ผลการค้นหาของคุณมี 7 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
NGO เจ้า : , การสถาปนาพระราชอำนาจนำ (พ.ศ. 2494-2546) = The royal NGO : the making of royal hegemony (B.E.2494-2546) / โดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549 . 12, 442 หน้า. , ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ดีเด่นสาขามานุษยวิทยา 2547 เรื่อง "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำ" ที่นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมุมมองการวิเคราะห์ที่ให้ความหมายใหม่. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS570.3.ภ7 ช36 2549] (1),

ห้องสมุด:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : , การสถาปนาพระราชอำนาจนำ = The Rayally-Initiated Projects : the making of royal hegemony (B.E. 2494-2546) / โดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547 . 12, 442 แผ่น. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Theses Stacks [DS570.3.ภ7 ช36] (1), Professor Direk Jayanama Library Theses Stacks [DS570.3.ภ7 ช36] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Theses Stacks [DS570.3.ภ7 ช36] (1),

ห้องสมุด:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : , การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = [The Royally-Initiated Projects : the making of King Bhumibol's royal hegemony] / โดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550 . 14, 545 หน้า. , แก้ไขและเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [DS570.3.ภ7 ช362] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Circulation Counter [DS570.3.ภ7 ช362] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS570.3.ภ7 ช362] (1),

ห้องสมุด:
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : , การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว = [The Royally-Initiated Projects : the making of King Bhumibol's royal hegemony] / โดย ชนิดา ชิตบัณฑิตย์, การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554 . 14, 545 หน้า. , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2550. | แก้ไขและเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การสถาปนาพระราชอำนาจนำ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Puey Ungphakorn Corner [DS570.3.ภ7 ช362 2554] (1),

ห้องสมุด:
พระผู้ทรงเป็นครูเศรษฐศาสตร์ของแผ่นดิน /   การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2542 . ก-ข, 161 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS570.3.ภ7 พ44766] (1),

ห้องสมุด:
เศรษฐกิจพอเพียง : , ฉบับส่งเสด็จ / โดย ไสว บุญมา, การพิมพ์: นครนายก : มูลนิธินักอ่านบ้านนา, 2560 . 239 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HN700.55.ฮ9พ6 ส953 2560] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา /   การพิมพ์: [สมุทรปราการ] : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2560 . 28 หน้า : , จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 25 ปี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LG395.ก548 ห652 2560] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455