ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 24 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ความสัมพันธ์ของคำสั่งทางปกครองชั้นต้นและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง / โดย สิบเอกสันติ กองภูมิน.

Santi Khongpumin, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สันติ กองภูมิน, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Relationship between administrative act and the appeal decision about filing a case to revoke the administrative act.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2790 .ส63 2559 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. / ดวงฤทัย เหนี่ยงแจ่ม หัวหน้าคณะทำงาน ; ชาญชัย ศรีหาวงษ์ ... [และคนอื่น ๆ] คณะทำงาน.

by ดวงฤทัย เหนี่ยงแจ่ม | ชาญชัย ศรีหาวงษ์ | สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงานก.พ., 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2785 .ด524 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2785 .ด524 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2785 .ด524 2554 (1).

ห้องสมุด:
การอุทธรณ์ข้อพิพาททางภาษีในฝ่ายปกครองของประเทศไทย : ปัญหาและแนวทางในการปฏิรูป = Tax administrative appeal system in Thailand : problems and recommendations for Thai law reform / โดย นภนันทน์ จันทราชโลธร.

by นภนันทน์ จันทราชโลธร, 2526-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Tax administrative appeal system in Thailand : problems and recommendations for Thai law reform.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3684 .น436 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองและฟ้องคดีปกครอง / คณะทำงานเพื่อการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับคดีปกครอง.

by คณะทำงานเพื่อการวิจัยและฝึกอบรมเกี่ยวกับคดีปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2546Other title: การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองและฟ้องคดีปกครอง.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2785 .ค745 2546 (1).

ห้องสมุด:
คู่มืออุทธรณ์และร้องทุกข์ทางวินัย / ไพโรจน์ อาจรักษา.

by ไพโรจน์ อาจรักษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2785 .พ94 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2785 .พ94 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2785 .พ94 (2).

ห้องสมุด:
ปัญหาการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง = Problems on appeals of administrative orders / โดย ประเวศ อรรถศุภผล.

by ประเวศ อรรถศุภผล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2785 .ป465 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Kǭ.Phǭ.Khǭ. phuphitak rabop khunnatham. lem 2 / ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม : ยุติธรรม เป็นธรรม รวดเร็ว. เล่ม 2 / คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม.

Khana Kammakān Phitak Rabop Khunnatham (Thailand) Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Samnakngān Kǭ.Phǭ., 2555 [2012] Publication: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2785 .ก32 2555 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
การอุทธรณ์คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร / อัจฉรา จองสิทธิมหากุล.

by อัจฉรา จองสิทธิมหากุล, 2509-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2551?]Other title: Appeals against official orders to provide compensation by the Act on Liability for Wrongful Acts by Officials of A.D. 1996 : a study of Bangkok Metropolitan Administration.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2785 .อ622 (1).

ห้องสมุด:
การแก้ไขเยียวยาความบกพร่องของคำสั่งทางปกครอง = Making good defects in procedure and form of defective administrative acts / โดย จิรายุ อาจฤทธิ์.

by จิรายุ อาจฤทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Making good defects in procedure and form of defective administrative acts.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการอุทธรณ์ภาษีตามกฎหมายศุลกากรในชั้นฝ่ายปกครอง = Problems of duty appealing in the administrative authority level under the customs law / โดย รัตนะ นาคมะเริง.

by รัตนะ นาคมะเริง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Problems of duty appealing in the administrative authority level under the customs law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3651 .ร633 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรเพื่อประสิทธิผลของการพิทักษ์ระบบคุณธรรม / โดย วัธนี ตรีทอง.

by วัธนี ตรีทอง, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552 [2009]Other title: Improving organization competency for efficiency of merit system protection.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2785 ว633 2552 (1).

ห้องสมุด:
ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ : ศึกษากรณีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีปกครอง = The Appellate Administrative Court : case study related to its establishment and procedure / โดย มาเรียม วิมลธร.

by มาเรียม วิมลธร, 2499-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551Other title: Appellate Administrative Court : case study related to its establishment and procedure.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2785 .ม648 (1).

ห้องสมุด:
Sarup yō̜ khamsang læ khamphiphāksā Sān Pokkhrō̜ng nai rư̄ang ʻutthō̜n læ rō̜ngthuk (Phō̜.Sō̜. 2552- Phō̜.Sō̜. 2555). สรุปย่อคำสั่ง และคำพิพากษาศาลปกครองในเรื่องอุทธรณ์ และร้องทุกข์ (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555).

Thailand. Samnak Pitak Rabop Khunnatham. by สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnak Pitak Rabop Khunnatham Samnakngān Kǭ.Phǭ., 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ., 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2012 646916 (1).

ห้องสมุด:
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ว435 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .ว435 2562 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: : Checked out (11).

ห้องสมุด:
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองเรื่องการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายก่อนการฟ้องคดีและระยะเวลาการฟ้องคดี.

by มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2550 [2007]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2785 .ข52 2550 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2785 .ข52 2550 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2785 .ข52 2550 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544