ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 15 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānsamrūat khwāmchư̄aman khō̜ng sāthāranachon tō̜ phonngān khō̜ng Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt pračham pī 2558 / การสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อผลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี 2558 / ผู้ศึกษา/ผู้เรียบเรียง วัชรา ไชยสาร.

Watcharā Chaiyasān. Thailand. Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt. Samnak Phatthanā læ Sanapsanun Khadī Phisēt. by วัชรา ไชยสาร | กรมสอบสวนคดีพิเศษ. สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Phatthanā læ Sanapsanun Khadī Phisēt Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt Krasūang Yuttitham, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2559 [2016]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8252.55.ก45ส53 ว62 2559 (1).

ห้องสมุด:
ความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียต่อการสอบสวนคดีพิเศษ = Trusts on the investigations of the special cases proceeding among the stakeholders and the public : รายงานการศึกษา / หัวหน้าคณะทำงาน ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง ; ผู้ศึกษาหลัก อัศวเมศวร์ ทองนวล ... [และคนอื่น ๆ].

by ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, 2495- | อัศวเมศวร์ ทองนวล | กรมสอบสวนคดีพิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2553 [2010]Other title: Trusts on the investigations of the special cases proceeding among the stakeholders and the public.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4636 .ศ463 2553 (1).

ห้องสมุด:
บทสรุปรายงานการศึกษารูปแบบและวิธีการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษและมาตรการในการป้องกันและปราบปราม / กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม.

by กรมสอบสวนคดีพิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2551Other title: รูปแบบและวิธีการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษและมาตรการในการป้องกันและปราบปราม.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4636 .บ354 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .บ354 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636 .บ354 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4636 .บ354 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4636 .บ354 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษารูปแบบและวิธีการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ : บทสรุป / กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยคณะทำงานจากส่วนราชการในสังกัด.

by กรมสอบสวนคดีพิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ, 2550Availability: Available for loan (15)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6771.ท9 ร643 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .ร643 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4636 .ร643 (5).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā māttathān læ tūachīwat dān kānsō̜psūan khadī phisēt : [rāingān wičhai] / การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการสอบสวนคดีพิเศษ : [รายงานวิจัย] / จารุวรรณ ศรีเมืองวัฒนา, เสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ.

Jaruwan Srimuangwattana. Seksit Sawanyathipat. Thailand. Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt. by จารุวรรณ ศรีเมืองวัฒนา | เสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติ | กรมสอบสวนคดีพิเศษ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Krom Sō̜psūan Khadī Phisēt Krasūang Yuttitham, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2559 [2016]Other title: Developing the standard and indicators for special case investigation : [research].Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4636 .จ64 2559 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองพยานของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข = Witness protection operation of the Department of Special Investigation officials : problems and solutions / โดย ศัักดา พิพัฒน์ธรรมกุล.

by ศักดา พิพัฒน์ธรรมกุล, 2525-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Witness protection operation of the Department of Special Investigation officials : problems and solutions.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4692 .ศ623 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การสอบสวนคดีพิเศษ : กลไกที่ทำให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ = Special investigation : the effective mechanisms investigation / โดย เชษฐ์ ขุนธิวงศ์.

by เชษฐ์ ขุนธิวงศ์, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Special investigation : the effective mechanisms investigation.Availability: Available for loan (1)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4636 .ช753 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ / โดย พลังชาติ เหมือนแก้ว.

by พลังชาติ เหมือนแก้ว, 2521- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Protection of the alleged offender's rights under the constitution : a case study of the exercise of the special case inquiry official's power.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2460 .พ46 2556 (1).

ห้องสมุด:
วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ / จิราธร เจริญวุฒิ.

by จิราธร เจริญวุฒิ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550 [2007]Other title: Development of criminal inquiry : study on the role of public prosecutor.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4630.อ63 จ646 2550 (1).

ห้องสมุด:
ประสิทธิผลของการดำเนินคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : รายงานการวิจัย / คณะผู้วิจัย นันทนา เครือหงส์ ... [และคนอื่นๆ].

by นันทนา เครือหงส์ | กรมสอบสวนคดีพิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2553 [2010]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8252.55.ก45ส53 ป465 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8252.55.ก45ส53 ป465 2553 (1).

ห้องสมุด:
Kānbūranākān sō̜psūan khadī phisēt = [Integrated special case investigation] / การบูรณาการสอบสวนคดีพิเศษ = [Integrated special case investigation] / ธาริต เพ็งดิษฐ์.

Tarit Pengdith, Witthayālai Kānyuttitham. by ธาริต เพ็งดิษฐ์, 2501- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Integrated special case investigation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4636 .ธ636 2554 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษารูปแบบและวิธีการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษและมาตรการป้องกันและปราบปราม / คณะผู้วิจัย สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา ... [และอื่น ๆ].

by สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา | กรมสอบสวนคดีพิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8252.55.ก45ส53 ร642 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV8252.55.ก45ส53 ร642 2550 (1).

ห้องสมุด:
ความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ : รายงานการศึกษา / คณะผู้ศึกษา อัครเมศวร์ ทองนวล ... [และคนอื่น ๆ].

by อัครเมศวร์ ทองนวล, 2497- | กรมสอบสวนคดีพิเศษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม, 2554 [2011]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 393/2555 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4636.ก312547ก4 2547 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636.ก312547ก4 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4636.ก312547ก4 2547 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ / รวบรวมโดย นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์, นันทน อินทนนท์.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์ | นันทน อินทนนท์, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2547Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4636.ก28 2547ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4636.ก28 2547ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4636.ก28 2547ก (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544