ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 107 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (1). "ต้นน้ำลำธาร" / บรรณาธิการ นงพงา สุขวนิช.

by นงพงา สุขวนิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2536Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ท37 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมทางวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาชนบท โดย ว.ส.ท. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: S760 .ว6 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ 27 มกราคม 2537 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 213-216 อาคารรัฐสภา 2 รัฐสภา / โดย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร.

by การสัมมนาเรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ (2537 : รัฐสภา) | ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 ก645 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1698.ท9 ก645 (3).

ห้องสมุด:
พระราชปณิธาน ธ สานสุข เพื่อปวงไทย เทิดไท้พระภูมินทร์ / กระทรวงมหาดไทย.

by กระทรวงมหาดไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2552Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: SD414.ท9 พ468 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SD414.ท9 พ468 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AGRI SD 2009 544647 (1).

ห้องสมุด:
Applied time series modelling and forecasting / Richard Harris and Robert Sollis.

by Harris, Richard I. D, 1957- | Sollis, Robert.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Chichester, England : Wiley, c2003Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: QA280 .H357 (1).

ห้องสมุด:
น้ำคือชีวิต ตามแนวพระราชดำริ / ผู้เรียบเรียง ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง, พิมพ์ใจ สิทธิสุรศักดิ์.

by ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง | พิมพ์ใจ สิทธิสุรศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2542Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ธ62 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย : รายงานการพิจารณาศึกษา / เสนอโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย สภาผู้แทนราษฎร.

by ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2544Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 ท95 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย : รายงานการศึกษา / คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, 2546Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 น85 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD1698.ท9 น85 (1).

ห้องสมุด:
ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2553 / จัดทำโดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ; คณะผู้จัดทำ บุญชัย งามวิทย์โรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by บุญชัย งามวิทย์โรจน์ | กรมทรัพยากรน้ำ. สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1698.ท9 ผ426 2553 (1).

ห้องสมุด:
ผลงานทางวิชาการที่ผ่านมากับการพัฒนาต้นน้ำที่ยั่งยืน / ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ; คณะผู้จัดทำ พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ส่วนวิจัยต้นน้ำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1698.ท9 ผ423 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 ผ423 2555 (1).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ 25 ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ / วีระพล แต้สมบัติ หัวหน้าคณะวิจัย, เจษฎา แก้วกัลยา นักวิจัย.

by วีระพล แต้สมบัติ | เจษฎา แก้วกัลยา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายสาธารณะ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 ว64 (1).

ห้องสมุด:
Khō̜sanœ̄ kānpatirūp dān kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m. Khō̜sanœ̄ tō̜ kanpatirū dān kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n nam / ข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ข้อเสนอต่อการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / [ผู้แต่ง] สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ; บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, หัวหน้าโครงการ และ รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์.

Sutčharit Khūnthanakunwong. Banthūn Sētthasirōt. Rattanāphō̜n ʻĀnāprayōt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Sathāban Thammarat Phư̄a Kānphatthanā Sangkhom læ Singwǣtlō̜m. Khrōngkān Chut Khwāmrū phư̄a Kānbō̜rihān Čhatkān Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m Phư̄a Kanpatirū Prathēt by สุจริต คูณธนกุลวงศ์ | บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2512- | รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม. โครงการชุดความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิรูปประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Chut Khwāmrū phư̄a Kānbō̜rihān Čhatkān Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m Phư̄a Kanpatirū Prathēt, Sathāban Thammarat Phư̄a Kānphatthanā Sangkhom læ Singwǣtlō̜m, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการชุดความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิรูปประเทศ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2558 [2015]Other title: Khō̜sanœ̄ tō̜ kanpatirū dān kānbō̜rihān čhatkān sapphayākō̜n nam Other title: ข้อเสนอต่อการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 656656 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2015 656656 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 656656 (1).

ห้องสมุด:
Songkhrām chīwit / สงครามชีวิต / คลาส เอแวร์ท เอเวอร์วีนส์ เขียน ; หัทยา แปล.

Everwyn, Klas Ewert, Hatthayā. by เอเวอร์วีนส์, คลาส เอแวร์ท, ค.ศ. 1930- | หัทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Phapblikhēchan Čhamkat, 2546 [ 2003] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ747624ฟ74ห63 2546 (1).

ห้องสมุด:
Chumchon thī mī phonngān dīdēn dān kānčhatkān sapphayākō̜n thammachāt læ singwǣtlō̜m pračham pī 2546 sākhā kānčhatkān sapphayākō̜n nam / ชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2546 สาขาการจัดการทรัพยากรน้ำ / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.), กรมทรัพยากรน้ำ, สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.

Thailand. Krom Songsœ̄m Khunnaphāp Singwǣtlō̜m. Thailand. Krom Sapphayākō̜n Nam. Sathāban Singwǣtlō̜m Thai. by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | กรมทรัพยากรน้ำ | สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2546 [2003]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 ช74 2546 (1).

ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān čhatkān phai lǣng khō̜ng Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn = The drought management in Thailand : final report / การบริหารจัดการภัยแล้งของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = The drought management in Thailand : final report / คณะผู้ศึกษา ศรีราชา วงศารยางกูร ... [และคนอื่น ๆ].

Sīrāchā Wongsārayāngkūn. Sathāban Phūtrūatkān Phǣndin Sưksā. by ศรีราชา วงศารยางกูร | สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2559 [2016]Other title: Drought management in Thailand : final report.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: QC929.28.ท9 ก64 2559 (1).

ห้องสมุด:
ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2555-2559 / [จัดทำโดย สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ; คณะผู้จัดทำ บุญชัย งามวิทย์โรจน์ ... [และคนอื่น ๆ]].

by บุญชัย งามวิทย์โรจน์ | กรมทรัพยากรน้ำ. สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENGIN TD 2012 636062 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
แผนปฏิบัติการแผนงานจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในชนบทในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 (2530-2534) = Action plan of the rural water supply program during the sixth national economic and social plan period (1987-1991) / โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน, ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ, โครงการร่วมไทย-ออสเตรเลียฯ.

by ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | โครงการร่วมไทย-ออสเตรเลียเพื่อจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับหมู่บ้าน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 ส63 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544