552?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3796.7 .จ754] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3796.7 .จ754] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3796.7 .จ754] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3796.7 .จ754] (1).

Open Library:
เจาะหลัก-ฎีกา อาญา ติวเข้ม 3 สนามสอบ / the Justice Group.

by จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน พิมพอักษร, [2553]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3796.7 .จ754 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3796.7 .จ754 2553] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3796.7 .จ754 2553] (1). Checked out (1).

Open Library:
ฎีกาใหม่ ป. อาญา พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน / [รวบรวม]โดย วิรักษ์ เอื้ออังกูร.

by วิรักษ์ เอื้ออังกูร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549Other title: ฎีกา ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3796.5 2549ก] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3796.5 2549ก] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3796.5 2549ก] (1).

Open Library:
ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบแพ่ง อาญา เล่ม 3 : จากฎีกาใหม่ถึงปี 2551 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2551Other title: ถาม-ตอบแพ่ง อาญา (เล่ม 3) จากฎีกาถึงปี 2551.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT500 .ส426] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT500 .ส426] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT500 .ส426] (2).

Open Library:
Tǭp khǭsǭp kotmāi yāngrai hai dai khanǣn. Thām-tǭp phǣng ʻāyā. lēm 3 / ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบแพ่ง อาญา. เล่ม 3 / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

Somchāi Phongphatthanāsin. Panithān Čhāruwisētsī. by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ | ปณิธาน จารุวิเศษศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2554 [2011]Other title: Thām-tǭp phǣng ʻāyā (lēm 3) Other title: ถาม-ตอบ แพ่ง อาญา (เล่ม 3).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2011 647018] (1).

Open Library:
Tō̜p khō̜sō̜p kotmāi yāngrai haidai khanǣn. thām-tō̜p ʻāyā / ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบ อาญา / สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Somchāi Phongphatthanāsin. by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Charoenrat Kānphim, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2558 [2015]Other title: Thām-tō̜p ʻāyā Other title: ถาม-ตอบ อาญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 657864] (1). Checked out (5).
  (1 votes)
Open Library:
รวมย่อคำพิพากษาศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายอาญา (2520-2547) / รวบรวมโดย กลุ่มเทพนิติ.

by กลุ่มเทพนิติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2548Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3796.7 .ร535 2548] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3796.7 .ร535 2548] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3796.7 .ร535 2548] (1).

Open Library:
รวมย่อฎีกายกฟ้องคดีอาญา : รวมย่อหลักกฎหมายและข้อเท็จจริง จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ยกฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา ... / รวบรวมโดย มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สุรางค์ เจียรณ์มงคล ชนินทรลีลา.

by มนต์ชัย ชนินทรลีลา, 2512- | สุรางค์ ชนินทรลีลา.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอเชียคิท แพ็คพริ้นท์ จำกัด, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3796.7 .ร54] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3796.7 .ร54] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)