ผลการค้นหาของคุณมี 8 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
101 stories for foreigners to understand Chinese people / โดย Ellis Shen, Yi. การพิมพ์: Shenyang : Liaoning Education Press, 2007 . vi, 210 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS721 .E55 2007] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The Chinese way / โดย Ding, Min, การพิมพ์: New York, N.Y. : Routledge, 2015 . xii, 354 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [DS779.43 .D56 2015] (1),

ห้องสมุด:
Cong Zhongguo li shi lai kan Zhongguo min zu xing ji Zhongguo wen hua = , Chinese culture and Chinese racial characteristics : a historical perspective / โดย Qian, Mu, การพิมพ์: Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2013 . 160 p. , Reprint. Originally published 1979. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [DS721 .Q537 2013] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Film and television culture in China / โดย Hu, Zhifeng, การพิมพ์: Reading, U.K. : Paths International Ltd, 2018 . 331 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [PN1993.5.C6 H825 2018] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
My country and my people / โดย Lin, Yutang, | Rin, Godo, การพิมพ์: New York : Reynal & Hitchcock, 1935 . xviii, 382 p. : , A John Day book. | Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Adul Wichiencharoen Room [HIST DS 1935 662707] (1),

ห้องสมุด:
Unravelling the mystery Chinese faces / โดย Li, Xia. การพิมพ์: [Beijing : Wai wen chu ban she], 2009 . 195 p. : , Translation of: Qu du Zhongguo ren. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HIST DS 2009 669400] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
What is China? : , territory, ethnicity, culture, and history / โดย Ge, Zhaoguang, การพิมพ์: Cambridge, Mass. : The Belknap Press of Harvard University Press, 2018 . xv, 201 p. , Translation of: He wei Zhongguo: jiangyu, minzu, wenhua yu lishi. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [DS735 .G44 2018] (1),

ห้องสมุด:
The yellow peril : , Dr. Fu Manchu & the rise of Chinaphobia / โดย Frayling, Christopher. การพิมพ์: London : Thames & Hudson, 2014 . 360 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT PN 2014 654572] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455