ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānprīapthīap nayōbāi yuttitham chumchon kap nayōbāi kānsāthāranasuk mūnthān / การเปรียบเทียบนโยบายยุติธรรมชุมชนกับนโยบายการสาธารณสุขมูลฐาน / [ผู้วิจัย อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์] ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.

ʻAphiratsak Ratchaneewong. Thailand. Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT1572 .อ464 2557 (1).

ห้องสมุด:
Kānphatthanā nayobāi sāthārana dān sukhāphāwa chœ̄ng phư̄nthī / การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะเชิงพื้นที่ / เนาวรัตน์ พลายน้อย.

Naowarat Phāinō̜i. Mahāwitthayālai Mahidon. Khrōngkān Wičhai chœ̄ng Patibatkān Yāng Mī Sūanrūam phư̄a Sangkhro̜ ʻOngkhwāmrū læ Phatthanā Nǣothāng Khapkhlư̄an Ngān Sāng Suk nai Khēt Phư̄nthī Phāk Klāng. by เนาวรัตน์ พลายน้อย | มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานสร้างสุขในเขตพื้นที่ภาคกลาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nakhō̜n Pathom] : Khrōngkān Kānwičhai chœ̄ng Patibatkān Yāng Mī Sūanrūam phư̄a Sangkhro̜ ʻOngkhwāmrū læ Phatthanā Nǣothāng Khapkhlư̄an Ngān Sāng Suk nai Khēt Phư̄nthī Phāk Klāng Khana Sangkhomasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009] Publication: [นครปฐม] : โครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนงานสร้างสุขในเขตพื้นที่ภาคกลาง คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2009 634434 (1).

ห้องสมุด:
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : รายงานการศึกษา / โดย ถวิลวดี บุรีกุล หัวหนัาโครงการ ; ปัทมา สูบกำบัง นักวิจัย.

by ถวิลวดี บุรีกุล | ปัทมา สูบกำปัง.

Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ถ564 2552 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Khwāmtō̜ngkān nayōbāi kānyuttitham khō̜ng prachāchon / ความต้องการนโยบายการยุติธรรมของประชาชน / ผู้วิจัย อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

ʻAphiratsak Ratchaneewong. Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham. Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt. by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ | กระทรวงยุติธรรม. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Nayōbāi læ Yutthasāt Samnakngān Palat Krasūang Yuttitham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 637063 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .อ467 2557 (1).

ห้องสมุด:
Nayōbāi sāthārana læ kānmīsūanrūam khō̜ng prachāchon / นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชน / สถาพร เริงธรรม บรรณาธิการ.

Sathāphō̜n Rœ̄ngtham, by สถาพร เริงธรรม, 2510-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Khō̜n Kǣn] : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2562 [2019] Publication: [ขอนแก่น] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 น47 2562 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
รัฐประศาสนศาสตร์พลเมือง / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, วลัยพร รัตนเศรษฐ.

by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497- | วลัยพร รัตนเศรษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุุุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF799 .อ737 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JF 2014 635041 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF799 .อ737 2557 (2).

ห้องสมุด:
Sarup phon kāndamnœ̄nngān khō̜ng Khana Kammāthikān Kānphatthanā Kānmư̄ang læ Kānmīsūanrūam khō̜ng Prachāchon Wutthi Saphā : nai rō̜p raya wēlā 3 pī rawāng wan thī 1 Makarākhom 2554 - 2 Mīnākhom 2557. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา : ในรอบระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 - 2 มีนาคม 2557.

Thailand. Wutthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānphatthanā Kānmư̄ang læ Kānmīsūanrūam khō̜ng Prachāchon. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Samnak Kammāthikān 2. by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Kammāthikān 2, Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747.7 .ท96 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 635863 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.7 .ท96 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544