Your search returned 112 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
10 withī phœ̄m ngœ̄n thī čha thamhai ngœ̄n nai krapao khun lot long / 10 วิธีเพิ่มเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง / Carl Richards ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Richards, Carl, Phō̜nlœ̄t ʻIt. ʻŌ̜raphin Phonphanitratsamī. by ริชาร์ด, คาร์ล, ค.ศ. 1972- | พรเลิศ อิฐฐ์ | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558 [2015]Other title: Sip withī phœ̄m ngœ̄n thī čha thamhai ngœ̄n nai krapao khun lot long Other title: สิบวิธีเพิ่มเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .ร66 2558] (1).

Open Library:
40+ yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai / 40+ ยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้ / อัจฉรา โยมสินธุ์.

ʻAtcharā Yōmsin. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by อัจฉรา โยมสินธุ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Other title: Sīsip būak yang maisāi kasīan sabāi pen čhing dai Other title: สี่สิบบวกยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .อ62 2560] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG179 .อ62 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Freelance 101 : khamphī kānngœ̄n samrap frīlǣn / Freelance 101: คัมภีร์การเงินสำหรับฟรีแลนซ์ / TaxBugnoms

Thanō̜m Kētʻēm. by ถนอม เกตุเอม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻĒtʻaidīa, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2559 [2016]Other title: Khamphī kānngœ̄n samrap frīlǣn Other title: คัมภีร์การเงินสำหรับฟรีแลนซ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .ถ33 2559] (2).

Open Library:
How to be sētthī phō̜phīang / How to be เศรษฐีพอเพียง / อัจฉรา โยมสินธุ์.

ʻAtcharā Yomsin, by อัจฉรา โยมสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat Frīmā Phaplitching Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: 880-04 กรุงเทพ : บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .อ633 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:
Knock down money ʻō̜m ngœ̄n hai yūmat! / Knock down money ออมเงินให้อยู่หมัด! / เรื่อง ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ; ภาพประกอบ อุบลโพยม องสารา.

Saranyā Rōtphithakchīp. ʻUbonphayōm ʻOngsārā. by ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ | อุบลโพยม องสารา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 632359] (1).

Open Library:
The millionaire maker thō̜t rahat nak pan sētthī 100 lān Praphāt Tanphibūnsak / The millionaire maker ถอดรหัสนักปั้นเศรษฐี 100 ล้าน ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ / โดย ญาณาธร ธนาศรม (โค้ชแนท).

Yānāthō̜n Thanāsom. by ญาณาธร ธนาศรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dīa Dīa, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เดียร์ เดียร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB251 .ญ636 2559] (1).

Open Library:
Wink : mangkhang māk kwā thī tā hen / Wink : มั่งคั่งมากกว่าที่ตาเห็น / Roger Hamilton ; ผู้แปล จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Hamilton, Roger. Jakraphong Mētphan. by แฮมิลตัน, โรเจอร์ | จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Līp Rit Fō̜ʻēpwœ̄, [2559] [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG179 .ฮ848 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ฮ848 2559] (1).

Open Library:
Krapao ngœ̄n 8 bai khwāmkhit 8 bǣp / กระเป๋าเงิน 8 ใบ ความคิด 8 แบบ / [โดย] จุฑาทิพย์ พิทยาวณิช.

Čhuthāthip Pittayāwanit. by จุฑาทิพย์ พิทยาวณิช.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...: Pop get book, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : Pop get book, 2557 [2014]Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Konlayut kānbō̜rihān kānngœ̄n bukkhon / กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล / สุขใจ น้ำผุด, สมนึก วิวัฒนะ, อนุชนาฎ เจริญจิตรกรรม.

Sukčhai Namphut, Somneuk Wiwatthana. ʻAnutchanāt Čharœ̄nčhittrakam. by สุขใจ น้ำผุด, 2488- | สมนึก วิวัฒนะ | อนุชนาฎ เจริญจิตรกรรม.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2014 636711] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 636711] (2). Checked out (3).

Open Library:
Kānngœ̄n kānlongthun lem nī ngāi dī / การเงินการลงทุน เล่มนี้ง่ายดี / TactSchool.

TactSchool. by แทคสคูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phrāo Phōʻēt čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พราว โพเอท จำกัด, 2559 [2016]Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Kānngœ̄n bukkhon = [Personal finance] / การเงินบุคคล = [Personal finance] / ศิรินุช อินละคร.

Sirinut ʻInlakhō̜n. by ศิรินุช อินละคร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 [2009]Other title: Personal finance.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2009 644796] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānngœ̄n bukkhon / การเงินบุคคล = ศิรินุช อินละคร. Personal finance /

Sirinut ʻInlakhō̜n. by ศิรินุช อินละคร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Personal finance.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 646486] (1).

Open Library:
Kānngœ̄n bukkhon / การเงินบุคคล / ศิรินุช อินละคร.

Sirinut ʻInlakhō̜n. by ศิรินุช อินละคร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Personal finance..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ศ64 2559] (2).

Open Library:
Kānbǭrihān kānngœ̄n sūan bukkhon / การบริหารการเงินส่วนบุคคล / ผู้เขียน รัชนีกร วงศ์จันทร์.

Ratchanīkǭn Wongčhan. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by รัชนีกร วงศ์จันทร์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānbǭrihān kānngœ̄n sūan bukkhon / การบริหารการเงินส่วนบุคคล / ผู้เขียน รัชนีกร วงศ์จันทร์.

Ratchanīkǭn Wongčhan. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by รัชนีกร วงศ์จันทร์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG179 .ร655 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG179 .ร655 2559] (1). Checked out (3).

Open Library:
Kānbō̜rihān čhatkān rư̄ang ngœ̄n / การบริหารจัดการเรื่องเงิน / โดย อินทิรา ไข่มุก.

ʻInthirā Khaimuk. by อินทิรา ไข่มุก.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Minibear Publishing, [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : Minibear Publishing, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HG 2013 628939] (1).

Open Library:
เก็บเงิน ทำไง / ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์.

by ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะบุคคลอักษรโชติช่วง, 2551 [2008]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kasīan sabāi satai khon mī lūk / เกษียณสบาย สไตล์คนมีลูก / วีระพล บดีรัฐ.

Wīraphon bō̜dīrat. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by วีระพล บดีรัฐ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: FIN HG 2015 663148] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2015 663148] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2015 663148] (1).

Open Library:
Khao chai ngœ̄n kan yāngrai mī ngœ̄n chai talō̜t chīwit / เขาใช้เงินกันอย่างไร มีเงินใช้ตลอดชีวิต / อมิตา อริยอัชฌา.

'Amitā 'Ariya'atchā. by อมิตา อริยอัชฌา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Blissiness Book House, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : Blissiness Book House, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .อ45223 2555] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khom khit chīwit ramrūai = Money quotes / คมคิดชีวิตร่ำรวย = Money quotes / วรสิริยุตต์ ; ต่อทอง ทองหล่อ บรรณาธิการ

Wō̜rasiriyut. Tō̜thō̜ng Thō̜nglō̜. by วรสิริยุตต์ | ต่อทอง ทองหล่อ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Thing Bīyō̜n Buk, 2554 [2011] Publisher: นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554 [2011]Other title: Money quotes.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .ว43 2554] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)