ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 23 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การจับ : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดซึ่งหน้า / อริยา มนูสุข.

by อริยา มนูสุข, 2519-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2548Other title: Study of arrest in flagrant offences.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2005 576876 (1).

ห้องสมุด:
Phrarātchabanyat withī phičhāranā khwām ʻātchayā kao mai thangmot phrō̜m dūai khamʻathibāi kānčhapkum khumkhang læ khamphiphāksā dīkā banthatthān krabūan withī phičhāranā khwām ʻātchayā / พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาชญาเก่าใหม่ทั้งหมด พร้อมด้วยคำอธิบายการจับกุมคุมขัง และคำพิพากษาฎีกาบรรทัดฐานกระบวนวิธีพิจารณาความอาชญา / รวบรวมโดย พระบริรักษ์นิติเกษตร.

Bō̜riraknitikasēt (Rang), Phrayā, by บริรักษ์นิติเกษตร (หรั่ง), พระยา, 2434-2517.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2477?] [1934?] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2477?] [1934?]Other title: Phrarātchabanyat withī phičhāranā khwām ʻātchayā kao mai thangmot Other title: พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาชญาเก่าใหม่ทั้งหมด.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: KPT4610 .พ465 2477 (1). :

ห้องสมุด:
จับ ค้น ขังคุก และการปล่อยชั่วคราว : ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สุโรจน์ จันทรพิทักษ์.

by สุโรจน์ จันทรพิทักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส747 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส747 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส747 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การจับกุมผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน / โดย อัจฉริยะพัณห์ วงศ์วาร.

by อัจฉริยะพัณห์ วงศ์วาร, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Other title: Power to arrest in money laundering offence.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4654 .อ622 (1).

ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat Māttrakān Kamkap læ Tittām Čhapkum Phūlopnī Kānplō̜i Chūakhrāo dōi Sān Phō̜.Sō̜. 2560 phrō̜m dūai panhā khō̜kotmāi thī nāsončhai kīeokap kānplō̜i chūakhrāo (kānčhapkum phūlopnī prakan) Phrarātchabanyat Māttrakān Kamkap læ Tittām Čhapkum Phūlopnī Kānplō̜i Chūakhrāo dōi Sān Phō̜.Sō̜. 2560 khō̜bangkhap khō̜ng prathān sān dīkā wādūai lakkēn withīkān læ ngư̄ankhai kīeokap kānrīak prakan rư̄ lakprakan nai kānplō̜i chūakhrāo phūtō̜nghā rư̄ čhamlœ̄i nai khadī ʻāyā Phō̜.Sō̜. 2548 / คำอธิบายพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว (การจับกุมผู้หลบหนีประกัน) พระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนี การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั้วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2548 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4650 .ส73 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4650 .ส73 2560 (4).

ห้องสมุด:
การขังระหว่างพิจารณา : ศึกษาการจำกัดระยะเวลาการขังระหว่างพิจารณา / โดย ศัลยา ชาญศรีสมุทร.

by ศัลยา ชาญศรีสมุทร, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Trial detention : studies limitations on the duration of trial detention.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4657 .ศ644 2554 (1).

ห้องสมุด:
จับค้น ขังคุก ขึ้นศาล และการประกันตัว / พรรลอง มั่นดี.

by พรรลอง มั่นดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Other title: เปิดสำนวนคดีอาญา จับค้น ขังคุก ขึ้นศาล และการประกันตัว.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .พ44 2549 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .พ44 2549 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .พ44 2549 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ทุ่มทับ จับหัก จับกุม ตรวจค้น / จิระประวัติ แบบประเสริฐ.

by จิระประวัติ แบบประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2550]Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4650 .จ64 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4650 .จ64 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4650 .จ64 (3).

ห้องสมุด:
Panhā kānbangkhap chai kotmāi nai kānsanœ̄ ʻō̜k māičhap : sưksā chapho̜: Tamrūat Phūthō̜n Phāk 9 / ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการเสนอออกหมายจับ : ศึกษาเฉพาะ: ตำรวจภูธรภาค 9 / พลตำรวจตรี ชินทัต มีศุข.

Chinatat Meesuk, Witthayālai Kānyuttitham. by ชินทัต มีศุข, 2489- | วิทยาลัยการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Witthayālai Kānyuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2554 [2011] Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554 [2011]Other title: Problem of law enforcement applied to the request for warrant of arrest : case study: Local Police Region 9.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4646 .ช63 2554 (1).

ห้องสมุด:
จับค้น ขังคุก ขึ้นศาล และการประกันตัว / พรรลอง มั่นดี.

by พรรลอง มั่นดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .พ44 (2).

ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยหมายเรียก หมายอาญา : กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฎิบัติงานในการออกหมายเรียก จับ ค้น (ควบคุม) ขัง จำคุก ปล่อย (ปล่อยชั่วคราว) / โดย พันตำรวจเอก จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .จ623 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ623 (5), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT4610 .จ623 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ623 (4).

ห้องสมุด:
การกลั่นกรองการออกหมายจับ / โดย ปาลิดา ไตรสารศรี.

by ปาลิดา ไตรสารศรี, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554Other title: Screening the issuance of arrest warrant.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4646 .ป646 2554 (1).

ห้องสมุด:
Lakkēn læ withī damnœ̄nkān kīeokap māirīak læ māiʻāyā nai chan kān sō̜psūan / หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับหมายเรียกและหมายอาญาในชั้นการสอบสวน = Principle and process of summons and criminal warrants for inquiry / วัชรพล ศรีปักษา.

Watcharaphon Sīpaksā. by วัชรพล ศรีปักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Phetkasēm Kānphim, 2562 [2019] Publication: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Principle and process of summons and criminal warrants for inquiry.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ว562 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ว562 2562 (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānbanthưk kānčhapkum læ banthưk khamhaikān khō̜ng phūtō̜nghā nai chan sō̜psūan / แนวทางการบันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน / [บรรณาธิการ โสภณ ทิพย์บำรุง ; คณะทำงาน วรศักดิ์ เรืองศรี ... [และคนอื่น ๆ]].

Sōphon Thipbamrung. Wō̜rasak Rư̄angsī. by โสภณ ทิพย์บำรุง | วรศักดิ์ เรืองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Sī Thammarāt : Bō̜risat Rōngphim Dīchai, 2557 [2014] Publication: นครศรีธรรมราช : บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย, 2557 [2014]Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
การโต้แย้งคัดค้านคำสั่งในคดีอาญา : ศึกษากรณีการออกหมายจับ / โดย จันทนา เกษมโกสินทร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จันทนา เกษมโกสินทร์, 2530- | Jantana Kasemkosin, 1987- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Objection to court orders in criminal cass : a case study in issuing arrest warrant.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 655907 (1).

ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: [Kǣkhai lǣ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544