ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 6 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ห้องสมุด:
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากมหันตภัยของบริษัทประกันวินาศภัยไทย : กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด = Applying geographic information system for the catastrophic risk analysis of Thailand's insurer : case study : ABC Co., Ltd. / โดย โสภาวรรณ ทองหยวก, พฤทธิ์ พรรณเชษฐ์.

by โสภาวรรณ ทองหยวก, 2517- | พฤทธิ์ พรรณเชษฐ์, 2521-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Applying geographic information system for the catastrophic risk analysis of Thailand's insurer : case study : ABC Co., Ltd..Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GB5014 .ส946 (1).

ห้องสมุด:
เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้แผนที่ภูมิสารสนเทศ = Web application for managing social network in TU Rangsit Campus using GIS map / จัดทำโดย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีพิสุทธิ์, กัญญาลักษณ์ มไหสวริยะ.

by ศักดิ์สิทธิ์ ศรีพิสุทธิ์ | กัญญาลักษณ์ มไหสวริยะ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2552]Other title: Web application for managing social network in TU Rangsit Campus using GIS map.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G70.215.ท9 ศ623 2552 (1).

ห้องสมุด:
ระบบให้ข้อมูลรถยนต์-สถานที่เป้าหมายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบแผนที่ในธุรกิจขนส่ง = Information provider of tracking vehicles and location using mobile phone and map server in logistics business / จัดทำโดย อัครพันธุ์ เจริญโสภา, นวพล วงศ์วัฒนากิจ.

by อัครพันธุ์ เจริญโสภา | นวพล วงศ์วัฒนากิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2550]Other title: Information provider of tracking vehicles and location using mobile phone and map server in logistics business.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: G70.212 .อ624 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลกระทบจากการปล่อยมลพิษทางอากาศของโรงงานควบคุมในประเทศไทยโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ = The emission evaluation of designated factories in Thailand by using GIS / โดย กัณฐรัตน์ เลิศไชย, มินตรา ตันจุลนานนท์.

by กัณฐรัตน์ เลิศไชย | มินตรา ตันจุลนานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2554] [2011]Other title: Emission evaluation of designated factories in Thailand by using GIS.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD883.7.ท9 ก633 2554 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี = Study of commodity supply chain and application of GIS for economy-sufficiency strategic planning development : area base approach in Cholburi / โดย ทรงพล สถิตพรเทวัญ, พิณทิพย์ อุดมผล.

by ทรงพล สถิตพรเทวัญ, 2522- | พิณทิพย์ อุดมผล, 2522-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Study of commodity supply chain and application of GIS for economy-sufficiency strategic planning development : area base approach in Cholburi.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD38.5 .ท54 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544