ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kānrēngrat rāng Phrarātchabanyatt Yā hai khao sū krabūankān phičhāranā kotmāi : khwāmhen læ khō̜sanœ̄nǣ / การเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติยา ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมาย : ความเห็นและข้อเสนอแนะ / ผู้จัดทำ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Thailand. Khana Thamngān Kānphatthanā Khunnaphāp Chīwit Sāthāranasuk læ Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข และคุ้มครองผู้บริโภค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (KhǭKhǭSǭ.), 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.), 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 644975 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi bư̄angton kīeokap kānkhumkhrō̜ng phūbō̜riphōk nai ngān phēsatchakam / กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม / หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล

Hathaikān Chaowanaphūnphon. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phēsatchasāt. Phāk Wicha Bō̜ribān Phēsatchakam. by หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chīang Mai] : Phāk Wicha Bō̜ribān Phēsatchakam Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [ 2015] Publication: [เชียงใหม่] : ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3842 .ห364 2558 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 656219 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ห36 2558 (2).

ห้องสมุด:
Sukkhaphāp khon Thai 2558 : ʻubāi khāi sukkhaphāp : mư̄a sukkhaphāp klāi pen sinkhā yā khư̄ khrư̄angmư̄ sawǣng hākam rai / สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chat. by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: ʻUbāi khāi sukkhaphāp : mư̄a sukkhaphāp klāi pen sinkhā yā khư̄ khrư̄angmư̄ sawǣng hākam rai Other title: อุบายขายสุขภาพ : เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือเครื่องมือแสวงหากำไร.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WA900.JT3.02 ส724 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi bư̄angton kīeokap kānkhumkhrō̜ng phūbō̜riphōk nai ngānphēsatchakam / กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในงานเภสัชกรรม / หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล.

Hathaikān Chaowanaphūnphon. by หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016] Publication: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .ห36 2559 (1).

ห้องสมุด:
Rūam kotmāi kānphǣt phǣn Thai / รวมกฎหมายการแพทย์แผนไทย / ผู้รวบรวม วรพจน์ ภู่จินดา ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Wǭraphot Phūčhindā. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kotmāi. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | วรพจน์ ภู่จินดา | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Kotmāi Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publication: นนทบุรี : สำนักกฎหมาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Other title: Phrarātchabanyat Khumkhrǭng læ Songsœ̄m Phūmpanyā Kānphǣt Phǣn Thai Phǭ.Sǭ. 2542 læ kotmāi thī kīaokhǭng Other title: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3098.ก28 2558 (1).

ห้องสมุด:
Khayao sangkhom dūai "panhā yā" : phlik prawattisāt 4 thotsawat "Klum Sưksā Panhā Yā" (Kō̜Sō̜Yō̜) = DSG : social movement for drug system reform / เขย่าสังคมด้วย "ปัญหายา" : พลิกประวัติศาสตร์ 4 ทศวรรษ "กลุ่มศึกษาปัญหายา" (กศย.) = DSG : social movement for drug system reform / ผู้เรียบเรียง อภิญญา ตันทวีวงศ์ ; บรรณาธิการ จิราพร ลิ้มปานานนท์, วิชัย โชควิวัฒน และ สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค ; จัดทำโดย กลุ่มศึกษาปัญหายา, มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย, มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม และ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา.

ʻAphinyā Tanthawīwong. Jirāpō̜n Limpānānon. Wichai Chōkwiwatthana. Suntharī Thapthimthai Chaisamritchōk, Mūnnithi Sāthāranasuk kap Kānphatthanā. Mūnnithi Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Mūnnithi Phēsatchasāt phư̄a Sangkhom. Drug System Monitoring & Development Center. by อภิญญา ตันทวีวงศ์ | จิราพร ลิ้มปานานนท์ | วิชัย โชควิวัฒน | สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค, 2503- | มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา | มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม | ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mūnnithi Sāthāranasuk kap Kānphatthanā, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2561 [2018]Other title: DSG : social movement for drug system reform.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WA380 .อ462 2561 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544