ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช : ศึกษากรณีโรคไข้หวัดนกในไก่ในประเทศไทย = Application of sanitary and phytosanitary measures : a study case of the avian influenza outbreak in Thailand and import ban on Thai chickens / โดย ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย.

by ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย, 2501-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3626 .ศ465 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการสุขอนามัยกับอุตสาหกรรมไก่ของไทย = Sanitary measures and industry chicken of Thailand / โดย พิมพ์ชนก แก้วละเอียด.

by พิมพ์ชนก แก้วละเอียด.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3631 .พ643 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3631 .พ643 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
มาตรการด้านสุขอนามัยภายใต้ข้อตกลง SPS : กรณีศึกษาคดีฮอร์โมนเนื้อสัตว์ = Sanitary measures under SPS Agreement : a case study on hormone beef case / โดย รัชนีกร เจียรมณีงาม.

by รัชนีกร เจียรมณีงาม, 2523-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Sanitary measures under SPS Agreement : a case study on hormone beef case.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3631 .ร623 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3631 .ร623 (1).

ห้องสมุด:
การค้าพืชและผลิตภัณฑ์พืชภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการ สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช = Plants and plant products trade under the agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures / โดย จิตติชัย ส.ศรีสุวรรณ.

by จิตติชัย ส.ศรีสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1411 .จ636 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พืชดัดแปลงพันธุกรรมกับกฎเกณฑ์ทางการค้าขององค์การการค้าโลก = Genetically modified plants and international trade regulations of WTO / โดย นุจรีย์ แก้วปาน.

by นุจรีย์ แก้วปาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3876 .น724 (2).

ห้องสมุด:
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางในการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยอันเนื่องมาจากการเจรจา WTO รอบใหม่ที่กรุงโดฮา = The WTO Doha round of trade negotiations : strategic preparation of the Thai industrial sector : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ หัวหน้าโครงการ ; กิรติพงศ์ แนวมาลี ... [และคนอื่นๆ] นักวิจัย.

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | กิรติพงศ์ แนวมาลี | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547Availability: Available for loan (57)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD3616.ท93 ด833 (29), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD3616.ท93 ด833 (14), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD3616.ท93 ด833 ล. 1 (14).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544