ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 19 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Bot sarup phǣn sitthi manutsayachon hǣng chāt chabap thī 3 (pī Phō̜.Sō̜. 2557-2561) khō̜ng prathēt Thai / บทสรุปแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ปี พ.ศ. 2557-2561) ของประเทศไทย / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.

Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2014 649149 (1).

ห้องสมุด:
Phǣn sitthi manutsayachon hǣng chāt chabap thī 3 (Phō̜.Sō̜. 2557-2561) / แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.

Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ผ836 2558 (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: JC599.ท9 ผ836 2558 (1).

ห้องสมุด:
Bot sarup samrap phūbō̜rihān kīeokap phǣn sitthi manutsayachon hǣng chāt chabap thī 3 (Phō̜.Sō̜. 2557-2561) / บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.

Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 บ354 2558 (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: JC599.ท9 บ354 2558 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือเพื่อดำเนินงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) สำหรับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, [2553] [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ค744 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC599.ท9 ค744 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ค744 2553 (1).

ห้องสมุด:
Bot wikhro̜ khō̜mūn sathānakān læ chư̄amyōng phư̄a wāng thitthāng Phǣn Sitthi Manutsayachon hǣng Chāt chabap thī 3 (Phō̜.Sō̜. 2557-2561) / บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561) / คณะผู้ทำการศึกษา ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ... [และคนอื่น ๆ].

Sīsombat Chōkpračhakchat. Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp Krasūang Yuttitham , 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 บ352 2558 (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: JC599.ท9 บ352 2558 (1).

ห้องสมุด:
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ผ834 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ผ834 2551 (1).

ห้องสมุด:
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2552?] [2009?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.ท9 ผ835 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC599.ท9 ผ835 2552 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.ท9 ผ835 2552 (1).

ห้องสมุด:
Laksūt fưk ʻIprom witthayākō̜n læ laksūt phœ̄iphrǣ lakkān læ kānpatibat tām ʻanusanyā tō̜tān kānthō̜ramān læ kānpratibat rư̄ kānlongthōt ʻư̄n thī hōtrāi rai manutsayatham rư̄ yamyī saksī / หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและหลักสูตรเผยแพร่หลักการและการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ผู้จัดทำและเรียบเรียง คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและหลักสูตรเผยแพร่หลักการและการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี.

Khana ʻAnukammakān Čhattham Laksūt Fưk ʻOprom Witthayākō̜n læ Laksūt Phœ̄iphrǣ Lakkān læ Kānpatibat tām ʻAnusanyā Tō̜tān Kānthō̜ramān læ Kānpratibat rư̄ Kānlongthōt ʻƯ̄n thī Hōtrāi Rai Manutsayatham rư̄ Yamyī Saksī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by คณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรและหลักสูตรเผยแพร่หลักการและการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5304 .ห463 2556 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KZ 2013 610407 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KZ 2013 610407 (4).

ห้องสมุด:
Khūmư̄ phārakit Krom "chabap prachāchon" / คู่มือภารกิจกรม "ฉบับประชาชน" / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.

Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Edition: Phim khrang thī 5. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, [2556?] [2013?] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, [2556?] [2013?]Other title: Khūmư̄ phārakit Krom chabap prachāchon Other title: Phārakit Krom chabap prachāchon Other title: คู่มือภารกิจกรมฉบับประชาชน | ภารกิจกรมฉบับประชาชน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2460 .ค742 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 634542 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 634542 (1).

ห้องสมุด:
Kānpō̜ngkan kānthō̜ramān... sathānakān sitthi manutsayachon nai phūmiphāk tāng tāng [International human rights conference] / การป้องกันการทรมานฯ สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่างๆ = [Situation of human rights in various regions : prevention of torture] / [คณะทำงาน สาธนา ขณะรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]].

Sāthanā Kanarat. Thailand. Rights and Liberties Protection Department. by สาธนา ขณะรัตน์ | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp Krasūang Yuttitham, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 2557 [2014]Other title: Rāingān phon kānprachum thāng wichākān sitthi manutsayachon rawāng prathēt = International human rights conference Other title: รายงานผลการประชุมทางวิชาการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ = International human rights conference | Situation of human rights in various regions : prevention of torture | International human rights conference.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ7170 .ก64 2557 (2).

ห้องสมุด:
ʻAnusanyā Rawāng Prathēt Wādūai Kānkhačhat Kānlư̄akpatibat thāng Chư̄achāt nai Thuk Rūpbǣp / อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม = International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination / Right and Liberties Protection Department, Ministry of Justice.

by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | Thailand. Rights and Liberties Protection Department.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Krom, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : กรม, [2557] [2014]Other title: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library Not for LoanCall number: K3242 .ก48 2556 (1). :

ห้องสมุด:
Khrōngkān sœ̄msāng læ phatthanā khrư̄akhāi yuttitham chumchon / โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน / โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะทำงาน เดชา สังขวรรณ ... [และคนอื่น ๆ].

