ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 13 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คำอธิบายกฎหมายวิศวกรรมควบคุม : พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 / ธนะชัย ผดุงธิติ.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2544Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3520 .ธ349 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3520 .ธ349 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3520 .ธ349 (3).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สภาวิศวกร = Engineer Council : การปฏิรูปองค์กรควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม คำอธิบายพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 / [รวบรวมและเรียบเรียง] ธนะชัย มีผดุง.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : นิติรัฐ, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3520 .ธ36 2542 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3520 .ธ36 2542 (2).

ห้องสมุด:
สภาวิศวกร = Engineer Council : การปฏิรูปองค์กรควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม / [รวบรวมและเรียบเรียง] ธนะชัย มีผดุง.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : นิติรัฐ, 2542Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3520 .ธ36 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3520 .ธ36 (2).

ห้องสมุด:
ความรับผิดทางแพ่งเนื่องจากการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรในโครงการก่อสร้าง / โดย พนารัตน์ เฉลิมวุฒิศักดิ์.

by พนารัตน์ เฉลิมวุฒิศักดิ์, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4372 .พ36 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายหลักเกณฑ์การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 / ธนะชัย มีผดุง.

by ธนะชัย ผดุงธิติ, 2505-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ พิมพ์ดี, 2537Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3520 .ธ35 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3520.ก292542ก52 2543 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3520.ก292542ก52 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3520.ก292542ก52 2543 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat Wichāchīp Wisawakam Phǭ.Sǭ. 2505 phrō̜m dūai phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m læ kot krasūang ʻō̜k tām khwām nai phrarātchabanyat nī / พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ / รวบรวมโดย ร้อยตำรวจโท เสถียร วิชัยลักษณ์ กับ พันตำรวจเอก สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Thailand. Sathīan Wichailak. Sư̄pwong Wichailak. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | เสถียร วิชัยลักษณ์, 2448- | สืบวงศ์ วิชัยลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nītiwēt, 2529 [1986] Publication: กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2529 [1986]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LAW KPT 1986 670126 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีสภาวิศวกร = Legal problems of professional organizations : a case study of Thai Council of Engineers / โดย อรรถ อินทรศักดิ์.

by อรรถ อินทรศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Other title: Legal problems of professional organizations : a case study of Thai Council of Engineers.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3520 .อ443 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมตัวบท พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 ภาคภาษาไทยและอังกฤษ = Thai law on engineering profession with key legal texts in English translation / อรรถ อินทรศักดิ์, นิกร เภรีกุล.

by อรรถ อินทรศักดิ์ | นิกร เภรีกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : Translator-at-Law.com, 2543Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3520 .อ44 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3520 .อ44 (3).

ห้องสมุด:
Kotmāi nai ngān witsawakam kānkō̜sāng læ kānčhatkān / กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ / จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์.

Čhirawat Damri'anan. by จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Chabap phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3067 .จ64 2563 (2).

ห้องสมุด:
Kotmāi nai ngān witsawakam kānkō̜sāng læ kānčhatkān / กฎหมายในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ / จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์.

Čhirawat Damri'anan. by จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Chabap phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3067 .จ64 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2016 661973 (2). Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In EditingCall number: LAW KPT 2016 661973 (1).

ห้องสมุด:
การกำหนดแนวทางในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / คณะผู้จัดทำ ดวงพร สุเสารัจ ... [และคนอื่นๆ].

by ดวงพร สุเสารัจ | กองมาตรฐานวิชาชีพครู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2537Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1775.4.ท9 ก62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1775.4.ท9 ก62 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544