ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Competitiveness : challenges and opportunities for Asian countries 2004 : รายงานสรุปผลการประชุมนานาชาติ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2547 / [จัดโดย] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by การประชุมนานาชาติเรื่อง Competitiveness : Challenges and Opportunities for Asian Countries 2004 (2547 : กรุงเทพฯ ) | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD41 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
องค์ความรู้ของยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน : ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น / จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ... [และอื่นๆ] ; รวบรวมและจัดทำโดย สถาบันคลังสมองของชาติ.

by การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ (ครั้งที่ 1 : 2547 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | สถาบันคลังสมองของชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย, 2547Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD41 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย : สรุปคำบรรยายจากสัมมนาเศรษฐกิจไทยกับผู้นำนักธุรกิจรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2539 / [จัดโดย] สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

by สัมมนาเศรษฐกิจไทยกับผู้นำนักธุรกิจรุ่นใหม่ (ครั้งที่ 3 : 2539 : นครราชสีมา) | นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์, 2517- | สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2539Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ส575 (1).

ห้องสมุด:
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน = Sustaining long-term growth : เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / [จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย].

by มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2551 : ชลบุรี).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ9ศ7 ม74 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี : การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2547 ครั้งที่ 27 วันที่ 17 สิงหาคม 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 27 : 2547).

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2547 [2004]Availability: Available for loan (12)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF2340.55.ฮ7 ธ44 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF2340.55.ฮ7 ธ44 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF2340.55.ฮ7 ธ44 (4).

ห้องสมุด:
การเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการบูรณาการระดับภูมิภาค = Enhancing competitiveness through regional integration / กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาการทางเศรษฐกิจ และธนาคารพัฒนาเอเชีย.

by การประชุม OECD-Southeast Asia Regional Forum (ครั้งที่ 2 : 2552 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงการต่างประเทศ | องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา | ธนาคารพัฒนาเอเชีย | Thailand. Ministry of Foreign Affairs | Organization for Economic Co-operation and Development | Asian Development Bank | OECD-Southeast Asia Regional Forum (2nd : 2009 : Bangkok).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2552 [2009]Availability: Available for loan (5)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC441 .ก667 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC441 .ก667 2552 (3).

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี [วีดิทัศน์] : การสัมมนาทางวิชาการ / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 27 : 2547) | เกริกไกร จีระแพทย์, 2486- | ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย | ครรชิต สุขนาค | สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ | กอบศักดิ์ ภูตระกูล | หฤษฎ์ รอดประเสริฐ | ดอน นาครทรรพ | วิรไท สันติประภพ | ศักดา ธนิตกุล, 2501- | เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491- | สิริลักษณา คอมันตร์ | สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | ชยันต์ ตันติวัสดาการ | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | พรายพล คุ้มทรัพย์ | ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, 2490-2563 | เจษฎ์ โทณะวณิก.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2547Availability: Available for reference (7)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG1104 (7). :

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง [วีดิทัศน์] / [จัดโดย] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (2547 : ชลบุรีและกรุงเทพฯ) | ทศพร ศิริสัมพันธ์ | สมชาย ไตรรัตนภิรมย์ | อภิรักษ์ จาตุกัญญาประทีป | สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, 2496- | สุวัจน์ ลิปตพัลลภ, 2498- | จาตุรนต์ ฉายแสง, 2499- | สมศักดิ์ เทพสุทิน | พินิจ จารุสมบัติ | ชวลิต ยงใจยุทธ, พล.อ, 2475- | ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2493- | วินัย ภัททิยกุล, พล.อ | สุวิทย์ คุณกิตติ | สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ | อำพน กิตติอำพน | สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี, 2500- | วิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ | วิษณุ เครืองาม, 2494- | โภคิน พลกุล, 2495- | ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท, 2492- | Enrique, Juan | Narayana Murthy, Nagawara Ramarao, 1946- | Jain, Dipak C | Venter, J. Craig | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2548?]Availability: Available for reference (22)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก642726ก64 (22). :

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544