Dēchā Sangkhawan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sūn Wičhai læ Phatthanā ʻĀtchayāwitthayā læ Krabūankān Yuttiham. Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by เดชา สังขวรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2548 [2005] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SOCY HV 2005 643792 (1).

ห้องสมุด:
Khō̜sanœ̄nǣ khō̜ng Khana Kammakān Khačhat Kānlư̄akpatibat thāng Chư̄achāt hǣng ʻOngkānsahaprachāchāt tō̜ kān namsanœ̄ rāingān kāndamnœ̄nkān tām ʻAnusanyā Rawāng Prathēt Wādūai Kānkhačhat Kānlư̄akpatibat thāng Chư̄achāt nai Thuk Rūpbǣp khō̜ng Prathēt Thai chabap rūam 1-3 / ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแห่งองค์การสหประชาชาติต่อการนำเสนอรายงานการดำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบของประเทศไทย ฉบับรวม1-3 / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม = [Concluding observations on the first to third periodic reports of Thailand / Right and Liberties Protection Department, Ministry of Justice]

Thaiand. Rights and Liberties Protection Department. by กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | Thailand. Rights and Liberties Protection Department.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sataikhrīʻēthīphao, [2557] [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์, [2557] [2014]Other title: Concluding observations on the first to third periodic reports of Thailand / Right and Liberties Protection Department, Ministry of Justice.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2014 685712 (1).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā kānphœ̄m dunlaphinit hai kap sān nai thān khwāmphit thī mī ʻattrā thōt prahān chīwit sathān dīeo rư̄ lot thān khwāmphit thī mī ʻattrā thōt prahān chīwit læ sanœ̄næ māttrakān ʻư̄n thī mo̜som mā rō̜ngrap : rāingān phon kānsưksā chabap sombūn / โครงการศึกษาการเพิ่มดุลพินิจให้กับศาลในฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียวหรือลดฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตและเสนอแนะมาตรการอื่นที่เหมาะสมมารองรับ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ณรงค์ ใจหาญ หัวหน้าโครงการ ; ปกป้อง ศรีสนิท ผู้วิจัย.

Narong Čhaihān, Pokpō̜ng Sīsanit, Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp ...] : Samnakngān, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV8699.ท9 ณ422 2561 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Nǣothāng kānpatibat thī mo̜som tō̜ phayān nai khadīʻāyā nai rawāng thī phayān yū nai kānkhumkhrō̜ng khwāmplō̜tphai tām Pharātchabanyat Khumkhrō̜ng Phayān nai Khadīʻāyā Phō̜.Sō̜. 2546 : (Khrōngkān sưksā kīeokap kānpatibat thī mo̜som kǣ phayān nai khadīʻāyā læ nǣothāng kānkhumkhrō̜ng phayān tām Pharātchabanyat Khumkhrō̜ng Phayān nai Khadīʻāyā Phō̜.Sō̜. 2546 pīngoppramān 2551) : rāingān phonkānsưksā chabap somboon / แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 : (โครงการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่พยานในคดีอาญาและแนวทางการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ปีงบประมาณ 2551) : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [หัวหน้าโครงการ วีระพงษ์ บุญโญภาส ; นักวิจัย สำเรียง เมฆเกรียงไกร ... [และคนอื่น ๆ]].

Wīraphong Bunyōphāt. Samrīang Mēkkrīangkrai. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nitisāt. Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by วีระพงษ์ บุญโญภาส | สำเรียง เมฆเกรียงไกร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2551 [2008]Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānpatibat thī mo̜som tō̜ phayān nai khadīʻāyā nai chan khō̜ng phanakngān sư̄psūan sō̜psūan phanakngānʻaikān rư̄ phanakngān čhaonāthī phū mī ʻamnāt fō̜ng khadīʻāyā tām thī kotmāi kamnot : (Khrōngkān sưksā kīeokap kānpatibat thī mo̜som kǣ phayān nai khadīʻāyā læ nǣothāng kānkhumkhrō̜ng phayān tām Pharātchabanyat Khumkhrō̜ng Phayān nai Khadīʻāyā Phō̜.Sō̜. 2546 pīngoppramān 2550) : rāingān phonkānsưksā chabap somboon / แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในชั้นของพนักงานสืบสวนสอบสวน พนักงานอัยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาตามที่กฎหมายกำหนด : (โครงการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่พยานในคดีอาญาและแนวทางการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ปีงบประมาณ 2550) : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; [หัวหน้าโครงการ วีระพงษ์ บุญโญภาส ; นักวิจัย สำเรียง เมฆเกรียงไกร ... [และคนอื่น ๆ]].

Wīraphong Bunyōphāt. Samrīang Mēkkrīangkrai. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nitisāt. Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by วีระพงษ์ บุญโญภาส | สำเรียง เมฆเกรียงไกร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana, 2551 [2008] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1675 .ว646 2551 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544